Solicitarea informațiilor de interes public se face in baza următoarelor legi:

Pentru a solicita informaţii de interes public la Primăria Comunei Șinca, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresați functionarului responsabil cu Legea 544/2001:

Sas Delia
telefon: 0268-245301, int. 11; fax: 0268-245555
email: primaria_sinca@yahoo.com
Program de funcţionare: luni – vineri 8.00-14.00

Formularul pentru solicitarea de informații în baza Legii 544/2001 este disponibil aici :MODEL CERERE – TIP.