Proiect de hotarare la HCL nr. 61 din 21.12.2018

Hotararea nr. 61 din 21.12.2018 privind aprobarea schimbarii numelui proprietarului imobilului inscris in C.F. nr. 100337

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 60 din 21.12.2018

Hotararea nr. 60 din 21.12.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului de salubrizare

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 59 din 14.12.2018

Hotararea nr. 59 din 14.12.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Sinca pe anul 2018

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 58 din 14.12.2018

Hotararea nr. 58 din 14.12.2018 privind alegerea presedintelui de sedință

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 57 din 29.11.2018

Hotararea nr. 57 din 29.11.2018 privind aprobarea Planului Local de Actiune pentru romi

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 56 din 29.11.2018

Hotararea nr. 56 din 29.11.2018 privind aprobarea incheierii unui contract de servicii de salubrizare pentru un numar de 6 curse colectare deseuri

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 55 din 29.11.2018

Hotararea nr. 55 din 29.11.2018 privind modificarea HCL nr. 28 din 04.08.2017 pentru aprobarea volumului de masa lemnoasa

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 54 din 29.11.2018

Hotararea nr. 54 din 29.11.2018 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 53 din 29.11.2018

Hotararea nr. 53 din 29.11.2018 privind desemnarea reprezentantilor C.L. Sinca in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Gheorghe Sincai

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 52 din 29.11.2018

Hotararea nr. 52 din 29.11.2018 privind aprobarea schimbarii numelui proprietarului inscris in C.F. nr. 100069

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 51 din 29.11.2018

Hotararea nr. 51 din 29.11.2018 privind aprobarea schimbarii numelui proprietarului imobilului inscris in C.F. nr. 101867

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 50 din 29.11.2018

Hotararea nr. 50 din 29.11.2018 privind aprobarea schimbarii numelui proprietarului imobilului inscris in C.F. nr. 100329

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 49 din 29.11.2018

Hotararea nr. 49 din 29.11.2018 privind aprobarea schimbarii numelui proprietarului imobilului inscris in C.F. nr. 100051

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 48 din 29.11.2018

Hotararea nr. 48 din 29.11.2018 privind aprobarea planului de actiuni si activitati in folosul comunitatii

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 47 din 29.11.2018

Hotararea nr. 47 din 29.11.2018 privind aprobarea bugetului necesar acordarii de cadouri copiilor din comuna Sinca

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 46 din 29.11.2018

Hotararea nr. 46 din 29.11.2018 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care se exploateaza anual din fondul forestier al comunei Sinca

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 45 din 29.11.2018

Hotararea nr. 45 din 29.11.2018 privind alegerea presedintelui de sedință

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 44 din 24.10.2018

Hotararea nr. 44 din 24.10.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 43 din 24.10.2018

Hotararea nr. 43 din 24.10.2018 privind aprobarea R.O.I. al Primariei Sinca

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 42 din 24.10.2018

Hotararea nr. 42 din 24.10.2018 privind aprobare prelungire P.U.G. al Comunei Sinca

 

Hotararea nr. 41 din 24.10.2018 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care se exploateaza anual din fondul forestier al comunei Sinca

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 40 din 24.10.2018

Hotararea nr. 40 din 24.10.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 39 din 28.09.2018

Hotararea nr. 39 din 28.09.2018 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare si aprobarea contractului de colectare si transport gunoi menajer S.C. Salco Serv S.A.

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 38 din 28.09.2018

Hotararea nr. 38 din 28.09.2018 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii D.A.L.I. Modernizare strazi in Comuna Sinca

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 37 din 21.09.2018

Hotararea nr. 37 din 28.09.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 36 din 31.08.2018

Hotararea nr. 36 din 31.08.2018 privind completarea si modificarea HCL Sinca nr. 40 din 24.11.20217 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 35 din 10.08.2018

Hotararea nr. 35 din 10.08.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 34 din 10.08.2018

Hotararea nr. 34 din 10.08.2018 privind aprobarea proiectulu Constructii Scoli

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 33 din 10.08.2018

Hotararea nr. 33 din 10.08.2018 privnd alegerea presedintelui de sedinta

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 32 din 27.07.2018

Hotararea nr. 32 din 27.07.2018 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de investitii D.A.L.I.

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 31 din 27.07.2018

Hotararea nr. 31 din 27.07.2018 privind Amenajare spatiu de recreere in localitatea Sinca Veche

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 30 din 27.07.2018

Hotararea nr. 30 din 27.07.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 29 din 27.07.2018

Hotararea nr. 29 din 27.07.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 28 din 29.06.2018

Hotararea nr. 28 din 29.06.2018 privind transformarea Asociatiei Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabila si promovarea Turismului Tara Fagarasului

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 27 din 29.06.2018

Hotararea nr. 27 din 29.06.2018 privind suspendarea procedurii de selectie pentru ocuparea posturilor de membrii in C.A. al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 26 din 29.06.2018

Hotararea nr. 26 din 29.06.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

 

Hotararea nr. 25 din 25.05.2018 privind aprobarea contului anual de executie bugetara al anului 2017

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 24 din 25.05.2018

Hotararea nr. 24 din 25.05.2018 privind imputernicirea unui reprezentant al U.A.T. Sinca sa reprezinte interesele U.A.T. Sinca in RPL Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 23 din 22.05.2018

Hotararea nr. 23 din 25.05.2018 privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Roman in domeniul privat al Comunei Sinca a imobilului inscris in CF nr. 100966

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 22 din 22.05.2018

Hotararea nr. 22 din 25.05.2018 privind schimbarea denumirii CF, aprobarea dezmembrarii si deschiderii unor CF-uri noi

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 21 din 22.05.2018

Hotararea nr. 21 din 22.05.2018 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 20 din 22.05.2018

Hotararea nr. 20 din 22.05.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 19 din 27.04.2018

Hotararea nr. 19 din 27.04.2018 privind declansarea procedurii de selectie pentru ocuparea posturilor de membrii in cadrul Ocolului Silvic

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 18 din 27.04.2018

Hotararea nr. 18 din 27.04.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru Infiintare retea de canalizare si statie de epurare

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 17 din 27.04.2018

Hotararea nr. 17 din 27.04.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 16 din 30.03.2018

Hotararea nr. 16 din 30.03.2018 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care se exploateaza anual din fondul forestier al comunei Sinca

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 15 din 30.03.2018

Hotararea nr. 15 din 30.03.2018 privind aprobarea modului de intocmire si tinere a registrului agricol la nivelul Comunei Sinca

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 14 din 30.03.2018

Hotararea nr. 14 din 30.03.2018 privind alegerea presedintelui de sedintă

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 13 din 28.02.2018

Hotararea nr. 13 din 28.02.2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 12 din 28.02.2018

Hotararea nr. 12 din 28.02.2018 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 11 din 28.02.2018

Hotararea nr. 11 din 28.02.2018 privind aprobarea actualizarii Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pentru comuna Sinca

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 10 din 28.02.2018

Hotararea nr. 10 din 28.02.2018 privind aprobarea modificarii HCL nr. 37 din 27.10.2018

 

Hotararea nr. 9 din 28.02.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 8 din 01.02.2018

Hotararea nr. 8 din 01.02.2018 privind aprobarea transferarii calitatii de locatar al Maxam Romania SRL in Isoplus Special SRL

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 7 din 01.02.2018

Hotararea nr. 7 din 01.02.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 6 din 26.01.2018

Hotararea nr. 6 din 26.01.2018 privind stabilirea taxei de salubrizare pentru persoanele fizice si juridice din comuna Șinca

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 5 din 26.01.2018

Hotararea nr. 5 din 26.01.2018 privind aprobarea incheierii unui contract de salubrizare pentru un numar de 50 de curse colectare trasport si depozitare deseuri comunale

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 4 din 09.01.2018

Hotararea nr. 4 din 09.01.2018 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2017

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 3 din 09.01.2018

Hotararea nr. 3 din 09.01.2018 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 2 din 09.01.2018

Hotararea nr. 2 din 09.01.2018 privind aprobarea retelei scoalare din comuna Sinca pt anul scolar 2018 2019

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 1 din 09.01.2018

Hotararea nr. 1 din 09.01.2018 privind alegerea președintelui de sedinta