Nr. de inregistrareData inegistrariiTitlul proiectului de hotarareData dezbaterii in sedinta C.L.Finalizarea procedurii
111.01.2024privind aprobarea ajustarii tarifelor de colectare separata si transport deseuri pentru serviciile de salubrizare prestate in comuna Sinca26.01.2024Adoptat prin Hotararea nr. 11 din 26.01.2024
209.01.2024privind alegerea presedintelui de sedinta16.02.2024Adoptat prin Hotararea nr. 12 din 16.02.2024
309.01.2024privind aprobarea prelungirii, prin act aditional a contractului de inchiriere nr. 9/27.03.2019 incheiat intre Comuna Sinca si S.C. Karisma Market S.R.L.26.02.2024Adoptat prin Hotararea nr. 13 din 16.02.2024
409.01.2024privind aprobarea prelungirii, prin act aditional a contractului de inchiriere nr. 10/27.03.2019 incheiat intre Comuna Sinca si B.I.N. Filip Valentina26.02.2024Adoptat prin Hotararea nr. 14 din 16.02.2024
515.01.2024privind aprobarea bugetului local pe anul 2024 si estimarile pentru anii 2025-202726.02.2024Adoptat prin Hotararea nr. 16 din 16.02.2024
618.01.2024privind aprobarea prelungirii, prin act aditional a contractului de inchiriere nr. 10/27.03.2019 incheiat intre Comuna Sinca si CEC BANK S.A.26.02.2024Adoptat prin Hotararea nr. 15 din 16.02.2024
715.02.2024privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii "Infiintare retea de canalizare ape uzate menajere si statie de epurare in Comuna Sinca, localitatea Persani" aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii "Anghel Saligny"26.02.2024Adoptat prin Hotararea nr. 17 din 16.02.2024
815.02.2024privind alegerea presedintelui de sedinta19.03.2024Adoptat prin Hotararea nr. 18 din 19.03.2024
915.02.2024privind aprobarea programului de actiuni comunitare pentru anul 202429.03.2024Adoptat prin Hotararea nr. 21 din 29.03.2024
1016.02.2024privind atestarea apartenenteli la domeniul public a unor imobile situate in extravilanul comunei Sinca, judetul Brasov19.03.2024Adoptat prin Hotararea nr. 19 din 19.03.2024
1129.02.2024privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 202419.03.2024Adoptat prin Hotararea nr. 20 din 19.03.2024
1229.02.2024privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024, prezentat de catre R.P.L. Ocolul Silvic "Padurile Sincii R.A."29.03.2024Adoptat prin Hotararea nr. 22 din 29.03.2024
1318.03.2024privind alegerea presedintelui de sedinta26.04.2024Adoptat prin Hotararea nr. 24 din 26.04.2024
1422.03.2024privind aprobarea participarii comunei Sinca in cadrul Programului vizand sisteme de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate , derulat de AFM, aprobarea proiectului "Realizare statie de epurare si retea de canalizare menajera in satele Ohaba, Vilcea si tronsoanele principale aferente satului Sinca Vevhe", aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, cheltuielilor care nu sunt acoperite prin finantarea AFM si a cheltuielilor neeligibile29.03.2024Adoptat prin Hotararea nr. 23 din 29.03.2024
1522.03.2024privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2025, cu rata inflatiei de 10,4%26.04.2024Adoptat prin Hotararea nr. 25 din 26.04.2024
1629.03.2024privind aprobarea listei de preturi de pornire la licitatie de masa lemnoasa pe picior, pe partizi, productia 202426.04.2024Adoptat prin Hotararea nr. 26 din 26.04.2024
1729.03.2024privind stabilirea modalitatilor de acordare a ajutoarelor de urgenta din bugetul local al comunei Sinca, Jud. Brasov26.04.2024Adoptat prin Hotararea nr. 27 din 26.04.2024
1829.03.2024privind modificarea HCL Sinca nr. 50 din 24.11.2024 privind aprobarea reorganizarii aparatului de specialitate al primarului comunei Sinca, incepand cu 1 noiembrie 2023, in conformitate cu Lg. nr. 296/202326.04.2024Adoptat prin Hotararea nr. 28 din 26.04.2024
1908.04.2024privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 202426.04.2024Adoptat prin Hotararea nr. 29 din 26.04.2024
2015.04.2024privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat prescolarilor si elevilor Scolii Gimnaziale "Gheorghe Sincai" in cadrul programului national "Masa sanatoasa"26.04.2024Adoptat prin Hotararea nr. 30 din 26.04.2024
2116.04.2024privind aprobarea documentatiilor de urbanism P.U.Z. și R.L.U. in vederea construirii de pensiune agroturistica in Comuna Sinca, Judetul Brasov26.04.2024Adoptat prin Hotararea nr. 31 din 26.04.2024
2210.04.2024privind alegerea presedintelui de sedinta31.05.2024Adoptat prin Hotararea nr. 32 din 31.05.2024
2310.04.2024privind aprobarea contului anual de executie bugetara al anului 202331.05.2024Adoptat prin Hotararea nr. 33 din 31.05.2024
2426.04.2024privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 202431.05.2024Adoptat prin Hotararea nr. 34 din 31.05.2024
2530.04.2024privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al RPL Ocolul Silvic "Padurile Sincii" R.A31.05.2024Adoptat prin Hotararea nr. 35 din 31.05.2024
2603.06.2024privind algerea presedintelui de sedinta28.06.2024Adoptat prin Hotararea nr. 36 din 28.06.2024
2703.06.2024privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului com. Sinca28.06.2024Adoptat prin Hotararea nr. 37 din 28.06.2024
2803.06.2024privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 202428.06.2024Adoptat prin Hotararea nr. 38 din 28.06.2024
2903.06.2024privind aprobarea listei de preturi de pornire la licitatie de masa lemnoasa pe picior, pe partizi productia 202428.06.2024Adoptat prin Hotararea nr. 39 din 28.06.2024