Pentru informații și solicitări în baza Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, vă puteți adresa persoanei responsabile cu protecția datelor cu caracter personal:

  • Bălan Monica
  • telefon: 0268-245301
  • e-mail: primăria_sinca@yahoo.com
  • Program de funcționare: luni-vineri 08.00-16.00

Legislația privind protecția datelor cu caracter personal o puteți consulta aici.

De asemenea vă punem la dispoziție: