Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 27 din 12 mai 2023 privind aprobarea listei de preturi de pornire la licitatie de masa lemnoasa pe picior, pe partizi productia 2023

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 26 din 12 mai 2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 25 din 28 aprilie 2023 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 24 din 28 aprilie 2023 privind implementarea proiectului „Dotarea compartimentului Situatii de Urgenta cu un utilaj pentru activiati de interventie – buldoexcavator”

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 23 din 28 aprilie 2023 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 22 din 07 aprilie 2023 privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta in vederea refacerii locuintei in urma unui incendiu

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 21 din 07 aprilie 2023 privind aprobarea nivelului de salarizare diferentiat pe categorii de personal si pregatire profesionala al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 20 din 07 aprilie 2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 19 din 06 martie 2023 privind aprobarea participarii U.A.T. Comuna Sinca la apelul de proiecte cu titlul „Finantarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare” din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), Pilonul II, Componenta C7 – Transformare digitala, investitia I17. „Scheme de finantare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competentelor digitale”, aprobarea proiectului „Crearea unei retele de hub-uri pentru dezvoltarea competentelor digitale in bibliotecile din judetul Brasov”, aprobarea Acordului de parteneriat al proiectului, aprobarea cofinantarii si a cheltuielilor neeligibile.

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 18 din 03 martie 2023 privind aprobarea demembrarii si deschiderii unor carti funciare noi, privind nr. cadastral 106196 din C.F. 106196 al comunei Sinca, judetul Brasov si aprobarea revocarii si radierii dreptului real de folosinta privind aprobarea dezmembrarii si deschiderii unor carti funciare noi, privind numarul cadastral 106196 din C.F. 106196 al comunei Sinca, judetul Brasov si aprobarea revocarii si radierii dreptului real de folosinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 17 din 03 martie 2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, prezentat de catre RPL Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 16 din 03 martie 2023 privind aprobarea unui Protocol de colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritatii sociale, in cadrul proiectului HUB de Servicii MMS-SII MMSS, cod MySmis 130963

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 15 din 03 martie 2023 privind aprobarea inchirierii terenului agricol izlaz comunal proprietate privata a comunei Sinca, Judetul Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 14 din 03 martie 2023 privind atestarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Sinca, Judetul Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 13 din 03 martie 2023 privind aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public de interes local al Comunei Şinca a imobilului inscris in C.F. nr. 106193

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 12 din 03 martie 2023 privind aprobarea trecerii din dimeniul privat in domeniul public de interes local al Comunei Şinca a imobilului inscris in C.F. nr. 106030

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 11 din 03 martie 2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 10 din 03 februarie 2023 privind aprobarea modalitatii de efectuare a pazei in Comuna Sinca, judetul Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 9 din 03 februarie 2023 privind modificarea cuantumului taxei de salubrizare pentru pentru persoanele fizice si persoanele juridice din Comuna Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 8 din 03 februarie 2023 privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate in Comuna Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 7 din 03 februarie 2023 privind aprobarea bugetului local pe anul 2023 si estimarile pentru anii 2024-2026

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 6 din 03 februarie 2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 5 din 13 ianuarie 2023 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, din Comuna Sinca, pentru anul scolar 2023-2024

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 4 din 09 ianuarie 2023 privind utilizarea în anul 2023 a sumei de 3.000.000,00 lei din excedentul bugetului local al anului 2022, pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 3 din 05 ianuarie 2023 privind utilizarea in anul 2023 a sumei de 300.000,00 lei din excedentul bugetului local al anului 2022, pentru finantarea  cheltuielilor sectiunii de functionare

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 2 din 05 ianuarie 2023 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 1 din 05 ianuarie 2023 privind alegerea presedintelui de sedinta