2021

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 36 din 20.08.2021 privind stabilirea perioadei in care se efectueaza inventarierea bunurilor

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 35 din 27.08.2021 privind aprobarea R.O.F. al comunei Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 34 din 03.08.2021 privind aprobarea listei de preturi de pornire la licitatie de masa lemnoasa

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 33 din 30.07.2021 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 32 din 08.07.2021 privind aprobarea Programului de aprovizionare in caz de mobilizare sau razboi

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 31 din 27.07.2021 privind aprobarea Protocolurilor de colaborare

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 30 din 23.07.2021 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale pentru anul 2021

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 29 din 23.07.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciilor Sociale

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 28 din 23.07.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 27 din 14.07.2021 privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea vehiculelor

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 26 din 09.07.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 25 din 25.06.2021 privind aprobarea cunatumului lunar al burselor scolare

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 24 din 25.06.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 23 din 04.06.2021 privind aprobarea listei de preturi la licitatie de masa lemnoasa

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 22 din 04.06.2021 privind aprobarea nivelului de salarizare al RPL Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 21 din 04.06.2021 privind aprobarea organigramei RPL Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 20 din 04.06.2021 privind aprobarea bugetului R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 19 din 04.06.2021 privind aprobarea executiei bugetului pe anul 2020 al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 18 din 28.05.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 17 din 21.05.2021 privind aprobarea regulamentului pentru inregistrarea vehiculelor care se supun inmatricularii

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 16 din 29.04.2021 privind prelungirea mandatului administratorlor provizorii si C.A. al Ocolului Silvic

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 15 din 29.04.2021 privind aprobarea contului anual de execuție bugetară al anului 2020

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 14 din 29.04.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 13 din 01.04.2021 privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 12 din 26.03.2021 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 11 din 26.03.2021 privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 10 din 19.03.2021 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitionarea produselor si prestarea de servicii pentru derularea masurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 9 din 26.02.2021 privind aprobarea “Programului de masuri ce vizeaza imbunatatirea activitatii de gospodarire si infrumusetare a Comunei Sinca pe anul 2021”

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 8 din 25.02.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 7 din 29.01.2021  privind declansarea procedurii de selectie pentru ocuparea posturilor vacante de administratori in cadrul C.A. al RPL Ocolul Silvic “Padurile Sincii” R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 6 din 27.01.2021 privind incetarea contractelor de mandat nr. 2325/10.06.2020 si 2326/20.06.2020 ca urmare a demisiilor si numirea administratorilor provizorii ai consiliului de administratie al RPL Ocolul Slvic “Padurile Sincii” R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 5 din 21.01.2021 privind participarea comunei Sinca la constituirea “ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU MOBILITATE IN ZONA METROPOLITANA A MUNICIPIULUI FAGARAS”, aprobarea actului constitutiv si a statutului acesteia

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 4 din 20.01.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 3 din 18.01.2021 privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare anuala a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Sinca pentru perioada 2020-2024

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 2 din 18.01.2021 privind modificarea HCL nr. 48 din 06.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 1 din 05.01.2021 privind constatarea incetarii de drept inainte de expirarea  duratei normale a mandatului de consilier local, a d-lui Lie Nicolae, in urma decesului acestuia

 

 

2020

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 59 din 31.12.2020 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 58 din 29.12.2020 privind modificarea HCL Sinca nr. 25 din 29.05.2020 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 57 din 28.12.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 56 din 18.12.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 55 din 17.12.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 54 din 09.12.2020 privind aprobarea listei de preturi de pornire la licitatie de masa lemnoasa pe picior, pe partizi, productia 2020

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 53 din 09.12.2020 privind aprobarea planului de actiuni si activitati in folosul comunitatii, pentru anul 2021

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 52 din 09.12.2020 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, din Comuna Sinca, pentru anul scolar 2021-2022

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 51 din 09.12.2020 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii de la bugetul local aferenti investitiei “Amenajare spatiu de recreere” in localitatea Sinca Veche

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 50 din 27.11.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 49 din 19.11.2020 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii de la bugetul local aferenti investitiei “Amenajare spatiu de recreere” in localitatea Sinca Veche

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 48 din 06.11.2020 privind modificarea unui act administrativ – HCL Sinca nr. 25 din 26 noiembrie 2014

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 47 din 03.11.2020 privind aprobarea Regulamenului de organizare si functionare a Consiliului Local al Comunei Sinca, jud. Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 46 din 03.11.2020 privind modificarea si completarea Hotararii nr. 33 din 26.06.2020 privind atestarea apartenentei la domeniul public a unor imobile situate in extravilanul comunei Sinca, jud. Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 45 din 03.11.2020 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care se exploateaza anual din fondul forestier al comunei Sinca, a destinatiei acesteia si a preturilor de referinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 44 din 30.10.2020 privind aprobarea proiectului “Cresterea gradului de utilizare a internetului in comuna Sinca prin invatamant in sistem online”

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 43 din 30.10.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 42 din 30.10.2020 privind alegerea viceprimarului Comunei Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 41 din30.10.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 40 din 23.09.2020 privind modificarea H.C.L. nr. 87 din 20.12.2019 privind atestarea apartenentei la domeniul public a unor drumuri vicinale situate in extravilanul com. Sinca, jud. Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 39 din 23.09.2020 privind atestarea apartenentei la domeniul public a unor imobile situate in extravilanul comunei Sinca, jud. Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 38 din 17.09.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 37 din 28.08.2020 privind aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public de interes local al Com. Sinca a imobilului inscris in C.F. nr. 101870

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 36 din 28.08.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 35 din 21.08.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 34 din 20.08.2020 privind desemnarea reprezentantilor C.L. al Comunei Sinca in C.A. al Scolii Gimnaziale Gheorghe Sincai pentru anul scolar 2020-2021

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 33 din 03.08.2020 privind aprobarea listei de preturi de pornire la licitatie de masa lemnoasa pe picior, pe partizi – productia 2020

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 32 din 03.08.2020 privind contractarea unui credit de catre R.P.L. Ocolul Silvic Paurile Sincii R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 31 din 31.07.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 30 din 23.07.2020 privind constatarea incetarii de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local, a d-lui Lie Nicolae, in urma decesului acestuia

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 29 din 24.06.2020 privind alegerea presedinelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 28 din 04.06.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli realizat pe anul 2019 intocmit de catre adinistratorul fondului forestier proprietate publica a comunei Sinca, R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 27 din 29.05.2020 privind atestarea apartenentei la domeniul public a unor imobile situate in extravilanul comunei Sinca, judetul Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 26 din 27.05.2020 privind aprobarea Planului de administrare al R.P.L. Ocolul Silvic “Padurile Sincii” R.A. pentru perioada 2020-2023

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 25 din 27.05.2020  privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al R.P.L. Ocolul Silvic “Padurile Sincii” R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 24 din 27.05.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al comunei Sinca, judetul Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 23 din 27.05.2020 privind acordarea unor facilitati fiscale avand in vedere O.U.G. nr. 69 din 14 mai 2020

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 22 din 27.05.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 21 din 27.05.2020 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I.) si a principalilor indicatori tehnico-economci aferenti, pentru cheltuielile necesare obiectivului de investitie “Modernizare strazi in Comuna Sinca – localitatea Bucium”

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 20 din 27.05.2020 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I.) si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti, pentru cheltuielile necesare obiectivului de investitie “Modernizare strazi in Comuna Sinca – localitatea Sercaita”

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 19 din 05.05.2020 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 18 din 05.05.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 17 din 05.05.2020 privind aprobarea contului anual de executie bugetara al anului 2019

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 16 din 05.05.2020 privind aprobarea listei de preturi de pornire la licitatie de masa lemnoasa pe picior, pe partizi – productia 2020

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 15 din 30.04.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 14 din 21.04.2020 privind aprobarea valorificarii cantitatii de 200 mc. de material lemnos ce se va valorifica la drum auto agentilor economici din fondul forestier al comunei Sinca si a pretului de pornire in licitatie/negociere

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 13 din 08.04.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020, prezentat de catre R.P.L. Ocolul Silvic “Padurile Sincii” R.A. pentru administrarea fondului forestier al comunei Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 12 din 08.04.2020 privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre comuna Sinca si Spitalul municipal “Dr. Aurel Tulbure” din Fagaras

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 11 din 07.04.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 10 din 27.03.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 9 din 19.03.2020 privind modificarea si completarea H.C.L. Sinca nr. 79 din 29.11.2019 privind insusirea Raportului de evaluare privind numirile finale, in procesul de numire a membrilor in Consiliul de Administratie al R.P.L. Ocolul Silvic “Padurile Sincii” R.A. si aprobarea modelului contractului de mandat si durata acestuia

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 8 din 28.02.2020 privind modificarea si completarea H.C.L. Sinca nr. 4 din 31.01.2020 privind insusire si aprobarea documentatiei cadastrale de alipire a imobilelor cu numerele cadastrale 100966, 102338, 102080, 102083, aflate in intravilanul localitatii Persani

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 7 din 28.02.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 6 din 20.02.2020 privind modificarea si completarea H.C.L. Sinca nr. 50 din 22.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale se salubritate pentru persoanele fizice si juridice care nu au incheiat un contract de salubritate cu operatorul desemnat si beneficiaza de aceste servicii

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 5 din 20.02.2020 privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate in Comuna Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 4 din 03.02.2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 si estimarile pentru anii 2021-2023

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 3 din 30.01.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 2 din 29.01.2020 privind aprobarea Statutului comunei Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr.1 din 07.01.2020 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvltare

 

 

2019

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 48 din 31.12.2019 privind modificarea si completarea H.C.L. Sinca nr. 50 din 22.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice si juridice care nu au incheiat contract de salubritate cu operatorul desemnat si beneficiaza de aceste servicii

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 47 din 31.12.2019 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de alipire a imobilelor cu numerele cadastrale 100966, 102338, 102080, 102083 aflate in intravilanul localitatii Persani

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 46 din 30.12.2019 privind aprobarea depunerii de catre comuna Sinca, a unei cereri de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat “Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor” aferenta Masurii 15, Submasura 15.1

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 45 din 23.12.2019 privind atestarea la domeniul public al comunei  Şinca, judetul Brasov a fondului forestier

Consiliul Local al Comunei Sinca, PHCL nr. 44 din 20.12.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, PHCL nr. 40 din 06.12.2019 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ala aparatului de specialitate al primarului comunei Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 89 din 20.12.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 88 din 20.12.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 87 din 20.12.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 86 din 20.12.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 85 din 20.12.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 84 din 10.12.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 83 din 10.12.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 82 din 29.11.2019

Anexa la Proiect de hotărâre al HCL nr. 82 din 29.11.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 81 din 29.11.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 80 din 29.11.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 79 din 29.11.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 78 din 29.11.2019

Anexa nr. 5 la proiect de hotărâre al HCL nr. 78 din 29.11.2019

Anexa nr. 4 la proiect de hotărâre al HCL nr. 78 din 29.11.2019

Anexa nr. 3 la proiect de hotărâre al HCL nr. 78 din 29.11.2019

Anexa nr. 2 la proiect de hotărâre al HCL nr. 78 din 29.11.2019

Anexa nr. 1 la proiect de hotărâre al HCL nr. 78 din 29.11.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 77 din 29.11.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 76 din 31.10.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 75 din 31.10.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 74 din 31.10.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 73 din 31.10.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 72 din 27.09.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 71 din 27.09.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 70 din 27.09.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 69 din 27.09.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 68 din 27.09.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 67 din 10.09.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 66 din 10.07.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 65 din 10.09.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 64 din 30.08.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 63 din 30.08.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 62 din 30.08.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 61 din 30.08.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 60 din 30.08.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 59 din 30.08.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 58 din 30.08.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 57 din 30.08.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 56 din 30.08.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 55 din 30.08.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 54 din 30.08.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 53 din 05.08.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 52 din 05.08.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 51 din 05.08.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 50 din 22.07.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 49 din 22.07.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 48 din 22.07.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 47 din 22.07.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 46 din 04.07.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 45 din 04.07.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 44 din 28.06.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 43 din 28.06.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 42 din 28.06.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 41 din 28.06.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 40 din 31.05.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 39 din 31.05.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 38 din 31.05.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 37 din 31.05.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 36 din 31.05.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 35 din 31.05.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 34 din 15.05.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 33 din 15.05.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 32 din 19.04.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 31 din 19.04.2019

Consiliul local al Comnei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 30 din 19.04.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 29 din 19.04.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 28 din 19.04.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 27 din 19.04.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 26 din 19.04.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 25 din 19.04.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 24 din 19.04.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 23 din 19.04.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 22 din 19.04.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 21 din 19.04.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 20 din 19.04.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 19 din 19.04.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 18 din 19.04.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 17 din 29.03.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 16 din 29.03.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr 15 din 29.03.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 14 din 22.02.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 13 din 22.02.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 12 din 22.02.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 11 din 22.02.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 9 din 31.01.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 8 din 31.01.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 7 din 31.01.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 6 din 31.01.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 5 din 08.01.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 4 din 08.01.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 3 din 08.01.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 2 din 08.01.2019

Consiliul local al Comunei Sinca, Proiect de hotărâre la HCL nr. 1 din 08.01.2019