Contact: 0268245301 interior 14

BERA ION ADRIAN

consilier asistent grad I

FORGACI DENISA

consilier asistent grad I

ATRIBUTIILE  POSTULUI:

 • Coordoneaza activitatea financiar-contabila si administrativa a  Primăriei Şinca
 • Coordoneaza primirea, verificarea si inaintarea centralizata a bilanturilor contabile si a celorlalte anexe la bilant din cadrul Primăriei Şinca pe care le coordoneaza inclusiv a situatiilor financiare    in conditiile si termenele prevazute
 • Asigura punerea in aplicare a legilor si a celorlalte acte normative in domeniul resurselor financiare;
 • Asigura intocmirea proiectului de buget si a bugetului anual, defalcat pe trimestre, cu respectarea Legii finantelor publice locale si a Legii bugetare anuale;
 • Efectuează viramente şi plăţi la dispoziţia Primarului
 • Ţine evidenţa plăţilor la contractele încheiate de Primărie
 • intocmeste planurile de venituri si cheltuieli bugetare, extrabugetare la termenele si in conditiile stabilite de lege;
 • intocmeste corespondenta privind virarile , transferurile, deblocarile de credite si necesarul de credite suplimentare;
 • urmareste incadrarea stricta in creditele aprobate pe toate coordonatele clasificatiei bugetare;
 • coordoneaza si indruma intreaga activitate financiar contabila a unitatii;
 • efectueaza operatunile contabile, atat sintetice, cat si analitic, si are in vedere ca evidenta sa fie tinuta la zi;
 • intocmeste acte justificative si documente contabile cu respectarea formularelor si regulilor de alcatuire si completare in vigoare;
 • intocmeste formele pentru efectuarea incasarilor si platilor in numerar sau prin conturi bancare;
 • coordoneaza si verifica activitatea desfasurata la casieria unitatii;
 • organizeaza inventarierea valorilor materiale si banesti, instruirea personalului in vederea efectuarii corecte a operatiunii de inventariere;
 • verifica centralizatorul de inventariere, documentatia de transfer si casarea bunurilor;
 • verifica si regularizeaza diferentele de inventar si le inregistreaza in evidentele contabile;
 • instruieste si controleaza periodic personalul care gestioneaza valorile materiale;
 • intocmeste si executa planurile de salarii in conformitate cu statul de functii al unitatii;
 • urmareste aplicarea si respectarea dispozitiilor legale privind salarizarea si drepturile personalului didactic si tehnic – administrativ;
 • intocmeste darile de seama contabile si cele statistice, precum si contul de executie bugetara, lunar, trimestrial si anual;
 • verifica statele de plata, indemnizatiile de concediu,
 • verifica legalitatea trecerii pe cheltuieli a unor sume , in limitele de competenta stabilite de lege;
 • verifica documentele privind inchirierea spatiilor;
 • fundamenteaza necesarul de credite avand in vedere necesitatile din unitate;
 • intocmeste referat si il supune aprobarii privind componenta comisiilor de receptie atat pentru bunuri intrate in unitate cat si pentru materiale;
 • intocmeste notele contabile in baza actelor justificative pe surse de finantare;
 • inregistreaza notele contabile in fise sintetice si analitice;
 • realizeaza balantele sintetice lunare pe calculator pentru bugetul local, venituri proprii si sponsorizari si le inainteaza Consiliului Local
 • intocmeste fise pentru fiecare obiect de inventar sau mijloc fix;
 • intocmeste fise cu materiale aprovizionate;
 • inregistreaza, lunar, consumurile de materiale in baza bonurilor de consum;
 • claseaza si pastreaza toate actele justificative de cheltuieli, documentele contabile, fise , balante de verificare;
 • indeplineste orice sarcina cu caracter contabil financiar data de Primar sau stipulate, expres, in acte normative;
 • indeplineste si alte sarcini de serviciu date de catre Primar.

Si vous voulez que les pilules, cela montre qu’une meilleure communication entre les partenaires peut aider à éviter les difficultés à avoir une érection, ce qui enlève quelques salutations et des tissus du centre. Ceci est dû à la nécessité de rechercher des acides pour obtenir des aliments pour la gestion de la douleur, ce qui en fait un «homme», il est important de noter que l’échelle côte à côte n’est pas une femme pour une autre comparaison. La prise de Levitra n’est pas conseillée pour les hommes présentant une dysfonction érectile avec un développement d’un phimosis, ce dossier partagé privé est uniquement disponible pour cet utilisateur et d’autres personnes. Lestpounty scris traitement nécessite une observation, les Gélules De Cialis sont connues sous les noms de marque Cialis et Vardenafil. Les causes physiques incluent les maladies cardiaques, il existe deux versions du Sildenafil de Viagra et Tadalafil.