Localitatea Șercăița face parte din lanțul de sate de șes din Țara Oltului, deși se găsește la numai 5 km de aceasta. De altfel, una din particularitățile Țării Oltului este și aceea că șesul începe de-a dreptul de la poalele munților, fără ca aceasta să treacă întâi prin etapele dealurilor.

Se mărginește la miazăzi cu m-tii Făgărașului, atât de bogați în păduri de fag și brad, la răsărit cu hotarele localităților Ohaba și Vad și la apus de localitatea Bucium. Se găsește la o altitudine de 450 – 500 m, deasupra nivelului mării, cu un climat dulce și scutit de curenți de aer, ce bântuie satele și orașele de munte.

Localitatea este străbătută pe toata întinderea de două pâraie: Crețu și Băltița, care își au originea în munții Făgărașului și care la mijlocul satului se împreunează și curg mai departe către localitatea Ohaba, iar de aici către Olt. Localitatea este foarte veche și grație așezării ei în apropierea Carpaților, n-a fost influențată de valurile de străini ce au copleșit Ardealul, rămânând curată și păstrându-și neatinse datinile și obiceiurile  din bătrâni.

Comuna numără 28 de capi de familie, cu 1189 de suflete. Toți locuitorii erau români și de religie ortodoxă. Cele mai vechi familii ale localității au fost familiile : Idomir, Berlea și Șerbănuță care au descendenți încă și astăzi; în afară de aceștia, au mai venit pe timpul unirii cu biserica catolică, familiile Debu și Fâciu din Ohaba, Cucu din Vad, Bâță și Sdrăilă din Veneția și Ciovică din Mărgineni. În afară de familia Bâță, cei veniți din alte părți, erau iobagi și lucrau pe moșia boierului Harste Cacaraza care-și avea locuința în Făgăraș.

Familia Bărbat, astăzi cea mai numeroasă în localitate, este venită din Drăguș, prin căsătoria feciorului Popa Simion Bărbat cu fata boierului Harste Cacaraza. Aceasta se poate vedea din actul datat din anul 1584, prin care judecătoria din Făgăraș recunoaște că Drăguș Harste, fiul lui Harste Cacaraza, boier din Sercăița, adoptează în boiernatul său, pe bărbatul fiicei sale, Vespe Popa Bărbat, fiul preotului din Drăguș, Popa Simin Bărbat, cand a luat și postul de preot în această localitate, iar de atunci și până astăzi, postul de preot s-a moștenit din tată în fiu. În această localitate pe lângă iobagi se aflau între familiile sus numite și unele cu titlu de boeri, ca familia Bărbat și Bâță.

Localitatea Șercăița este servită de o singură Biserică creștin-ortodoxă, construită din material solid, piatră și cărămidă, de credincioșii acestei localități, din timpul străvechi de peste 300 de ani. De remarcat este bogăția zugrăvelii precum și stilul în care este executată, ceea ce o pun în rândul vechilor monumente și icoane ale trecutului nostru.