Dispoziția Primarului nr. 153 din 14.05.2021 privind numirea membrilor și a secretarului , precum și supleanții acestora în Comisia paritară a funcționarilor publici din cadrul Primăriei comunei Șinca, județul Brașov poate fi consultată aici.