Proiect de hotarare la HCL nr. 89 din 20.12.2019

Hotararea nr. 89 din 20.12.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 88 din 20.12.2019

Hotararea nr. 88 din 20.12.2019 privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate in Comuna Sinca

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 87 din 20.12.2019

Hotararea nr. 87 din 20.12.2019 privind atestarea apartenentei la domeniul public a unor drumuri vicinale situate in extravilanul Comunei Sinca

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 86 din 20.12.2019

Hotararea nr. 86 din 20.12.2019 privind aprobarea planului de actiuni si activitati in folosul comunității pentru anul 2020

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 85 din 20.12.2019

Hotararea nr. 85 din 20.12.2019 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invătamant preuniversitar de stat din Comuna Sinca pt anul 2020-2021

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 84 din 10.12.2019

Hotararea nr. 84 din 10.12.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 83 din 10.12.2019

Hotararea nr. 83 din 10.12.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 82 din 29.11.2019

Hotararea nr. 82 din 29.11.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a C.L. al Comunei Sinca

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 81 din 29.11.2019

Hotararea nr. 81 din 29.11.2019 privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Roman in dom. privat al com. Șinca a imobilului inscris in CF nr. 100966

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 80 din 29.11.2019

Hotararea nr. 80 din 29.11.2019 privind aprobarea bugetului necesar acordarii de cadouri copiilor din comuna Sinca

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 79 din 29.11.2019

Hotararea nr. 79 din 29.11.2019 privind insusirea Raportului de evaluare privind numirile finale in procesul de numire a membrilor in C.A. al RPL Ocolul Silvic Padurile Sincii RA.

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 78 din 29.11.2019

Hotararea nr. 78 din 29.11.2019 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care se exploateaza anual din fondul forestier al Comunei Sinca

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 77 din 29.11.2019

Hotararea nr. 77 din 29.11.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 76 din 31.10.2019

Hotararea nr. 76 din 31.10.2019 privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu de 255 mp in localitatea Sinca Veche nr. 112

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 75 din 31.10.2019

Hotararea nr. 75 din 31.10.2019 privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la 31.12.2018

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 74 din 31.10.2019

Hotararea nr. 74 din 31.10.2019 privind aprobarea schimbarii numelui proprietarului imobilului inscris in C.F. nr. 100333

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 73 din 31.10.2019

Hotararea nr. 73 din 31.10.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 72 din 27.09.2019

Hotararea nr. 72 din 27.09.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul-2019

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 71 din 27.09.2019

Hotararea nr. 71 din 27.09.2019 privind participarea UAT Sinca la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ITI Microregiunea Țara Făgărașului

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 70 din 27.09.2019

Hotararea nr. 70 din 27.09.2019 privind atestarea apartenentei la domeniul public a unor drumuri vicinale situate in extravilanul comunei Sinca

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 69 din 27.09.2019

Hotararea nr. 69 din 27.09.2019 privind desemnarea reprezentantilor C.L. Sinca in C.A. al Scolii gimnaziale Sinca pentru anul scolar 2019-2020

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 68 din 27.09.2019

Hotararea nr. 68 din 27.09.2019 privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Sinca

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 67 din 10.09.2019

Hotararea nr. 67 din 10.09.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 66 din 10.07.2019

Hotararea nr. 66 din 10.09.2019 privind depunerea cererii de finantare, implementarea proiectului si aprobarea studiului de fezabilitate aferenti investitiei Amenajare spatiu de recreere

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 65 din 10.09.2019

Hotararea nr. 65 din 10.09.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 64 din 30.08.2019

Hotararea nr. 64 din 30.08.2019 privind aprobarea modificarii si completarii HCL Sinca nr. 34 din 15.05.2019 privind aprobarea listei de preturi de pornire la licitatie de masa lemnoasa

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 63 din 30.08.2019

Hotararea nr. 63 din 30.08.2019 privind aprobarea documentelor ce stau la baza procedurii de selectie a candidatilor pentru C.A. al RPL Ocolul Sivic Padurile Sincii R.A

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 62 din 30.08.2019

Hotararea nr. 62 din 30.08.2019 privind aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public al com. Sinca a imobilului inscris in CF nr. 100118

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 61 din 30.08.2019

Hotararea nr. 61 din 30.08.2019 privind aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public al comunei Sinca a imobilului inscris in C.F. nr. 102536

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 60 din 30.08.2019

Hotararea nr. 60 din 30.08.2019 privind aprobarea schimbarii numelui proprietarului imobilului inscris in CF nr. 101409

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 59 din 30.08.2019

Hotararea nr. 59 din 30.08.2019 privind aprobarea schimbarii numelui proprietarului imobilului inscris in CF nr. 100994

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 58 din 30.08.2019

Hotararea nr. 58 din 30.08.2019 privind aprobarea schimbarii numelui proprietarului imobilului inscris in CF nr. 101679

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 57 din 30.08.2019

Hotararea nr. 57 din 30.08.2019 privind aprobarea schimbarii numelui proprietarului imobilului inscris in CF nr. 100544

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 56 din 30.08.2019

Hotararea nr. 56 din HCL nr. 56 din 30.08.2019 privind aprobarea schimbarii numelui proprietarului imobilului inscris in CF nr. 100196

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 55 din 30.08.2019

Hotararea nr. 55 din 30.08.2019 privind aprobarea dezmembrării si deschiderii unor carti funciare noi privind nr. cadastral 103903

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 54 din 30.08.2019

Hotararea nr. 54 din 30.08.2019 privind aprobarea dezmembrarii si deschiderii unor CF noi privind numarul cadastral 103906

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 53 din 05.08.2019

Hotararea nr. 53 din 05.08.2019 privind aprobarea dezmembrarii si deschiderii unor carti funciare noi privind nr. cadastral 103876 din CF 103876

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 52 din 05.08.2019

Hotararea nr. 52 din 05.08.2019 privind modificarea si completarea HCL nr. 31 din 27.07.2019 privind investitia Amenajare spatiu de recreere in loc. Sinca Veche

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 51 din 05.08.2019

Hotararea nr. 51 din 05.08.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

 

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 50 din 22.07.2019

Hotararea nr. 50 din 22.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubritate pentru persoanele care nu au incheiat contract de salubritate

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 49 din 22.07.2019

Hotararea nr. 49 din 22.07.2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate in Comuna Sinca

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 48 din 22.07.2019

Hotararea nr. 48 din 22.07.2019 privind aprobarea incheierii unui contract de servicii de salubrizare pentru un numar de 10 curse colectare, transport si depozitare deseuri comunale

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 47 din 22.07.2019

Hotararea nr. 47 din 22.07.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 46 din 04.07.2019

Hotararea nr. 46 din 04.07.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli realizat pe anii 2018 si 2019

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 45 din 04.07.2019

Hotararea nr. 45 din 04.07.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 44 din-28.06.2019

Hotararea nr. 44 din 28.06.2019 privind aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv al RPL Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 43 din 28.06.2019

Hotararea nr. 43 din 28.06.2019 privind aprobarea modificarii si completarii HCL Sinca nr. 34 din 15.05.2019 – aprobarea listei de prețuri de pornire la licitatie masa lemnoasa

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 42 din 28.06.2019

Hotararea nr. 42 din 28.06.2019 privind aprobarea masurilor neceare pentru interzicerea abandonarii, aruncarii sau gestionarii neconrolate a deseurilor

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 41 din 28.06.2019

Hotararea nr. 41 din 28.06.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 40 din 31.05.2019

Hotararea nr. 40 din 31.05.2019 privind aprobarea contului anual de executie bugetara al anului 2018

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 39 din 31.05.2019

Hotararea nr. 39 din 31.05.2019 privind aprobarea actualizarii Planului de Analiza și Acoperire a Riscurilor pentru Comuna Sinca

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 38 din 31.05.2019

Hotararea nr. 38 din 31.05.2019 privind aprobarea schimbarii numelui proprietarului imobilului inscris in CF nr. 101463

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 37 din 31.05.2019

Hotararea nr. 37 din 31.05.2019 privind aprobarea schimbarii numelui proprietarului imobilului inscris in CF nr. 102536

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 36 din 31.05.2019

Hotararea nr. 36 din 31.05.2019 privind aprobarea schimbarii numelui proprietarului imobilului inscris in CF nr. 101682

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 35 din 31.05.2019

Hotararea nr. 35 din 31.05.2019 privind aprobarea schimbarii numelui proprietarului imobilului inscris in CF nr. 101678

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 34 din 15.05.2019

Hotararea nr. 34 din 15.05.2019 privind apobarea listei de preturi de pornire la licitatie de masa lemnoasa pe picior productia 2019

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 33 din 15.05.2019

Hotararea nr. 33 din 15.05.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 32 din 19.04.2019

Hotararea nr. 32 din 19.04.2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019 si estimarile pentru anii 2020-2022

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 31 din 19.04.2019

Hotararea nr. 31 din 19.04.2019 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al Comunei Sinca

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 30 din 19.04.2019

Hotararea nr. 30 din 19.04.2019 privind aprobarea incheierii unui contract de servicii de salubrizare pentru un numar de 12 curse colectare transport si depozitare deseuri comunale

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 29 din 19.04.2019

Hotararea nr. 29 din 19.04.2019 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 28 din 19.04.2019

Hotararea nr. 28 din 19.04.2019 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea-teritoriului

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 27 din 19.04.2019

Hotararea nr. 27 din 19.04.2019 privind aprobarea schimbarii numelui proprietarului imobilului inscris in C.F. nr. 100330

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 26 din 19.04.2019

Hotararea nr. 26 din 19.04.2019 privind aprobarea schimbarii numelui proprietarului imobilului inscris in C.F. nr. 102173

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 25 din 19.04.2019

Hotararea nr. 25 din 19.04.2019 privind aprobarea schimbarii numelui proprietarului imobilului inscris in C.F. nr. 100308

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 24 din 19.04.2019

Hotararea nr. 24 din 19.04.2019 privind aprobarea shimbarii numelui proprietarului imobilului inscris in C.F. nr. 100118

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 23 din 19.04.2019

Hotararea nr. 23 din 19.04.2019 privind aprobarea schimbarii numelui proprietarului imobilului inscris in C.F. nr. 101680

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 22 din 19.04.2019

Hotararea nr. 22 din 19.04.2019 privind aprobarea schimbarii numelui proprietarului imobilului inscris in C.F. nr. 101620

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 21 din 19.04.2019

Hotararea nr. 21 din 19.04.2019 privind aprobarea schimbarii numelui proprietarului imobilului inscris in C.F. nr. 101681

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 20 din 19.04.2019

Hotararea nr. 20 din 19.04.2019 privind aprobarea schimbarii numelui proprietarului imobilului inscris in C.F. nr. 101602

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 19 din 19.04.2019

Hotararea nr. 19 din 19.04.2019 privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al comunei Șinca Jud. Brașov

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 18 din 19.04.2019

Hotararea nr. 18 din 19.04.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 17 din 29.03.2019

Hotararea nr. 17 din 29.03.2019 privind stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 16 din 29.03.2019

Hotararea nr. 16 din 29.03.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului de salubrizare

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 15 din 29.03.2019

Hotararea nr. 15 din 29.03.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 14 din 22.02.2019

Hotararea nr. 14 din 22.02.2019 privind aprobarea incheierii prin licitatie publica a unor imobile situate in Comuna Sinca

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 13 din 22.02.2019

Hotararea nr. 13 din 22.02.2019 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 12 din 22.02.2019

Hotararea nr. 12 din 22.02.2019 privind initierea si desfasurarea procedurii de selectie a candidatilor pentru Consiliul de Administratie al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 11 din 22.02.2019

Hotararea nr. 11 din 22.02.2019 privind desemnarea autoritatii publice tutelare si numirea administratorilor provizorii ai consiliului de administratie al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.

 

Hotararea nr. 10 din 22.02.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 9 din 31.01.2019

Hotararea nr. 9 din 31.01.2019 privind acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ISO MEDIU in domenul salubrizarii

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 8 din 31.01.2019

Hotararea nr. 8 din 31.01.2019 privind aprobarea listei preturilor de pornire in licitatie corespunzatoare sortimentelor de material lemnos ce se valorifica la drum auto agentilor economci

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 7 din 31.01.2019

Hotararea nr. 7 din 31.01.2019 privind aprobarea constituirii fondului de accesibilizare a padurilor apartinand Comunei Sinca pentru anul 2019

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 6 din 31.01.2019

Hotararea nr. 6 din 31.01.2019 privind aprobarea retelei scolare a unitătilor de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Sinca pentru anul scolar 2019-2020

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 5 din 08.01.2019

Hotararea nr. 5 din 08.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul Primariei Sinca

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 4 din 08.01.2019

Hotararea nr. 4 din 08.01.2019 privind stabilirea taxei de salubrizare pentru persoanele fizice si persoanele juridice din Comuna Sinca

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 3 din 08.01.2019

Hotararea nr. 3 din 08.01.2019 privind aprobarea incheierii unui contract de servicii de salubrizare pentru un numar de 15 curse colectare transport si depozitare deseuri comunale

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 2 din 08.01.2019

Hotararea nr. 2 din 08.01.2019 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 1 din 08.01.2019

Hotararea nr. 1 din 08.01.2019 privind alegerea presedintelui de sedintă