Nr. de înregistrareData înregistrăriiTitlul proiectului de hotărâre a consiliului localData dezbaterii în şedinţa consiliului localFinalizarea procedurii
103.01.2022privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 202107.01.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 2/07.01.2022
203.01.2022privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare07.01.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 3/07.01.2022
303.01.2022privind utilizarea în anul 2022 a sumei de 200.000,00 lei din excedentul bugetului local al anului 2021, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare07.01.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 4/07.01.2022
419.01.2022privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență d-lui Bușel Victor, în vederea refacerii locuinței în urma unui incendiu28.01.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 6/28.01.2022
519.01.2022privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență d-nei Grancea Gabriela Minerva, în vederea refacerii locuinței în urma unui incendiu28.01.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 7/28.01.2022
619.01.2022privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023-202525.02.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 11/25.02.2022
719.01.2022privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Șinca25.02.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 12/25.02.2022
819.01.2022privind alegerea președintelui de ședință18.02.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 9/18.02.2022
928.01.2022privind atestarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Șinca, Județul Brașov--
1028.01.2022privind aprobarea ajustării tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate în comuna Șinca25.02.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 13/25.02.2022
1128.01.2022privind modificarea și completarea H.C.L. Șinca nr. 50/22.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice și juridice care nu au încheiat contract de salubritate cu operatorul desemnat și beneficiază de aceste servicii25.02.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 14/25.02.2022
1202.02.2022privind însușirea și aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân25.02.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 15/25.02.2022
1314.02.2022privind aprobarea actualizării idicatorilor tehnico economici și a cofinanțării de la bugetul local aferenți investiției “Amenajare spațiu de recreere” în localitatea Șinca Veche, Comuna Șinca, Județul Brașov în cadrul apelului de selecție măsura C1/P6 DI6B – Investiții publice în teritoriul Ținutul Bârsei18.02.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 10/18.02.2022
1414.02.2022privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Șinca în Comisia de evaluare a probei interviu pentru concursul organizat pentru ocuparea postului de director al unității de învățământ de nivel gimnazial din Comuna Șinca25.02.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 16/25.02.2022
1514.02.2022privind alegerea președintelui de ședință25.03.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 17/25.03.2022
1628.02.2022privind apobarea ajusării tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate în Comuna Șinca25.03.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 18/25.03.2022
1728.02.2022privind modificarea și completarea HCL Șinca nr. 50 din 22.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice și juridice care nu au încheiat contract de salubritate cu operatorul desemnat și beneficiază de aceste servicii25.03.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 19/25.03.2022
1802.03.2022privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, prezentat de către R.P.L. Ocolul Silvic Pădurile Șincii R.A.25.03.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 20/25.03.2022
1925.03.2022privind alegerea președintelui de ședință29.04.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 21/29.04.2022
2025.03.2022privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 202329.04.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 22/29.04.2022
2104.04.2022privind aprobarea listei de prețuri de pornire la licitația de masă lemnoasă pe picior, pe partizi, producția 202229.04.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 23/29.04.2022
2206.04.2022privind acordarea unui mandat special în favoarea A.D.I. Iso Mediu Brașov în vederea derulării precedurii de negociere fără publicarea prealabilă aunui anunț de participare în vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activității de eliminare prin depozitare a deșeurilor provenite de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre A.D.I. Iso Mediu Brașov29.04.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 24/29.04.2022
2329.04.2022privind alegerea președintelui de ședință27.05.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 25/07.05.2022
2402.05.2022privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al R.P.L. Ocolul Silvic “Pădurile Șincii” R.A.27.05.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 26/27.05.2022
2504.05.2022privind aprobarea contului anual de execuție bugetară al anului 202127.05.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 27/27.05.2022
2624.05.2022privind alegerea președintelui de ședință24.06.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 28/24.06.2022
2724.05.2022privind aprobarea listei de prețuri de pornire la licitație de masă lemnoasă pe picior, pe partizi, producția 202224.06.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 29/24.06.2022
2825.05.2022privind rectificarea bgetului local pe anul 202224.06.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 30/24.06.2022
2917.06.2022privind alegerea președintelui de ședință29.07.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 31/29.07.2022
3020.06.2022privind aprobarea nivelului de salarizare diferențiat pe categorii de personal și pregătire profesională al R.P.L. Ocolul Silvic “Pădurile Șincii”R.A.29.07.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 32/29.07.2022
3121.07.2022privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pwnru cheltuielile necesare obiectivului de investiție Modernizare străzi în localitatea Bucium, Comuna Șinca, Județul Brașov29.07.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 33/29.07.2022
3221.07.2022privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru cheltuielile necesare obiectivului de investiție Modernizare străzi în localitatea Șercăița, Comuna Șinca, Județul Brașov29.07.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 34/29.07.2022
3329.07.2022privind alegerea președintelui de ședință26.08.2022Adoptat prin Hotărârea nr.35/26.08.2022
3429.07.2022privind aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru Comuna Șinca, Județul Brașov26.08.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 36/26.08.2022
3529.07.2022privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 202226.08.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 37/26.08.2022
3608.08.2022privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Șinca în Comisia de evaluare a probei interviu pentru concursul organizat pentru ocuparea postului de director/director adjunct al unității de învățământ de nivel gimnazial din Comuna Șinca, sesiunea iunie-octombrie 202226.08.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 38/26.08.2022
3726.08.2022privind alegerea președintelui de ședință30.09.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 39/30.09.2022
3813.09.2022privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 202230.09.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 40/30.09.2022
3916.09.2022privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Șinca în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Șincai” pentru anul școlar 2022-202330.09.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 41/30.09.2022
4029.09.2022privind alegerea președintelui de ședință28.10.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 42/28.10.2022
4121.10.2022privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 202228.10.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 43/28.10.2022
4224.10.2022privind alegerea președintelui de ședință25.11.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 44/25.11.2022
4324.10.2022privind aprobarea impozitelor penru mijloacele de transport prevăzute la art. 470, alin. 5 și 6 din Legea nr. 227/2015 pentru anul 202325.11.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 45/25.11.2022
4426.10.2022privind modificarea H.C.L. Șinca nr. 24 din 25.06.2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al R.P.L. Ocolul Silvic ”Pădurile Șincii” R.A.25.11.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 47/25.11.2022
4526.10.2022privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se exploatează anual din fondul forestier al comunei Șinca , a destinației acesteia și a prețurilor de referință25.11.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 46/25.11.2022
4626.10.2022privind aprobarea acordării unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Iso Mediu” în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov25.11.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 48/25.11.2022
4727.10.2022privind aprobarea bugetului necesar acordării de cadouri copiilor din comuna Șinca, județul Brașov25.11.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 49/25.11.2022
4804.11.2022privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 202225.11.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 50/25.11.2022
4918.11.2022privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Șinca, pentru anul școlar 2023-202413.01.2023Adoptat prin Hotărârea nr. 5/13.01.2023
5018.11.2022privind modificarea H.C.L. Șinca nr. 32/29.07.2022 privind aprobarea nivelului de salarizare diferențiat pe categorii de personal și pregătire profesională al R.P.L. Ocolul Silvic ”Pădurile Șincii” R.A.21.12.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 53/21.12.2022
5122.11.2022privind alegerea președintelui de ședință06.12.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 51/06.12.2022
5225.11.2022privind aprobarea documentațiilor de urbanism, Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) în vederea extinderii/modernizării activelor ”Cabana Strâmba, aducțiune de apă și canton silvic Strâmba”21.12.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 54/21.12.2022
5329.11.2022privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 202221.12.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 55/21.12.2022
5405.12.2022privind participarea Comunei Șinca la implementarea proiectului din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR, Componenta 11 – Turism și cultură06.12.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 52/06.12.2022
5505.12.2022privind aprobarea Planului de acțiuni si activități în folosul comunității, pentru anul 202321.12.2022Adoptat prin Hotărârea nr. 56/21.12.2022
5630.12.2022privind alegerea președintelui de ședință05.01.2023Adoptat prin Hotărârea nr. 1/05.01.2023