Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 7 din 08 ianuarie 2024 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinca, judetul Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 6 din 08 ianuarie 2024 privind utilizarea in anul 2024 a sumei de 300.000 lei din excedentul bugetului local al anului 2023, pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajul intre veniturile si cheltuielile sectiunii de functionare

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 5 din 08 februarie 2024 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 4 din 08 ianuarie 2024 privind aprobarea modificarii HCL Sinca nr. 47 din 24.11.2023 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care se exploateaza anual din fondul forestier al comunei Sinca, a destinatiei acesteia si a preturilor de referinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 3 din 08 ianuarie 2024 privind prelungirea mandatului administratorilor provizorii ai consiliului de administratie al R.P.L. Ocolul Silvic „Padurile Sincii” R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 2 din 08 ianuarie 2024 privind aprobarea planului anual de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2024, pentru persoanele beneficiare de venit minim de incluziune, acordat in baza Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune si de catre parintii apti de munca obligati la intretinerea copilului in conditiile stabilite de Codul Civil, in anul 2024

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 1 din 08 ianuarie 2024 privind alegerea presedintelui de sedinta