Proiect de hotărâre la HCL nr. 89 din 20.12.2019

Hotărârea nr. 89 din 20.12.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019

Anexa nr. 1 la HCL nr. 89 din 20.12.2019

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 88 din 20.12.2019

Hotărârea nr. 88 din 20.12.2019 privind aprobarea ajustării tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate în Comuna Șinca

Anexă la HCL nr. 88 din 20.12.2019

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 87 din 20.12.2019

Hotărârea nr. 87 din 20.12.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public a unor drumuri vicinale situate în extravilanul Comunei Șinca

Anexa nr. 1 la HCL nr. 87 din 20.12.2019

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 86 din 20.12.2019

Hotărârea nr. 86 din 20.12.2019 privind aprobarea planului de acțiuni și activități în folosul comunității, pentru anul 2020

Anexă la HCL nr. 86 din 20.12.2019

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 85 din 20.12.2019

Hotărârea nr. 85 din 20.12.2019 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Șinca, pt anul 2020-2021

Anexa nr. 1 la HCL nr. 85 din 20.12.2019

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 84 din 10.12.2019

Hotărârea nr. 84 din 10.12.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019

Anexa nr. 1 la HCL nr. 84 din 10.12.2019

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 83 din 10.12.2019

Hotărârea nr. 83 din 10.12.2019 privind alegerea președintelui de ședință

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 82 din 29.11.2019

Anexa la Proiect de hotărâre al HCL nr. 82 din 29.11.2019

Hotărârea nr. 82 din 29.11.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a C.L. al Comunei Șinca

Anexa la HCL nr. 82 din 29.11.2019

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 81 din 29.11.2019

Hotărârea nr. 81 din 29.11.2019 privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român în dom. privat al com. Șinca a imobilului înscris în CF nr. 100966

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 80 din 29.11.2019

Hotărârea nr. 80 din 29.11.2019 privind aprobarea bugetului necesar acordării de cadouri copiilor din comuna Șinca

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 79 din 29.11.2019

Hotărârea nr. 79 din 29.11.2019 privind însușirea Raportului de evaluare privind numirile finale, in procesul de numire a membrilor în C.A. al RPL Ocolul Silvic Pădurile Șincii R,A.

Anexa nr. 1 la HCL nr. 79 din 29.11.2019

Anexa nr. 2 la HCL nr. 79 din 29.11.2019

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 78 din 29.11.2019

Anexa nr. 1 la proiect de hotărâre

Anexa nr. 2 la proiect de hotărâre

Anexa nr. 3 la proiect de hotărâre

Anexa nr. 4 la proiect de hotărâre

Anexa nr. 5 la proiect de hotărâre

Hotărârea nr. 78 din 29.11.2019 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se exploatează anual din fondul forestier al Comunei Șinca

Anexa nr. 1 la HCL nr. 78 din 29.11.2019

Anexa nr. 2 la HCL nr. 78 din 29.11.2019

Anexa nr. 3 la HCL nr. 78 din 29.11.2019

Anexa nr. 4 la HCL nr. 78 din 29.11.2019

Anexa nr. 5 la HCL nr. 78 din 29.11.2019

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 77 din 29.11.2019

Hotărârea nr. 77 din 29.11.2019 privind alegerea președintelui de ședință

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 76 din 31.10.2019

Hotărârea nr. 76 din 31.10. 2019 privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu de 25,5 mp, în localitatea Șinca Veche, nr. 112

Anexa nr. 1 la HCL nr. 76 din 31.10.2019

Anexa nr. 2 la HCL nr. 76 din 31.10.2019

Anexa nr. 3 la HCL nr. 76 din 31.10.2019

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 75 din 31.10.2019

Hotărârea nr. 75 din 31.10.2019 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la 31.12.2018

Anexă la HCL nr. 75 din 31.10.2019

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 74 din 31.10.2019

Hotărârea nr. 74 din 31.10.2019 privind aprobarea schimbării numelui proprietarului imobilului înscris în C.F. nr. 100333

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 73 din 31.10.2019

Hotărârea nr. 73 din 31.10.2019 privind alegerea președintelui de ședință

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 72 din 27.09.2019

Hotărârea nr. 72 din 27.09.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019

Anexa nr. 1 la HCL nr. 72 din 27.09.2019

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 71 din 27.09.2019

Hotărârea nr. 71 din 27.09.2019 privind participarea UAT Șinca la constituirea Asociației de Dezviltare Intercomunitară ITI Microregiunea Țara Făgărașului

Anexa nr. 1 la HCL nr. 71 din 27.09.2019

Anexa nr. 2 la HCL nr. 71 din 27.09.2019

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 70 din 27.09.2019

Hotărârea nr. 70 din 27.09.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public a unor drumuri vicinale situate în extravilanul comunei Șinca

Anexă la HCL nr. 70 din 27.09.2019

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 69 din 27.09.2019

Hotărârea nr. 69 din 27.09.2019 privind desemnarea reprezentanților C.L. Șinca în C.A. al Școlii gimnaziale Șinca pentru anul școlar 2019-2020

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 68 din 27.09.2019

Hotărârea nr. 68 din 27.09.2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Șinca

Anexa nr. 1 la HCL nr. 68 din 27.09.2019

Anexa nr. 2 la HCL nr. 68 din 27.09.2019

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 67 din 10.09.2019

Hotărârea nr. 67 din 10.09.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019

Anexa nr. 1 la HCL nr. 67 din 10.09.2019

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 66 din 10.07.2019

Hotărârea nr. 66 din 10.09.2019 privind depunerea cererii de finanțare, implementarea proiectului și aprobarea studiului de fezabilitate aferenți investitiei Amenajare spațiu de recreere

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 65 din 10.09.2019

Hotărârea nr. 65 din 10.09.2019 privind alegerea președintelui de ședință

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 64 din 30.08.2019

Hotărârea nr. 64 din 30.08.2019 privind aprobarea modificării și completării HCL Șinca nr. 34 din 15.05.2019-aprobarea listei de prețuri de pornire la licitație de masă lemnoasă

Anexa la HCL nr. 64 din 30.08.2019

Anexa nr. 1 la HCL nr. 63 din 30.08.2019

Anexa nr. 2 la HCL nr. 63 din 30.08.2019

Anexa nr. 3 la HCL nr. 63 din 30.08.2019

Anexa nr. 4 la HCL nr. 63 din 30.08.2019

Anexa nr. 5 la HCL nr. 63 din 30.08.2019

Anexa nr. 6 la HCL nr. 63 din 30.08.2019

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 63 din 30.08.2019

Hotărârea nr. 63 din 30.08.2019 privind aprobarea documentelor ce stau la baza procedurii de selectie a candidaților pentru C.A. la RPL Ocolul Sivic Pădurile Șincii R.A

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 62 din 30.08.2019

Hotărârea nr. 62 din 30.08.2019 privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al com. Șinca a imobilului înscris în CF nr. 100118

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 61 din 30.08.2019

Hotărârea nr. 61 dn 30.08.2019 privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Șinca a imobilului înscris în C.F. nr. 102536

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 60 din 30.08.2019

Hotărârea nr. 60 din 30.08.2019 privind aprobarea schimbării numelui proprietarului imobilului înscris în CF nr. 101420, CF nr. 101407 și CF nr. 101409

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 59 din 30.08.2019

Hotărârea nr. 59 din 30.08.2019 privind aprobarea schimbării numelui proprietarului imobilului înscris în CF nr. 100994

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 58 din 30.08.2019

Hotărârea nr. 58 din 30.08.2019 privind aprobarea schimbării numelui proprietarului imobilului înscris în CF nr. 101679

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 57 din 30.08.2019

Hotărârea nr. 57 din 30.08.2019 privind aprobarea schimbării numelui proprietarului imobilului înscris în CF nr. 100544

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 56 din 30.08.2019

Hotărârea nr. 56 din 30.08.2019 privind aprobarea schimbării numelui proprietarului imobilului înscris în CF nr. 100196

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 55 din 30.08.2019

Hotărârea nr. 55 din 30.08.2019 privind aprobarea dezmembrării și deschiderii unor CF noi, privind nr. cadastral 103903

Anexă la HCL nr. 55 din 30.08.2019

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 54 din 30.08.2019

Hotărârea nr. 54 din 30.08.2019 privind aprobarea dezmembrării și deschiderii unor CF noi, privind numărul cadastral 103906

Anexă la HCL nr. 54 din 30.08.2019

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 53 din 05.08.2019

Hotărârea nr. 53 din 05.08.2019 privind aprobarea dezmembrării și deschiderii unor cărți funciare noi, privind nr. cadastral 103876 din CF 103876

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 52 din 05.08.2019

Hotărârea nr. 52 din 05.08.2019 privind modificarea si completarea HCL nr. 31 din 27.07.2019 privind investiția Amenajare spațiu de recreere în loc. Șinca Veche

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 51 din 05.08.2019

Hotărârea nr. 51 din 05.08.2019 privind alegerea președintelui de ședință

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 50 din 22.07.2019

Hotărârea nr. 50 din 22.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubritate pentru persoanele care nu au incheiat contract de salubritate

Anexa la HCL nr. 50 din 22.07.2019

Anexa nr. 1 la HCL nr. 50 din 22.07.2019

Anexa nr. 2 la HCL nr. 50 din 22.07.2019

Anexa nr. 3 la HCL nr. 50 din 22.07.2019

Anexa nr. 4 la HCL nr. 50 din 22.07.2019

Anexa nr. 5 la HCL nr. 50 din 22.07.2019

Anexa nr. 6 la HCL nr. 50 din 22.07.2019

Anexa nr. 7 la HCL nr. 50 din 22.07.2019

Anexa nr. 8 la HCL nr. 50 din 22.07.2019

Anexa nr. 9 la HCL nr. 50 din 22.07.2019

Anexa nr. 10 la HCL nr. 50 din 22.07.2019

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 49 din 22.07.2019

Hotărârea nr. 49 din 22.07.2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate în Comuna Șinca

Anexa nr. 1 la HCL nr. 49 din 22.07.2019

Anexa nr. 2 la HCL nr. 49 din 22.07.2019

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 48 din 22.07.2019

Hotărârea nr. 48 din 22.07.2019 privind aprobarea încheierii unui contract de servicii de salubrizare pentru un număr de 10 curse-colectare, transport și depozitare deșeuri comunale

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 47 din 22.07.2019

Hotărârea nr. 47 din 22.07.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019

Anexa nr. 1 la HCL nr. 47 din 22.07.2019

Anexa nr. 2 la HCL nr. 47 din 22.07.2019

Anexa nr. 3 la HCL nr. 47 din 22.07.2019

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 46 din 04.07.2019

Hotărârea nr. 46 din 04.07.2019 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli realizat pe anii 2018 și 2019

Anexa nr. 1 la HCL nr. 46 din 04.07.2019

Anexa nr. 2 la HCL nr. 46 din 04.07.2019

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 45 din 04.07.2019

Hotărârea nr. 45 din 04.07.2019 privind alegerea președintelui de ședință

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 44 din 28.06.2019

Hotărârea nr. 44 din 28.06.2019 privind aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al RPL Ocolul Silvic Pădurile Șincii R.A.

Anexa la HCL nr. 44 din 28.06.2019

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 43 din 28.06.2019

Hotărârea nr. 43 din 28.06.2019 privind aprobarea modificării și completării HCL Șinca nr. 34 din 15.05.2019 – aprobarea listei de prețuri de pornire la licitație masă lemnoasă

Anexă la HCL nr. 43 din 28.06.2019

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 42 din 28.06.2019

Hotărârea nr. 42 din 28.06.2019 privind aprobarea măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deșeurilor

Anexă la HCL nr. 42 din 28.06.2019

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 41 din 28.06.2019

Hotărârea nr. 41 din 28.06.2019 privind alegerea președintelui de ședință

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 40 din 31.05.2019

Hotârârea nr. 40 din 31.05.2019 privind aprobarea contului anual de execuție bugetară al anului 2018

Anexa nr. 1 la HCL nr. 40 din 31.05.2019

Anexa nr. 2 la HCL nr. 40 din 31.05.2019

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 39 din 31.05.2019

Hotărârea nr. 39 din 31.05.2019 privind aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru Comuna Șinca

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 38 din 31.05.2019

Hotărârea nr. 38 din 31.05.2019 privind aprobarea schimbării numelui proprietarului imobilului înscris în CF nr. 101463

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 37 din 31.05.2019

Hotărârea nr. 37 din 31.05.2019 privind aprobarea schimbării numelui proprietarului imobilului înscris în CF nr. 102536

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 36 din 31.05.2019

Hotărârea nr. 36 din 31.05.2019 privind aprobarea schimbării numelui proprietarului imobilului inscris în CF nr. 101682

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 35 din 31.05.2019

Hotărârea nr. 35 din 31.05.2019 privind aprobarea schimbării numelui proprietarului imobilului înscris in CF nr. 101678

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 34 din 15.05.2019

Hotărârea nr. 34 din 15.05.2019 privind apobarea listei de prețuri de pornire la licitație de masă lemnoasă pe picior – producția 2019

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 33 din 15.05.2019

Hotărârea nr. 33 din 15.05.2019 privind alegerea președintelui de ședință

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 32 din 19.04.2019

Hotărârea nr. 32 din 19.04.2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022

Anexa nr. 1 la HCL nr. 32 din 19.04.2019

Anexa nr. 2 la HCL nr. 32 din 19.04.2019

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 31 din 19.04.2019

Hotărârea nr. 31 din 19.04.2019 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al Comunei Șinca

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 30 din 19.04.2019

Hotărârea nr. 30 din 19. 04. 2019 privind aprobarea încheierii unui contract de servicii de salubrizare pentru un număr de 12 curse – colectare, transport și depozitare deșeuri comunale

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 29 din 19.04.2019

Hotărârea nr. 29 din 19.04.2019 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020

Anexă la HCL nr. 29 din 19.04.2019

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 28 din 19.04.2019

Hotărârea nr. 28 din 19.04.2019 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului

Anexă la HCL nr. 28 din 19.04.2019

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 27 din 19.04.2019

Hotărârea nr. 27 din 19.04.2019 privind aprobarea schimbării numelui proprietarului imobilului înscris în C.F. nr. 100330

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 26 din 19.04.2019

Hotărârea nr. 26 din 19.04.2019 privind aprobarea schimbării numelui proprietarului imobilului înscris în C.F. nr. 102173

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 25 din 19.04.2019

Hotărârea nr. 25 din 19.04.2019 privind aprobarea schimbării numelui proprietarului imobilului înscris în C.F. nr. 100308

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 24 din 19.04.2019

Hotărârea nr. 24 din 19.04.2019 privind aprobarea shimbării numelui proprietarului imobilului înscris în C.F. nr. 100118

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 23 din 19.04.2019

Hotărârea nr. 23 din 19.04.2019 privind aprobarea schimbării numelui proprietarului imobilului înscris în C.F. nr. 101680

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 22 din 19.04.2019

Hotărârea nr. 22 din 19.04.2019 privind aprobarea schimbării numelui proprietarului imobilului înscris în C.F. nr. 101620

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 21 din 19.04.2019

Hotărârea nr. 21 din 19.04.2019 privind aprobarea schimbării numelui proprietarului imobilului înscris în C.F. nr. 101681

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 20 din 19.04.2019

Hotărârea nr. 20 din 19.04.2019 privind aprobarea schimbării numelui proprietarului imobilului înscris în C.F. nr. 101602

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 19 din 19.04.2019

Hotărârea nr. 19 din 19.04.2019 privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul privat al comunei Șinca, Jud. Brașov

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 18 din 19.04.2019

Hotărârea nr. 18 din 19.04.2019 privind alegerea președintelui de ședință

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 17 din 29.03.2019

Hotărârea nr. 17 din 29.03.2019 privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 16 din 29.03.2019

Hotărârea nr. 16 din 29.03.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare

 

Proiect de hotărâre la HCL nr 15 din 29.03.2019

Hotărârea nr. 15 din 29.03.2019 privind alegerea președintelui de ședință

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 14 din 22.02.2019

Hotărârea nr. 14 din 22.02.2019 privind aprobarea încheierii prin licitație publică a unor imobile situate în Comuna Șinca

Anexa nr. 1 la HCL nr. 14 din 22.02.2019

Anexa nr. 2 la HCL nr. 14 din 22.02.2019

Anexa nr. 3 la HCL nr. 14 din 22.02.2019

Anexa nr. 4 la HCL nr. 14 din 22.02.2019

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 13 din 22.02.2019

Hotărârea nr. 13 din 22.02.2019 privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale

Anexa nr. 1 la HCL nr. 13 din 22.02.2019

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 12 din 22.02.2019

Horărârea nr. 12 din 22.02.2019 privind initierea și desfășurarea procedurii de selecție a candidaților pentru Consiliul de Administrație al R.P.L. Ocolul Silvic Pădurile Șincii R.A

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 11 din 22.02.2019

Hotărârea nr. 11 din 22.02.2019 privind desemnarea autorității publice tutelare și numirea administratorilor provizorii ai consiliului de administrație al R.P.L. Ocolul Silvic Pădurile Șincii R.A.

 

Hotărârea nr. 10 din 22.02.2019 privind alegerea președintelui de ședință

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 9 din 31.01.2019

Hotărârea nr. 9 din 31.01.2019 privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU în domenul salubrizării

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 8 din 31.01.2019

Hotărârea nr. 8 din 31.01.2019 privind aprobarea listei prețurilor de pornire în licitație corespunzătoare sortimentelor de material lemnos ce se valorifică la drum auto agenților economci și populației

Anexa nr. 1 la HCL nr. 8 din 31.01.2019

Anexa nr. 2 la HCL nr. 8 din 31.01.2019

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 7 din 31.01.2019

Hotărârea nr. 7 din 31.01.2019 privind aprobarea constituirii fondului de accesibilizare a pădurilor aparținând Comunei Șinca, pentru anul 2019

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 6 din 31.01.2019

Hotărârea nr. 6 din 31.01.2019 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Șinca, pentru anul școlar 2019-2020

Anexa nr. 1 la HCL nr. 6 din 31.01.2019

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 5 din 08.01.2019

Hotărârea nr. 5 din 08.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice si contractuale din cadrul Primariei Șinca

Anexă la HCL nr. 5 din 08.01.2019

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 4 din 08.01.2019

Hotărârea nr. 4 din 08.01.2019 privind stabilirea taxei de salubrizare pentru persoanele fizice și persoanele juridice din Comuna Șinca

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 3 din 08.01.2019

Hotărârea nr. 3 din 08.01.2019 privind aprobarea încheierii unui contract de servicii de salubrizare pentru un număr de 15 curse – colectare, transport și depozitare deșeuri comunale

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 2 din 08.01.2019

Hotărârea nr. 2 din 08.01.2019 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 1 din 08.01.2019

Hotărârea nr. 1 din 08.01.2019 privind alegerea președintelui de ședință