Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 60 din 15 decembrie 2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „Infiintare retea de canalizare ape uzate menajere si statie de epurare in Comuna Sinca, localitatea Persani”, aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii „Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 59 din 15 decembrie 2023 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 58 din 15 decembrie 2023 privind aprobarea listei de preturi de pornire la licitatie de masa lemnoasa pe picior, pe partizi, productia 2024

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 57 din 15 decembrie 2023 privind aprobarea numarului maxim de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2024

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 56 din 11 decembrie 2023 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 55 din 11 decembrie 2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 54 din 24 noiembrie 2023 privind declansarea procedurii de selectie pentru ocuparea posturilor vacante de administratori din cadrul Consiliului de Administratie al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 53 din 24.11.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 52 din 24 noiembrie 2023 privind aprobarea solicitarii facute de catre RPL Ocolul Silvic Padurile Sincii RA in sensul contractarii unui credit in vederea achizitionarii unui utilaj terasier, autogreder

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 51 din 24.11.2023 privind imputernicirea reprezentantului legal al RPL Ocolul Silvic Padurile Sincii RA conform Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 50 din 24 noiembrie 2023 privind aprobarea reorganizarii aparatului de specialitate al primarului comunei Sinca incepand cu 1 noiembrie 2023, in conformitate cu Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 49 din 24 noiembrie 2023 privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al Comunei Sinca, judetul Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 48 din 24 noiembrie 2023 privind aprobarea elaborarii si implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala in cadrul parteneriatului LEADER al Grupului de Actiune Locala Tinutul Barsei

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 47 din 24 noiembrie 2023 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care se exploateaza anual din fondul forestier al comunei Sinca, a destinatiei acesteia si a preturilor de referinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 46 din 24 noiembrie 2023 privind alegerea preseditelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 45 din 27 octombrie 2023 privind aprobarea impozitelor pentru mijloacele de transport prevăzute la art. 470, alin. 5 si 6 din Legea nr. 227/2015 pentru anul 2024

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 44 din 27.10.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 43 din 29 septembrie 2023, privind desemnarea reprezentantilor C.L. al Comunei Sinca in C.A. al Scolii Gimnaziale Gheorghe Sincai pentru anul scolar 2023-2024

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 42 din 29 august 2023 privind aprobarea devizului general al obiectivului de investitii DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITATILOR DE INVATAMANT DIN COMUNA SINCA, propus a se realiza prin Programul Planul National de Redresare si Rezilienta, Pilonul VI, Componenta 15: Educatie

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 41 din 29 septembrie 2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 40 din 25 august 2023 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitionarea produselor si prestarea de servicii pentru derularea masurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Sinca, Judetul Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 39 din 25 august 2023 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 38 din 25 august 2023 privind aprobarea programului de actiuni comunitare pentru anul 2023

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 37 din 25 august 2023 privind aprobarea listei de preturi de pornire la licitatie de masa lemnoasa pe picior, pe partizi, productia 2023

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 36 din 25 august 2023 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul comunei Sinca pentru anul 2023

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 35 din 25 august 2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 34 din 28 iulie 2023, privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 33 din 28 iulie 2023, privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 32 din 16 iunie 2023 privind aprobarea solicitarii de trecere a imobilului teren in suprafata de 2000 mp inscris in C.F. nr. 116417, nr. top. 116417 situat in intravilanul comunei Sinca, din domeniul public al Comunei Sinca in domeniul public al statului, in vederea darii in administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Tara Barsei” al judetului Brasov, in vederea construirii unui sediu in care sa functioneze subunitatea de pompieri din localitatea Persani

Consiliul local al Comunei Sinca. HCL nr. 31 din 16 iunie 2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 30 din 26 mai 2023 privind aprobarea participarii UAT Sinca la apelul de proiecte cu titlul „Planul National de Redresare si rezilienta. Pilonul VI: Politici pentru noua generatie. Componenta C15: Educatie. Reforma 6: Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare,constructie si dotare in sistemul de invatamant preuniversitar. Investitia 10: Deczvoltarea retelei de scoli verzi si achizitionarea de microbuze verzi”, aprobarea proiectului „Microbuze verzi in scolile din judetul Brasov”, a Acordului de parteneriat si delegarea dreptului U.A.T. Sinca de depunere a aplicatiei de finatare catre U.A.T. Judetul Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 29 din 26 mai 2023 privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al R.P.L. Ocolul Silvic „Padurile Sincii” R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 28 din 26 mai 2023 privind aprobarea contului anual de executie bugetara al anului 2022

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 27 din 12 mai 2023 privind aprobarea listei de preturi de pornire la licitatie de masa lemnoasa pe picior, pe partizi productia 2023

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 26 din 12 mai 2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 25 din 28 aprilie 2023 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 24 din 28 aprilie 2023 privind implementarea proiectului „Dotarea compartimentului Situatii de Urgenta cu un utilaj pentru activiati de interventie – buldoexcavator”

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 23 din 28 aprilie 2023 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 22 din 07 aprilie 2023 privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta in vederea refacerii locuintei in urma unui incendiu

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 21 din 07 aprilie 2023 privind aprobarea nivelului de salarizare diferentiat pe categorii de personal si pregatire profesionala al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 20 din 07 aprilie 2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 19 din 06 martie 2023 privind aprobarea participarii U.A.T. Comuna Sinca la apelul de proiecte cu titlul „Finantarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare” din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), Pilonul II, Componenta C7 – Transformare digitala, investitia I17. „Scheme de finantare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competentelor digitale”, aprobarea proiectului „Crearea unei retele de hub-uri pentru dezvoltarea competentelor digitale in bibliotecile din judetul Brasov”, aprobarea Acordului de parteneriat al proiectului, aprobarea cofinantarii si a cheltuielilor neeligibile.

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 18 din 03 martie 2023 privind aprobarea demembrarii si deschiderii unor carti funciare noi, privind nr. cadastral 106196 din C.F. 106196 al comunei Sinca, judetul Brasov si aprobarea revocarii si radierii dreptului real de folosinta privind aprobarea dezmembrarii si deschiderii unor carti funciare noi, privind numarul cadastral 106196 din C.F. 106196 al comunei Sinca, judetul Brasov si aprobarea revocarii si radierii dreptului real de folosinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 17 din 03 martie 2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, prezentat de catre RPL Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 16 din 03 martie 2023 privind aprobarea unui Protocol de colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritatii sociale, in cadrul proiectului HUB de Servicii MMS-SII MMSS, cod MySmis 130963

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 15 din 03 martie 2023 privind aprobarea inchirierii terenului agricol izlaz comunal proprietate privata a comunei Sinca, Judetul Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 14 din 03 martie 2023 privind atestarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Sinca, Judetul Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 13 din 03 martie 2023 privind aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public de interes local al Comunei Şinca a imobilului inscris in C.F. nr. 106193

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 12 din 03 martie 2023 privind aprobarea trecerii din dimeniul privat in domeniul public de interes local al Comunei Şinca a imobilului inscris in C.F. nr. 106030

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 11 din 03 martie 2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 10 din 03 februarie 2023 privind aprobarea modalitatii de efectuare a pazei in Comuna Sinca, judetul Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 9 din 03 februarie 2023 privind modificarea cuantumului taxei de salubrizare pentru pentru persoanele fizice si persoanele juridice din Comuna Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 8 din 03 februarie 2023 privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate in Comuna Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 7 din 03 februarie 2023 privind aprobarea bugetului local pe anul 2023 si estimarile pentru anii 2024-2026

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 6 din 03 februarie 2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 5 din 13 ianuarie 2023 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, din Comuna Sinca, pentru anul scolar 2023-2024

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 4 din 09 ianuarie 2023 privind utilizarea în anul 2023 a sumei de 3.000.000,00 lei din excedentul bugetului local al anului 2022, pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 3 din 05 ianuarie 2023 privind utilizarea in anul 2023 a sumei de 300.000,00 lei din excedentul bugetului local al anului 2022, pentru finantarea  cheltuielilor sectiunii de functionare

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 2 din 05 ianuarie 2023 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 1 din 05 ianuarie 2023 privind alegerea presedintelui de sedinta