1. Codul etic/deontologic/de conduită poate fi consultat aici. De asemenea puteți regăsi aici Dispoziția primarului Comunei Șinca privind numirea consilierului de etică.
  2. Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004;
  3. Mecanismul de raportare a încălcărilor legii -Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, poate fi consultat aici;
  4. Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională;
  5. Planul de integritate al instituției poate fi consultat aici iar Dispoziția primarului privind aprobarea planului de integritate se regasește aici;
  6. Situația incidentelor de integritate;
  7. Studii/Cercetări/Ghiduri/Materiale informative sunt disponibile aici.