Nr. de înregistrareData înregistrăriiTitlul proiectului de hotărâre a consiliului localData dezbaterii în şedinţa consiliului localFinalizarea procedurii
105.01.2021Privind constatarea incetarii de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local, a d-lui Mondoc Viorel, in urma demisiei acestuia07.01.2021Adoptat prin Hotărârea nr. 5/07.01.2021
218.01.2021privind modificarea HCL Sinca NR. 48/06.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate29.01.2021Adoptat prin Hotărârea nr. 6/29.01.2021
318.01.2021privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare anuala a performatelor profesionale a secretarului general al UAT Sinca29.01.2021Adoptat prin Hotărârea nr. 7/29.01.2021
420.01.2021privind alegerea presedintelui de sedinta10.02.2021Adoptat prin Hotărârea nr. 8/10.02.2021
521.01.2021privind participarea comunei Sinca la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru mobilitate in zona metropolitana a Municipiului Fagaras, aprobarea actului constitutiv si a Statutului10.02.2021Adoptat prin Hotărârea nr. 9/10.02.2021
627.01.2021privind incetarea contractelor de mandat nr. 2325/10.06.2020 si 2326/20.06.2020 ca urmare a demsiilor si numirea administratorilor provizorii ai consiliului de administratie al R.P.L. Ocolul Silvic "Padurile Sincii" R.A.10.02.2021Adoptat prin Hotărârea nr. 10/10.02.2021
729.01.2021privind declasarea procedurii de selectie pentru ocuparea posurilor vacante de administratori in cadrul Consiliului de Administratie al R.P.L. Ocolul Silvic "Padurile Sincii" R.A.26.02.2021Adoptat prin Hotărârea nr. 11/26.02.2021
825.02.2021privind alegerea presedintelui de sedinta26.03.2021Adoptat prin Hotărârea nr. 12/26.03.2021
926.02.2021privind aprobarea "Programului de masuri ce vizeaza imbunatatirea activitatii de gospodarire si infrumusetare a comunei Sinca pe anul 2021", a obligatiilor si responsabilitatilor care revin institutiilor publice, agentilor economici si cetatenilor26.03.2021Adoptat prin Hotărârea nr. 13/26.03.2021
1019.03.2021privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitionarea produselor si prestarea de servicii pentru derularea masurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Sinca26.03.2021Adoptat prin Hotărârea nr. 14/26.03.2021
1126.03.2021privind alegerea presedintelui de sedinta29.04.2021Adoptat prin Hotărârea nr. 15/29.04.2021
1226.03.2021privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 202229.04.2021Adoptat prin Hotărârea nr. 16/29.04.2021
1301.04.2021privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-202429.04.2021Adoptat prin Hotărârea nr. 17/29.04.2021
1429.04.2021privind alegerea presedintelui de sedinta28.05.2021Adoptat prin Hotărârea nr. 18/28.05.2021
Adoptat prin Hotărârea nr.
Adoptat prin Hotărârea nr.
Adoptat prin Hotărârea nr.
Adoptat prin Hotărârea nr.
Adoptat prin Hotărârea nr.
Adoptat prin Hotărârea nr.
Adoptat prin Hotărârea nr.
Adoptat prin Hotărârea nr.
Adoptat prin Hotărârea nr.
Adoptat prin Hotărârea nr.
Adoptat prin Hotărârea nr.
Adoptat prin Hotărârea nr.
Adoptat prin Hotărârea nr.
Adoptat prin Hotărârea nr.
Adoptat prin Hotărârea nr.
Adoptat prin Hotărârea nr.
Adoptat prin Hotărârea nr.
Adoptat prin Hotărârea nr.
Adoptat prin Hotărârea nr.
Adoptat prin Hotărârea nr.
Adoptat prin Hotărârea nr.
Adoptat prin Hotărârea nr.
Adoptat prin Hotărârea nr.
Adoptat prin Hotărârea nr.
Adoptat prin Hotărârea nr.
Adoptat prin Hotărârea nr.
Adoptat prin Hotărârea nr.
Adoptat prin Hotărârea nr.
Adoptat prin Hotărârea nr.
Adoptat prin Hotărârea nr.
Adoptat prin Hotărârea nr.
Adoptat prin Hotărârea nr.
Adoptat prin Hotărârea nr.
Adoptat prin Hotărârea nr.
Adoptat prin Hotărârea nr.
Adoptat prin Hotărârea nr.
Adoptat prin Hotărârea nr.
Adoptat prin Hotărârea nr.
Adoptat prin Hotărârea nr.
Adoptat prin Hotărârea nr.
Adoptat prin Hotărârea nr.