Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 60 din 18 decembrie 2020 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 59 din 18 decembrie 2020 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, din comuna Sinca, pentru anul scolar 2021-2022

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 58 din 18 decembrie 2020 privind aprobarea listei de preturi de pornire la licitatie de masa lemnoasa pe picior, pe partizi, productia 2021

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 57 din 18 decembrie 2020 privind aprobarea planului de actiuni si activitati in folosul comunitatii, pentru anul 2021

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 56 din 10 decembrie 2020 privind modificarea H.C.L. Sinca nr. 54 din 27.11.2020 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii de la bugetul local aferenti investitiei „Amenajare spatiu de recreere” in localitatea Sinca Veche

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 55 din 10 decembrie 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 54 din 27 noiembrie 2020 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii de la bugetul local aferenti investitiei „Amenajare spatiu de recreere” in localitatea Sinca Veche

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 53 din 27 noiembrie 2020 privind modificarea unui act administrativ – H.C.L. Sinca nr. 25 din 26 noiembrie 2014

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 52 din 27 noiembrie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Comunei Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 51 din 27 noiembrie 2020 privind modificarea si completarea Hotararii nr. 33 din 26.06.2020 privind atestarea apartenentei la domeniul public a unor imobile situate in extravilanul comunei Sinca, jud. Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 50 din 27 noiembrie 2020 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care se exploateaza anual din fondul forestier al comunei Sinca, a destinatiei acesteia si a preturilor de referinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 49 din 27 noiembrie 2020 privind aprobarea proiectului „Cresterea gradului de utilizare a internetului in comuna Sinca prin invatamant in sistem online”

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 48 din 06 noiembrie 2020 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 47 din 06 noiembrie 2020 privind alegerea viceprimarului comunei Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 46 din 06 noiembrie 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 45 din 25 septembrie 2020 privind atestarea apartenentei la domeniul public a unor imobile situate in extravilanul comunei Sinca, judetul Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 44 din 25 septembrie 2020 privind modificarea H.C.L. Sinca nr. 87 din 20.12.2019 privind atestarea apartenentei la domeniul public a unor drumuri vicinale situate in extravilanul comunei Sinca, judetul Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 43 din 25 septembrie 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 42 din 25 septembrie 2020 privind aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public de interes local al Comunei Sinca si a imobilului inscris in C.F. nr. 101870

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 41 din 25 septembrie 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 40 din 28 august 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 39 din 28 august 2020 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al Comunei Sinca in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale „Gheorghe Sincai”pentru anul scolar 2020-2021

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 38 din 28 august 2020 privind aprobarea listei de preturi de pornire la licitatie de masa lemnoasa pe picior, pe partizi – productia 2020

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 37 din 28 august 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 36 din 31 iulie 2020 privind constatarea incetarii de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local, a domnului Lie Nicolae, in urma decesului acestuia

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 35 din 31 iulie 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 34 din 26 iunie 2020 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli realizat pe anul 2019 intocmit de catre administratorul fondului forestier proprietate publica a comunei Sinca, R.P.L. Ocolul Silvic „Padurile Sincii” R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 33 din 26 iunie 2020 privind atestatea apartenentei la domeniul public a unor imobile situate in extravilanul comunei Sinca, judetul Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 32 din 26 iunie 2020 privind aprobarea Planului de administrare al R.P.L. Ocolul Silvic „Padurile Sincii” R.A. pentru perioada 2020-2023

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 31 din 26 iunie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al R.P.L. Ocolul Silvic „Padurile Sincii” R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 30 din 26 iunie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comunei Sinca, judetul Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 29 din 26 iunie 2020 privind acordarea unor facilitati fiscale avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 69 din 14 mai 2020

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 28 din 22 mai 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 27 din 29 mai 2020 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I.) si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti, pentru cheltuielile necesare obiectivului de investitie „Modernizare strazi in Comuna Sinca, judetul Brasov – localitatea Bucium”

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 26 din 29 mai 2020 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I.) si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti, pentru cheltuielile necesare obiectivului de investitie „Modernizare strazi in Comuna Sinca, judetul Brasov – localitatea Sercaita”

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 25 din 29 mai 2020 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 24 din 29 mai 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 23 din 29 mai 2020 privind aprobarea contului anual de executie bugetara al anului 2019

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 22 din 29 mai 2020 privind aprobarea listei de preturi de pornire la licitatie de masa lemnoasa pe picior, pe partizi – productia 2020

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 21 din 29 mai 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 20 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea valorificarii cantitatii de 200 mc. de material lemnos ce se va valorifica la drum auto agentilor economici din fondul forestier al com. Sinca si a pretului de pornire in licitatie/negociere

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 19 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020, prezentat de catre R.P.L. Ocolul Silvic „Padurile Sincii” R.A. pentru administrarea fondului forestier al comunei Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 18 din 14 aprilie 2020 privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre Comuna Sinca si Spitalul municipal „Dr. Aurel Tulbure” din Fagaras

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 17 din 04 aprilie 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL.nr. 16 din 14 aprilie 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 15 din 27 martie 2020 privind modificarea si completarea H.C.L. Sinca nr. 79 din 29.11.2019 privind insusirea Raportului de evaluare privind numirile finale, in procesul de numire a membrilor in C.A. al R.P.L. Ocolul Silvic „Padurile Sincii” R.A. si aprobarea contractului de mandat si durata acestuia

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 14 din 27 martie 2020 privind modificarea si completarea H.C.L. Sinca nr. 4 din 31.01.2020 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de alipire a imobilelor cu nr. cadastrale 100966, 102338, 102338, 102083 aflate in intravilanul localitatii Persani

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 13 din 27 martie 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 12 din 28 februarie 2020 privind modificarea si completarea H.C.L. Sinca nr. 50 din 22.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei de salubritate pentru persoanele fizice si juridice care nu au incheiat contract cu operatorul desemnat si beneficiaza de aceste servicii

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 11 din 28 februarie 2020 privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate in comuna Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 10 din 28 februarie 2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 si estimările pentru anii 2021-2023

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 9 din 28 februarie 2020 privind aprobarea Statutului comunei Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 8 din 28 februarie 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 7 din 31 ianuarie 2020 privind aprobarea depunerii de catre comuna Sinca, a unei cereri de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor”, aferente Măsurii 15, Submasura 15.1 “Plati pentru angajamente de Silvomediu” PNDR 2014-2020

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 6 din 31 ianuarie 2020 privind atestarea la domeniul public al comunei Şinca, judetul Brasov a fondului forestier

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 5 din 31 ianuarie 2020 privind modificare si completarea HCL Sinca nr. 50 din 22.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice si juridice care nu au incheiat un contract cu operatorul desemnat si beneficiaza de aceste servicii

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 4 din 31 ianuarie 2020 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de alipire a imobilelor cu numerele cadastrale 100966, 102338, 102080, 102083 aflate in intravilanul localitatii Persani, comuna Sinca, Judetul Brasov

Consiliul local al Comnei Sinca, HCL nr. 3 din 31 ianuarie 2020 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 2 din 08 ianuarie 2020 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare

Consiliul local al Comunei Șinca, H.C.L. nr. 1 din 08 ianuarie 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta