Formulare compartiment Secretariat, Relații cu publicul, Probleme de resurse umane:

Formulare compartiment Taxe și impozite

Formulare compartiment Registru Agricol:

Formulare compartiment Asistență Socială:

Formulare compartiment Stare Civilă:

Formulare compartiment Cadastru si Urbanism:

Formulare compartiment financiar – achiziții publice