2024

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 25 din 30.04.2024 privind aprobarea contului anual de executie bugetara al anului 2023 prezentat de catre R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 24 din 26.04.2024 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2024

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 23 din 10.04.2024 privind aprobarea contului anual de execuție bugetara al anului 2023

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 22 din 10.04.2024 privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 21 din 16.04.2024 privind aprobarea documentatiilor de urbanism, Planul Urbanistic Zonal (PUZ) si Regulamentul Local de Urbanism (RLU) in vederea construirii de pensiuni agroturistice in comuna Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 20 din 15.04.2024 privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat prescolarilor si elevilor Scolii Gimnaziale „Ghoerghe Sincai”, comuna Sinca, in cadrul Programului national „Masa sanatoasa

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 19 din 08.04.2024 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2024

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 18 din 29.03.2024 privind modificarea HCL Sinca nr. 50 din 24.11.2023 privind aprobarea reorganizarii aparatului de specialitate al primarului comunei Sinca, judetul Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 17 din 29.03.2024 privind stabilirea modalitatilor de acordare a ajutoarelor de urgenta din bugetul local al comunei Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 16 din 29.03.2024 privind aprobarea listei de preturi de pornire la licitatie de masa lemnoasa pe picior, pe partizi, productia 2024

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 15 din 22.03.2024 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2025, cu rata inflatiei de 10.%,

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 14 din 22.03.2024 privind aprobarea participării comunei Șinca în cadrul Programului vizând sisteme de alimentare cu apa, canalizare și epurare a apelor uzate, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu (A.F.M.), aprobarea proiectului “Realizare statie de epurare si retea de canalizare menajera in satele Ohaba, Vilcea si tronsoanele principale aferente satului Sinca Veche”, aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, cheltuielilor care nu sunt acoperite prin finanțarea acordată de A.F.M. și a cheltuielilor neeligibile

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 13 din 18.03.2024 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 12 din 29.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024, prezentat de catre R.P.L. Ocolul Silvic „Padurile Sincii”R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 11 din 29.02.2024 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2024

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 10 din 16.02.2024 privind atestarea apartenentei la domeniul public a unor imobile situate in extravilanul comunei Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 9 din 15.02.2024 privind aprobarea planului de actiuni comunitare pentru anul 2024

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 8 din 15.02.2024 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 7 din 15.02.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „Infiintare retea de canalizare ape uzate menajere si statie de epurare in Comuna Sinca, localitatea Persani”, aprobat pentru  finantare prin Programul national de investitii „Anghel Saligny”

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 6 din 18.01.2024 privind aprobarea prelungirii, prin act aditional a contractului de inchiriere nr. 7 din 27.03.2019 incheiat intre Comuna Sinca si CEC BANK S.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 5 din 15.01.2024 privind aprobarea bugetului local pe anul 2024 si estimarile pentru anii 2025-2027

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 4 din 09.01.2024 privind aprobarea prelungirii, prin act aditional a contractului de inchiriere nr. 10 din 27.03.2019 incheiat intre Comuna Sinca si B.I.N. Filip Valentina

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 3 din 09.01.2024 privind aprobarea prelungirii, prin act aditional a contractului de inchiriere nr. 9 din 27.03.2019 incheiat intre Comuna Sinca si S.C. Karisma Market SRL

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 2 din 09.01.2024 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 1 din 11.01.2024 privind aprobarea ajustarii tarifelor de colecatre separata si transport deseuri pentru serviciile de salubrizare prestate in Comuna Sinca

 

2023

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 67 din 29.12.2023 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul comunei Sinca pentru anul 2024

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 66 din 29.12.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinca, judetul Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 65 din 29.12.2023 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 64 din 29.12.2023 privind utilizarea in anul 2024 a sumei de 300.000 lei din excedentul bugetului local al anului 2023, pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunii de functionare

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 63 din 29.12.2023 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 62 din 19.12.2023 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Sinca, pentru anul scolar 2024-2025

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 61 din 19.12.2023 privind aprobarea modificarii HCL Sinca nr. 47 din 24.11.2023 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care se exploateaza anual din fondul forestier al comunei Sinca, a destinatiei acesteia si a preturilor de referinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 60 din 15.12.2023 privind prelungirea mandatului administratorilor provizorii ai consiliului de administratie al R.P.L. Ocolul Silvic „Padurile Sincii” R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 59 din 15.12.2023 privind aprobarea planului anual de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2024, pentru persoanele beneficiare de venit inim de incluziune, acordat in baza Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune si de catre parintii apti de munca obligati la intretinerea copilului in conditiile stabilite de Codul Civil, in anul 2024

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 58 din 12.12.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 57 din 12.12.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „Infiintare retea de canalizare ape uzate menajere si statie de epurare in Comuna Sinca, localitatea Persani”, aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii „Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentand cateoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 56 din 12.12.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 55 din 08.12.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 54 din 17.11.2023 privind aprobarea listei de preturi de pornire la licitatie de masa lemnoasa pe picior, pe partizi, productia 2024

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 53 din 16.11.2023 privind aprobarea numarului maxim de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2024

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 52 din 14.11.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 51 din 21.11.2023 privind declansarea procedurii de selectie pentru ocuparea posturilor vacante de administratori din cadrul Consiliului de Administratie al RPL Ocolul Silvic Padurile Sincii RA

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 50 din 14.11.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 49 din 06.11.2023 privind aprobarea solicitarii facute de catre RPL Ocolul Silvic Padurile Sincii RA in sensul contractarii unui credit in vederea achizitionarii unui utilaj terasier, autogreder

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 48 din 06.11.2023 privind imputernicirea reprezentantului legal al RPL Ocolul Silvic Padurile Sincii RA conform Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 47 din 06.11.2023 privind aprobarea reorganizarii aparatului de specialitate al primarului comunei Sinca incepand cu 01 noiembrie 2023 in conformitate cu Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 46 din 27.10.2023 privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al Comunei Sinca, judetul Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 45 din 27.10.2023 privind aprobarea elaborarii si implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala in cadrul parteneriatului LEADER al Grupului de Actiune Locala Tinutul Barsei

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 44 din 23.10.2023 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care se exploateaza anual din fondul forestier al comunei Sinca, a destinatiei acesteia si a preturilor de referinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 43 din 20.10.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHC nr. 42 din 03.10.2023 privind aprobarea impozitelor pentru mijloacele de transport prevazute la art. 470 alin. 5 si 6 din Legea nr. 227/2015 pentru anul 2024

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 41 din 29.09.2023 privind desemnarea reprezentantilor C.L. al Comunei Sinca in C.A. al Scolii Gimnaziale Gheorghe Sincai pentru anul scolar 2023-2024

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 40 din 27.09.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 39 din 18.08.2023 privind aprobarea devizului general al obiectivului de investitii DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITATILOR DE INVATAMANT DIN COMUNA SINCA, propus a se realiza prin programul Planul National de Redresare si Rezilienta, Pilonul VI, Componenta 15: Educatie

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 38 din 09.08.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 37 din 04.08.2023 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitionarea produselor si prestarea de servicii pentru derularea masurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Sinca, Judetul Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 36 din 28.07.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 35 din 28.07.2023 privind aprobarea planului de actiuni comunitare pentru anul 2023

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 34 din 28.07.2023 privind aprobarea listei de preturi de pornire la licitatie de masa lemnoasa pe picior, pe partizi, productia 2023

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 33 din 28.07.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 32 din 25.07.2023 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul comunei Sinca pentru anul 2023

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 31 din 29.06.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 30 din 09.06.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 29 din 09.06.2023 privind aprobarea solicitarii de trecere a imobilului teren in suprafata de 2000 mp inscris in C.F. nr. 116417, nr. top. 116417 situat in intravilanul comunei Sinca, din domeniul public al comunei Sinca in domeniul public al statului, in vederea darii in administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Tara Barsei” al judetului Brasov, in vederea construirii unui sediu in care sa functioneze subunitatea de pompieri din localitatea Persani

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 27 din 08.05.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 28 din 24.05.2023 privind aprobarea participarii UAT Sinca la apelul de proiecte cu titlul „Planul National de Redresare si Rezilienta. Pilonul VI: Politici pentru noua generatie. Componenta C15: Educatie. Reforma 6: Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, constructie si dotare in sistemul de invătamant preuniversitar. Investiția 10: Dezvoltarea retelei de scoli verzi și achizitionarea de microbuze verzi”, aprobarea proiectului “Microbuze verzi in scolile din judetul Brasov”, a Acordului de parteneriat si delegarea dreptului U.A.T. Judetul Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 25 din 04.05.2023 privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli al RPL Ocolul Silvic „Padurile Sincii” R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 24 din 04.05.2023 privind aprobarea contului anual de executie bugetara al anului 2022

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 26 din 08.05.2023 privind aprobarea listei de preturi la licitatie de masa lemnoasa pe picior, pe partizi productia 2023

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 23 din 28.04.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 22 din 20.04.2023 din privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 21 din 06.04.2023 privind implementarea proiectului „Dotarea compartimentului Situatii de Urgenta cu un utilaj pentru activitati de interventie – buldoexcavator”

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 20 din 29.03.2023 privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta in vederea refacerii locuintei în urma unui incendiu

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 19 din 21.03.2023 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 18 din 21.03.2023 privind aprobarea nivelului de salarizare diferentiat pe categorii de personal si pregatire profesionala al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 17 din 03.03.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 16 din 06.03.2023 privind aprobarea participarii U.A.T. Comuna Sinca la apelul de proiecte cu titlul „Finantarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competentelor digitale” din cadrul PNRR, Pilonul II, Componenta C7-Transformare digitala, Investitia I17 „Scheme de finantare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de de dezvoltare a competentelor digitale”, aprobarea proiectului „Crearea unei retele de hub-uri pentru dezvoltarea competentelor digitale in bibliotecile din Judetul Brasov”, aprobarea Acordului de parteneriat al proiectului, aprobarea cofinantarii si a cheltuielilor neeligibile

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 15 din 03.02.2023 privind aprobarea dezmembrarii si deschiderii unor carti funciare noi, privind nr. cadastral 106196 din C.F. 106196 al Comunei Sinca, judetul Brasov si aprobarea revocarii si radierii dreptului real de folosinta privind aprobarea dezmembrarii si deschiderii unor carti funciare noi, privind numarul cadastral 106196 din C.F. 106196 al Comunei Sinca, judetul Brasov si aprobarea revocarii si radierii dreptului real de folosinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 14 din 01.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023, prezentat de către RPL Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 13 din 30.01.2023 privind aprobarea unui Protocol de colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, in cadrul proiectului „HUB de Servicii MMS-SII MMSS”, cod MySmis 130963

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 12 din 27.01.2023 privind aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public de interes local al Comunei Sinca a imobilului inscris in C.F. nr. 106193

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 11 din 27.01.2023 privind aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public de interes local al Comunei Şinca a imobilului inscris in C.F. nr. 106193

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 10 din 25.01.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 9 din 13.01.2023 privind aprobarea inchirierii terenului agricol izlaz comunal proprietate privata a comunei Sinca, judetul Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 8 din 11.01.2023 privind aprobarea modalitatii de efectuare a pazei in Comuna Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 7 din 11.01.2023 privind modificarea cuantumului taxei de salubrizare pentru persoanele fizice si persoanele juridice din Comuna Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 6 din 11.01.2023 privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate in comuna Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 5 din 05.01.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 4 din 09.01.2023 privind utilizarea în anul 2023 a sumei de 300.000,00 lei din excedentul bgetului local al anului 2022, pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 3 din 03.01.2023 privind aprobarea bugetului local pe anul 2023 si estimarile pentru anii 2024-2026

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 2 din 03.01.2023 privind utilizarea in anul 2023 a sumei de 300.000,00 lei din excedentul bugetului local al anului 2022, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 1 din 03.01.2023 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare

 

 

2022

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 56 din 30.12.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 55 din 05.12.2022 privind aprobarea planului de actiuni si activitati in folosul comunitatii, pentru anul 2023

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 53 din 29.11.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 52 din 25.11.2022 privind aprobarea documentatiilor de urbanism, Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) si Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) in vederea extinderii/modernizarii activelor – Cabana Stramba, aductiune de apa si canton silvic Stramba

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 50 din 18.11.2022 privind modificarea HCL Sinca nr. 32 din 29.07.2022 privind aprobarea nivelului de salarizare diferentiat  pe categorii de personal si pregatire profesionala al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.

Consiliul local al Comnei Sinca, PHCL nr. 49 din 18.11.2022 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, din Comuna Sinca, pentru anul scolar 2023-2024

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 48 din 04.11.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 47 din 27.10.2022 pentru aprobarea bugetului necesar acordarii de cadouri copiilor din comuna Sinca, judetul Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 46 din 26.10.2022 privind aprobarea acordarii unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara, „Iso Mediu”, in domeniul salubrizarii localitatilor din Judetul Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 45 din 26.10.2022 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care se exploatează anual din fondul forestier al comunei Sinca, a destinatiei acesteia si a preturilor de referinta.

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 44 din 26.10.2022 privind modificarea H.C.L. Sinca nr. 24 din 25.06.2021 privind aprobarea organigramei si a statului de functii, al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 43 din 24.10.2022 privind aprobarea impozitelor pentru mijloacele de transport prevăzute la art. 470, alin. 5 si 6 din Legea nr. 227/2015 pentru anul 2023

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 42 din 24.10.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL NR. 41 din 21.10.2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 bun

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 40 din 29.09.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 39 din 16.09.2022 privind desemnarea reprezentantilor C.L. al Comunei Sinca in C.A. al Scolii Generale Gheorghe Sincai

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 38 din 13.09.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 37 din 26.08.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 36 din 08.08.2022 privind desemnarea reprezentantului C.L. al Comunei Sinca in Comisia de evaluare a probei interviu pentru concursul organizat pentru ocuparea postului de director/director adjunct al uniatii de invatamant de nivel gimnazial din Comuna Sinca, sesiunea iunie-octombrie 2022

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 35 din 29.07.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 34 din 29.07.2022 privind aprobarea actualizarii Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 33 din 29.07.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 32 din 21.07.2022 privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru cheltuielile necesare obiectivului de investitie Modernizare strazi in localitatea Sercaita, Comuna Sinca, Judetul Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 31 din 21.07.2022 privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru cheltuielile necesare obiectivului de investitie Modernizare strazi in localitatea Bucium, Comuna Sinca, Judetul Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 30 din 20.06.2022 privind aprobarea nivelului de salarizare diferențiat pe categorii de personal și pregatire profesionala al RPL Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 29 din 17.06.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 28 din 25.05.2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 27 din 24.05.2022 privind aprobarea listei de preturi de pornire la licitatie de masa lemnoasa

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 26 din 24.05.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 25 din 04.05.2022 privind aprobarea contului anual de executie bugetara al anului 2021

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 24 din 02.05.2022 privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al  RPL Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 23 din 9.04.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 22 din 06.04.2022 privind acordarea unui mandat special în favoarea A.D.I. ”ISO Mediu” Brașov in vederea derularii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare in vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activitatii de eliminare prin depozitare a deseurilor provenite de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale membre A.D.I. ISO Mediu Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 21 din 04.04.2022 privind aprobarea listei de preturi la pornire la licitatie de masa lemnoasa pe picior, pe partizi productia 2022

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 20 din 25.03.2022 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 19 din 25.03.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 18 din 02.03.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022, prezentat de catre R.P.L. Ocolul Silvic „Padurile Sincii” R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 17 din 28.02.2022 privind modificarea si completarea HCL Sinca nr. 50 din 22.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de aplicare si a taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice si juridice care nu au incheiat contract cu operatorul  desemnat si beneficiaza de aceste servicii

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 16 din 18.02.2022 privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate in Comuna Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 15 din 14.02.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 13 din 14.02.2022 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico economici si a cofinantarii de la bugetul local aferenti investitiei  „Amenajare spatiu de recreere” in localitatea Sinca Veche, Comuna Sinca, Judetul Brasov in cadrul apelului de selectie masura C1/P6 DI6B – Investitii publice in teritoriul Tinutul Barsei

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 14 din 14.02.2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Sinca in Comisia de evaluare a probei interviu pentru concursul organizat pentru ocuparea postului de director al unitatii de invatamant de nivel gimnazial din Comuna Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 12 din 02.02.2022 privind insusirea si aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea serviciului de gestionare a cainilor fara stapan

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 11 din 28.01.2022 privind modificarea si completarea H.C.L. Sinca nr. 50 din 22.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice si juridice care nu au incheiat un contract de salubritate cu operatorul desemnat si beneficiaza de aceste servicii

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 10 din 28.01.2022 privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate in Comuna Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 9 din 28.01.2022 privind atestarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Sinca, judetul Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 8 din 19.01.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 7 din 19.01.2022 privind aprobarea modificarii oranigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 6 din 19.01.2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 si estimarile pentru anii 2023-2025

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 5 din 19.01.2022 privind aprobarea acordării unui ajutor de urgenţă doamnei Grancea Gabriela Minerva, in vederea refacerii acoperisului in urma unui incendiu

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 4 din 19.01.2022 privind aprobarea acordării unui ajutor de urgenţă domnului Busel Victor, in vederea refacerii acoperisului in urma unui incendiu

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 3 din 03.01.2022 privind utilizarea in anul 2022 a sumei de 200.000 lei din excedentul bugetului local al anului 2021

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 2 din 03.01.2022 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 1 din 03.01.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021

 

 

2021

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 56 din 23.12.2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Local Sinca nr. 17 din 23.12.2021 privind stabilierea componentei echipei mobile pentru interventia  de urgenta in cazurile de violenta domestica

Consiliul local al Comunei Sinca. PHCL nr. 55 din 17.12.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 54 din 17.12.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 53 din 09.12.2021 privind aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 52 din 07.12.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 51 din 26.11.2021 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care se exploateaza anual din fondul forestier al comunei Sinca, a destinatiei acesteia si a preturilor de referinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 50 din 26.11.2021 privind aprobare listei de preturi de pornire la licitatie de masa lemnoasa pe picior, pe partizi productia 2022

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 49 din 22.11.2021 privind aprobarea bugetului necesar acordarii de cadouri copiilor din comuna Sinca, judetul Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 48 din 22.11.2021 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, din Comuna Sinca, pentru anul scolar 2022-2023

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 47 din 19.11.2021 privind aprobarea planului de actiuni si activitati in folosul comunitatii pentru anul 2022

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 46 din 19.11.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 45 din 29.10.2021 privind aprobarea impozitelor pentru mijloacele de transport prevazute la art. 470, alin. 5 si 6 din Legea nr. 227/2015 pentru anul 2022
Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 44 din 29.10.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 43 din 26.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii “Infiintare retea de canalizare ape uzate menajere si statie de epurare in Comuna Sinca satele Sinca Veche, Ohaba, Persani, Bucium, Sercaita si Valcea”, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului National de Investitii Anghel Saligny

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 42 din 09.09.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 41 din 22.09.2021 privind atestarea apartenentei unui imobil la domeniul privat al comunei Sinca, judetul Brasov.

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 40 din 20.09.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 39 din 20.09.2021 privind insusirea Raportului de evaluare privind numirile finale, in procesul de numire a membrilor in Consiliul de Administratie al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 38 din 17.09.2021 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Comunei Sinca in C.A. al Scolii Gimnaziale Gheorghe Sincai pentru anul scolar 2021-2022

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 37 din 27.08.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 36 din 20.08.2021 privind stabilirea perioadei in care se efectueaza inventarierea bunurilor care apartin domeniului public si privat al comunei Sinca, judetul Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 35 din 27.08.2021 privind completarea HCL Sinca nr. 30/26.06.2020 privind aprobarea R.O.F. al comunei Sinca, judetul Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 34 din 03.08.2021 privind aprobarea listei de preturi de pornire la licitatie de masa lemnoasa pe picior, pe prtizi, productia 2021

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 33 din 30.07.2021 privind aprobarea modificarii anexei nr. 1 al H.C.L. Sinca nr. 3 din data de 31.01.2020 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Şinca

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 32 din 08.07.2021 privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei din comuna Sinca cu produse alimentare rationalizate in caz de mobilizare sau razboi

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 31 din 27.07.2021 privind aprobarea Protocolurilor de colaborare intre C.L. al Comunei Sinca, prin Compartimentul de Asistenta Sociala si urmatoarele institutii: CMMF Dr. Socol Paul Ioan, CMMF Dr. Batu Ciprian  si Scoala Gimnaziala Gheorghe Sincai, Sinca Veche

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 30 din 23.07.2021 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul comunei Sinca, pentru anul 2021

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 29 din 23.07.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2021-2026 la nivelul comunei Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 28 din 23.07.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 27 din 14.07.2021 privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor, ai caror proprietari isi au resedinta sau sediul pe raza Comunei Sinca, care nu se supun inmatricularii

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 26 din 09.07.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 25 din 25.06.2021 privind aprobarea cunatumului lunar al burselor scolare si al numarului de beneficiari, pentru elevii din invatamantu preuniversitar de stat din comuna Sinca, anul scolar 2020-2021, semestrul II

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 24 din 25.06.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 23 din 04.06.2021 privind aprobarea listei de preturi la licitatie de masa lemnoasa pe picior, pe partizi, productia 2021

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 22 din 04.06.2021 privind aprobarea nivelului de salarizare diferentiat pe categorii de personal si pregatire profesionala al RPL Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 21 din 04.06.2021 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al RPL Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 20 din 04.06.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuilei al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 19 din 04.06.2021 privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli  pe anul 2020 al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 18 din 28.05.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 17 din 21.05.2021 privind aprobarea regulamentului pentru inregistrarea vehiculelor care se supun inmatricularii

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 16 din 29.04.2021 privind prelungirea mandatului administratorlor provizorii si C.A. al RPL Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 15 din 29.04.2021 privind aprobarea contului anual de execuție bugetară al anului 2020

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 14 din 29.04.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 13 din 01.04.2021 privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 12 din 26.03.2021 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 11 din 26.03.2021 privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 10 din 19.03.2021 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitionarea produselor si prestarea de servicii pentru derularea masurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 9 din 26.02.2021 privind aprobarea „Programului de masuri ce vizeaza imbunatatirea activitatii de gospodarire si infrumusetare a Comunei Sinca pe anul 2021”

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 8 din 25.02.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 7 din 29.01.2021  privind declansarea procedurii de selectie pentru ocuparea posturilor vacante de administratori in cadrul C.A. al RPL Ocolul Silvic „Padurile Sincii” R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 6 din 27.01.2021 privind incetarea contractelor de mandat nr. 2325/10.06.2020 si 2326/20.06.2020 ca urmare a demisiilor si numirea administratorilor provizorii ai consiliului de administratie al RPL Ocolul Slvic „Padurile Sincii” R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 5 din 21.01.2021 privind participarea comunei Sinca la constituirea „ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU MOBILITATE IN ZONA METROPOLITANA A MUNICIPIULUI FAGARAS”, aprobarea actului constitutiv si a statutului acesteia

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 4 din 20.01.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 3 din 18.01.2021 privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare anuala a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Sinca pentru perioada 2020-2024

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 2 din 18.01.2021 privind modificarea HCL nr. 48 din 06.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 1 din 05.01.2021 privind constatarea incetarii de drept inainte de expirarea  duratei normale a mandatului de consilier local, a d-lui Lie Nicolae, in urma decesului acestuia

 

 

2020

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 59 din 31.12.2020 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 58 din 29.12.2020 privind modificarea HCL Sinca nr. 25 din 29.05.2020 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 57 din 28.12.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 56 din 18.12.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 55 din 17.12.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 54 din 09.12.2020 privind aprobarea listei de preturi de pornire la licitatie de masa lemnoasa pe picior, pe partizi, productia 2020

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 53 din 09.12.2020 privind aprobarea planului de actiuni si activitati in folosul comunitatii, pentru anul 2021

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 52 din 09.12.2020 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, din Comuna Sinca, pentru anul scolar 2021-2022

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 51 din 09.12.2020 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii de la bugetul local aferenti investitiei „Amenajare spatiu de recreere” in localitatea Sinca Veche

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 50 din 27.11.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 49 din 19.11.2020 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii de la bgetul local aferenti investitiei „Amenajare spatiu de recreere” in localitatea Sinca Veche

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 48 din 06.11.2020 privind modificarea unui act administrativ – HCL Sinca nr. 25 din 26 noiembrie 2014

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 47 din 03.11.2020 privind aprobarea Regulamenului de organizare si functionare a Consiliului Local al Comunei Sinca, jud. Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 46 din 03.11.2020 privind modificarea si completarea Hotararii nr. 33 din 26.06.2020 privind atestarea apartenentei la domeniul public a unor imobile situate in extravilanul comunei Sinca, jud. Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 45 din 03.11.2020 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care se exploateaza anual din fondul forestier al comunei Sinca, a destinatiei acesteia si a preturilor de referinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 44 din 30.10.2020 privind aprobarea proiectului „Cresterea gradului de utilizare a internetului in comuna Sinca prin invatamant in sistem online”

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 43 din 30.10.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 42 din 30.10.2020 privind alegerea viceprimarului Comunei Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 41 din30.10.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 40 din 23.09.2020 privind modificarea H.C.L. nr. 87 din 20.12.2019 privind atestarea apartenentei la domeniul public a unor drumuri vicinale situate in extravilanul comunei Sinca, judetul Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 39 din 23.09.2020 privind atestarea apartenentei la domeniul public a unor imobile situate in extravilanul comunei Sinca, jud. Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 38 din 17.09.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 37 din 28.08.2020 privind aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public de interes local al Comunei Sinca a imobilului inscris in C.F. nr. 101870

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 36 din 28.08.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 35 din 21.08.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 34 din 20.08.2020 privind desemnarea reprezentantilor C.L. al Comunei Sinca in C.A. al Scolii Gimnaziale Gheorghe Sincai pentru anul scolar 2020-2021

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 33 din 03.08.2020 privind aprobarea listei de preturi de pornire la licitatie de masa lemnoasa pe picior, pe partizi – productia 2020

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 32 din 03.08.2020 privind contractarea unui credit de catre RPL Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 31 din 31.07.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 30 din 23.07.2020 privind constatarea incetarii de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local, a d-lui Lie Nicolae, in urma decesului acestuia

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 29 din 24.06.2020 privind alegerea presedinelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 28 din 04.06.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli realizat pe anul 2019 intocmit de catre adinistratorul fondului forestier proprietate publica a comunei Sinca, R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 27 din 29.05.2020 privind atestarea apartenentei la domeniul public a unor imobile situate in extravilanul comunei Sinca, judetul Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 26 din 27.05.2020 privind aprobarea Planului de administrare al R.P.L. Ocolul Silvic „Padurile Sincii” R.A. pentru perioada 2020-2023

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 25 din 27.05.2020  privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al R.P.L. Ocolul Silvic „Padurile Sincii” R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 24 din 27.05.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al comunei Sinca, judetul Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 23 din 27.05.2020 privind acordarea unor facilitati fiscale avand in vedere O.U.G. nr. 69 din 14 mai 2020

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 22 din 27.05.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 21 din 27.05.2020 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I.) si a principalilor indicatori tehnico-economci aferenti, pentru cheltuielile necesare obiectivului de investitie „Modernizare strazi in Comuna Sinca – localitatea Bucium”

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 20 din 27.05.2020 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I.) si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti, pentru cheltuielile necesare obiectivului de investitie „Modernizare strazi in Comuna Sinca – localitatea Sercaita”

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 19 din 05.05.2020 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 18 din 05.05.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 17 din 05.05.2020 privind aprobarea contului anual de executie bugetara al anului 2019

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 16 din 05.05.2020 privind aprobarea listei de preturi de pornire la licitatie de masa lemnoasa pe picior, pe partizi – productia 2020

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 15 din 30.04.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 14 din 21.04.2020 privind aprobarea valorificarii cantitatii de 200 mc. de material lemnos ce se va valorifica la drum auto agentilor economici din fondul forestier al comunei Sinca si a pretului de pornire in licitatie/negociere

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 13 din 08.04.2020 privind aprobarea bgetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020, prezentat de catre R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A pentru administrarea fondului forestier al comunei Sinca , judetul Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 12 din 08.04.2020 privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre comuna Sinca si Spitalul municipal „Dr. Aurel Tulbure” din Fagaras

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 11 din 07.04.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 10 din 27.03.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 9 din 19.03.2020 privind modificarea si completarea H.C.L. Sinca nr. 79 din 29.11.2019 privind însușirea Raportului de evaluare privind numirile finale, în procesul de numire a membrilor în Consiliul de Administrație al R.P.L. Ocolul Silvic Pădurile Șincii R.A. și aprobarea modelului contractului de mandat și durata acestuia

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 8 din 28.02.2020 privind modificarea si completarea H.C.L. Sinca ne. 4 din 31.01.2020 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de alipire a imobilelor cu numerele cadastrale 100966, 102338, 102080, 102083, aflate in intravilanul localitatii Persani

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 7 din 28.02.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 6 din 20.02.2020 privind modificarea si completarea H.C.L. Sinca nr. 50 din 22.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice si juridice care nu au incheiat un contract de salubritate cu operatorul desemnat si beneficiaza de aceste servicii

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 5 din 20.02.2020 privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate in Comuna Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 4 din 03.02.2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 si estimarile pentru anii 2021-2023

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 3 din 30.01.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 2 din 29.01.2020 privind aprobarea Statutului comunei Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 1 din 07.01.2020 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare

 

2019

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 48 din 31.12.2019 privind modificare si completarea H.C.L. Sinca nr. 50 din 22.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice si juridice care nu au incheiat un contract de salubritate cu operatorul desemnat si beneficiaza de aceste servicii

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 47 din 31.12.2019 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de alipire a imobilelor cu numerele cadastrale 100966, 102338, 102080, 102083 aflate in intravilanul localitatii Persani

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 46 din 30.12.2019 privind aprobarea depunerii de catre comuna Sinca, a unei cereri de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor” aferenta Masurii 15,  Submasura 15.1 “Plati pentru angajamente de Silvomediu”

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 45 din 23.12.2019 privind atestarea la domeniul public al comunei Sinca, judetul Brasov a fondului forestier

Consiliul local al Comunei Șinca, PHCL nr. 44 din 20.12.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Șinca, PCHL nr. 40 din 06.12.2019 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Sinca