Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 35 din 31.05.2024 privind aprobarea contului anual de execuție bugetara al anului 2023 prezentat de catre R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 34 din 31 mai 2024 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2024

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 33 din 31 mai 2024 privind aprobarea contului anual de execuție bugetară al anului 2023

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 32 din 31 mai 2024 privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 31 din 26 aprilie 2024 privind aprobarea documentatiilor de urbanism Planul Urbanistic Zonal (PUZ) si Regulamentul Local de Urbanism (RLU) in vederea construirii de pensiune agroturistica, comuna Sinca, judetul Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 30 din 26 aprilie 2024 privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat prescolarilor si elevilor Scolii Gimnaziale Gheorghe Sincai, comuna Sinca, in cadrul Programului national „Masa sanatoasa”

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 29 din 26 aprilie 2024 privind recificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2024

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 28 din 26 aprilie 2024 privind modificarea HCL Sinca nr. 50 din 24.11.2023 privind aprobarea reorganizarii aparatului de specialitate al primarului comunei Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 27 din 26 aprilie 2024 privind stabilirea modalitatilor de acordare a ajutoarelor de urgenta din bugetul local al comunei Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 26 din 26 aprilie 2024 privind aprobarea listei de preturi de pornire la licitatie de masa lemnoasa, pe picior, pe partizi, productia 2024

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 25 din 26 aprilie 2024 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2025, cu rata inflatiei de 10.4%

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 24 din 26 aprilie 2024 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 23 din 29 martie 2024 privind aprobarea participarii Comunei Sinca in cadrul Programelor vizand sisteme de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate, derulat de AFM, aprobarea proiectului „Realizare statie de epurare si retea de canalizare menajera in satele Ohaba, Vîlcea si tronsoanele principale aferente satului Sinca Veche”, aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, cheltuielilor care nu sunt acoperite prin finantarea acordata de AFM si a cheltuielilor neeligibile

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 22 din 29 martie 2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024, prezentat de catre R.P.L. Ocolul Silvic „Padurile Sincii” R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 21 din 29 martie 2024 privind aprobarea programului de actiuni comunitare pentru anul 2024

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 20 din 19 martie 2024 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2024

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 19 din 19 martie 2024 privind atestarea apartenentei la domeniul public a unor imobile situate in extravilanul comunei Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 18 din 19 martie 2024 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 17 din 16.02.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „Infiintare retea de canalizare ape uzate menajere si statie de epurare in Comuna Sinca, localitatea Persani”, aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii „Anghel Saligny”

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 16 din 16.02.2024 privind aprobarea bugetului local pe anul 2024 si estimarile pentru anii 2025-2027

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 15 din 16.02.2024 privind aprobarea prelugirii, prin act aditional a contractului de inchiriere nr. 7 din 27.03.2019 incheiat intre Comuna Sinca si CEC BANK S.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 14 din 16.02.2024 privind aprobarea prelungirii, prin act aditional a contractului de inchiriere nr. 10 din 27.03.2019 incheiat intre Comuna Sinca si B.I.N. Filip Valentina

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 13 din 16.02.2024 privind aprobarea prelungirii, prin act aditional a contractului de inchiriere nr. 9 din 27.03.2019 incheiat intre Comuna Sinca si S.C. KARISMA MARKET S.R.L.

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 12 din 16.02.2024 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 11 din 26.01.2024 privind aprobarea ajustarii tarifelor de colectare separata si transport deseuri pentru serviciile de salubrizare prestate in comuna Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 10 din 26.01.2024 privind aprobarea Planului de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul comunei Sinca pentru anul 2024

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 9 din 26.01.2024 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a Comunei Sinca pentru perioada 2023-2030

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 8 din 26.01.2024 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Sinca, pentru anul scolar 2024-2025

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 7 din 08 ianuarie 2024 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Sinca, judetul Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 6 din 08 ianuarie 2024 privind utilizarea in anul 2024 a sumei de 300.000 lei din excedentul bugetului local al anului 2023, pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajul intre veniturile si cheltuielile sectiunii de functionare

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 5 din 08 februarie 2024 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 4 din 08 ianuarie 2024 privind aprobarea modificarii HCL Sinca nr. 47 din 24.11.2023 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care se exploateaza anual din fondul forestier al comunei Sinca, a destinatiei acesteia si a preturilor de referinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 3 din 08 ianuarie 2024 privind prelungirea mandatului administratorilor provizorii ai consiliului de administratie al R.P.L. Ocolul Silvic „Padurile Sincii” R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 2 din 08 ianuarie 2024 privind aprobarea planului anual de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2024, pentru persoanele beneficiare de venit minim de incluziune, acordat in baza Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune si de catre parintii apti de munca obligati la intretinerea copilului in conditiile stabilite de Codul Civil, in anul 2024

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 1 din 08 ianuarie 2024 privind alegerea presedintelui de sedinta