Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 56 din 21 decembrie 2022 privind aprobarea planului de actiuni si activitati in folosul comunitatii, pentru anul 2023

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 55 din 21 decembrie 2022 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 54 din 21 decembrie 2022 privind aprobarea documentatiilor de urbanism, Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) si Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) în vederea extinderii/modernizarii activelor – Cabana Stramba, aductiune de apa si canton silvic Stramba

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 53 din 21 decembrie 2022 privind modificarea HCL Sinca nr. 32 din 29.07.2022 privind aprobarea nivelului de salarizare diferentiat pe categorii de personal si pregatire profesionala al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 52 din 06 decembrie 2022 privind participarea Comunei Sinca la implementarea proiectului din investitia I.4 „Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel national” finantat din PNRR, Componenta 11 – Turism si cultura

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr 51 din 06 decembrie 2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 50 din 25 noiembrie 2022 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 49 din 25 noiembrie 2022 privind aprobarea bugetului necesar acordarii de cadouri copiilor din comuna Sinca, judetul Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 48 din 25 noiembrie 2022 privind aprobarea acordarii unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Iso Mediu” in domeniul salubrizarii localitatilor din judetul Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 47 din 25 noiembrie 2022 privind modificarea HCL Sinca nr. 24 din 25.06.2021 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 46 din 25 noiembrie 2022 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care se exploateaza anual din fondul forestier al comunei Sinca, a destinatiei acesteia si a preturilor de referinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 45 din 25 noiembrie 2022 privind aprobarea impozitelor pentru mijloacele de transport prevazute la art. 470, alin. 5 si 6 din Legea nr. 227/2015 pentru anul 2023

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 44 din 25 noiembrie 2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 43 din 28 octombrie 2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 42 din 28 octombrie 2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 41 din 30 septembrie 2022 privind desemnarea reprezentantilor C.L. Sinca in C.A. al Scolii Generale Gheorghe Sincai

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 40 din 30 septembrie 2022 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 39 din 30 septembrie 2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 38 din 26 august 2022 privind desemnarea reprezentantului C.L. al Comunei Sinca in Comisia de evaluare a probei interviu pentru concursul organizat pentru ocuparea postului de director/director adjunct al unitatii de invatamant gimnazial din Comuna Sinca, sesiunea  iunie-ocombrie 2022

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 37 din 26 august 2022 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 36 din 26 august 2022 privind aprobarea actualizării Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 35 din 26 august 2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 34 din 29 iulie 2022 privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru cheltuielile necesare obiectivului de investiție Modernizare strazi in localitatea Sercaita, Comuna Șinca, Județul Brașov

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 33 din 29 iulie 2022 privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru cheltuielile necesare obiectivului de investiție Modernizare strazi in localitatea Bucium, Comuna Sinca, Judetul Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 32 din 29 iulie 2022 privind aprobarea nivelului de salarizare diferentiat pe categorii de personal si pregatire profesionala al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 31 din 29 iulie 2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 30 din 24 iunie 2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 29 din 24 iunie 2022 privind aprobarea listei de preturi de pornire la licitatie masa lemnoasa

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 28 din 24 iunie 2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 27 din 27 mai 2022 privind aprobarea contului anual de executie bugetara al anului 2021

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 26 din 27 mai 2022 privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al  RPL Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 25 din 27 mai 2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 24 din 29 aprilie 2022 privind acordarea unui mandat special în favoarea A.D.I. ”ISO Mediu” Brașov in veederea derularii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunț de participare in vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activitatii de eliminare prin depozitare a deșeurilor prevenite de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale membre A.D.I. „Iso Mediu” Brasov

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 23 din 29 aprilie 2022 privind aprobarea listei de preţuri de pornire la licitație de masă lemnoasă

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 22 din 29 aprilie 2022 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 21 din 29 aprilie 2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 20 din 25 martie 2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022, prezentat de catre R.P.L. Ocolul Silvic „Padurile Sincii” R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 19 din 25 martie 2022 privind modificarea si completarea HCL Sinca nr. 50 din 22.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice si juridice care nu au incheiat contract de salubritate cu operatorul desemnat si beneficiaza de aceste servicii

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 18 din 25 martie 2022 privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate in Comuna Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 17 din 25 martie 2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 16 din 25 februarie 2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Sinca in Comisia de evaluare a probei interviu pentru concursul organizat pentru ocuparea postului de director al unitatii de invatamant de nivel gimnazial din Comuna Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 15 din 25.02.2022 privind insusirea si aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea serviciului de gestionare a cainilor fara stapan

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 14 din 25 februarie 2022 privind modificarea si completarea H.C.L. Sinca nr. 50 din 22.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice si juridice care nu au incheiat contract de salubritate cu operatorul desemnat si beneficiaza de aceste servicii

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 13 din 25 februarie 2022 privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate in Comuna Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 12 din 25 februarie 2022 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 11 din 25 februarie 2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 si estimarile pentru anii 2023-2025

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 10 din 18 februarie 2022 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico economici si a  cofinantarii de la bugetul local aferenti investitiei  „Amenajare spatiu de recreere” in localitatea Sinca Veche, Comuna Sinca, Judetul Brasov in cadrul apelului de selectie masura C1/P6 DI6B – Investitii publice in teritoriul Tinutul Barsei

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 9 din 18 februarie 2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 8 din 28 ianuarie 2022 privind aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv al R.P.L. Ocolul Silvic Padurle Sincii R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 7 din 28.01.2022 privind aprobarea acordării unui ajutor de urgenţă doamnei Grancea Gabriela Minerva, in vederea refacerii acoperisului in urma unui incendiu

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 6 din 28.01.2022 privind aprobarea acordării unui ajutor de urgenţă domnului Busel Victor, in vederea refacerii acoperisului in urma unui incendiu

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 5 din 28 ianuarie 2022 privind modificarea Hotararii Consiliului Local Sinca nr. 17 din 29.03.2019 privind stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 4 din 07 ianuarie 2022 privind utilizarea in anul 2022 a sumei de 200.000 lei din excedentul bugetului local al anului 2021

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 3 din 07 ianuarie 2022 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 2 din 07 ianuarie 2022 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 1 din 07 ianuarie 2022 privind alegerea presedintelui de sedinta