Nr. înregistrare proiect HCLZiLunăAnConținutul pe scurt al proiectului HCLData ședințeiResponsabilități - TermeneObservații
4420122020Privind alegerea președintelui de ședință08.01.2020
107012020Privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al deficitului secțiunii de dezvoltare08.01.2020
4006122019Privind aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Șinca31.01.2020
4523122019Privind atestarea la domeniul public al comunei Șinca, județul Brașov a fondului forestier31.01.2020
4630122019Privind aprobarea depunerii de către comuna Șinca a unei cereri de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat “Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15, “Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” Submăsura 15.1 “Plăți pentru angajamente de Silvomediu”. PNDR 2014 – 2020, cod DPDsv-SFEADRv/M1531.01.2020
4731122019Privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor cu numerele cadastrale 100966, 102338, 102080,10208331.01.2020
4831122019Privind modificarea și completarea H.C.L. Șinca nr. 50 din 22.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice și persoanele juridice care nu au încheiat contract de salubritate cu operatorul desemnat și beneficiază de aceste servicii31.01.2020
229012020Privind aprobarea Statutului Comunei Șinca28.02.2020
330012020Privind alegerea președintelui de ședință28.02.2020
403022020Privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020 și estimările pentru anii 2021-202328.02.2020
520022020Privind aprobarea ajustării tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate în comuna Șinca28.02.2020
620022020Privind modificarea și completarea H.C.L. Șinca nr. 50/2019 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice și persoanele juridice care nu au încheiat contracte de salubritate cu operatorul desemnat și beneficiază de aceste servicii 28.02.2020
728022020Privind alegerea președintelui de ședință27.03.2020
828022020Privind modificarea H.C.L. Șinca nr. 4/31.01.2020 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor cu nr. cadastrale 100966, 102338, 102080, 102083, aflate în intravilanul localității Perșani, Comuna Șinca, Județul Brașov27.03.2020
919032020Privind modificarea H.C.L. Șinca nr. 79/29.11.2019 privind însușirea Raportului de evaluare privind numirile finale în procesul de numire a membrilor în Consiliul de Administrație al R.P.L. Ocolul Silvic Pădurile Șincii R.A. și aprobarea modelului contractului de mandat27.03.2020
1027032020Privind alegerea președintelui de ședință14.04.2020
1107042020Privind modificarea bugetului local pe anul 202014.04.2020
1208042020Privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Comuna Șinca și Spitalul Municipal Dr. Aurel Tulbure din Făgăraș14.04.2020
1308042020Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, prezentat de către RPL Ocolul Silvic Pădurile Șincii R.A. pentru administrarea fondului forestier al Comunei Șinca, Județul Brașov30.04.2020
1421042020Privind aprobarea valorificării cantității de 200 m.c. de material lemnos ce se va valorifica la drum auto agenților economici din fondul forestier al Comunei Șinca și a prețului de pornire în licitație/negociere30.04.2020
1530042020Privind alegerea președintelui de ședință29.05.2020
1605052020Privind aprobarea listei de prețuri de pornire la licitație de masă lemnoasă pe picior, pe partizi - producția 202029.05.2020
1705052020Privind aprobarea contului anual de execuție bugetară al anului 201929.05.202
1805052020Privind rectificarea bugetului local pe anul 202029.05.2020
1905052020Privind aprobrea impozitelor si taxelor locale pe anul 202129.05.2020
2027052020Privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții D.A.L.I. și a principalilor indicatori tehnico-economici aferenți pentru cheltuielile necesare obiectivului de investiții Modernizare străzi in Com. Sinca, loc. Șercăița29.05.2020
2127052020Privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții D.A.L.I. și a principalilor indicatori tehnico-economici aferenți pentru cheltuielile necesare obiectivului de investiții Modernizare străzi in Com. Sinca, loc. Bucium29.05.2020
2227052020Privind alegerea președintelui pentru ședința ordinară din luna iunie26.06.2020
2327052020Privind acordarea unor facilități fiscale având în vedere prevederile OUG 69/14.05.202026.06.2020
2427052020Privind aprobarea Regilamentului de organizare și funcționare al comunei Șinca, Județul Brașov26.06.2020
2527052020Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al R.P.L. Ocolul Silvic Pădurile Șincii R.A.26.06.2020
2627052020Privind aprobarea Planului de administrare al R.P.L Ocolul Silvic Pădurile Șincii R.A.26.06.2020
2729052020Privind atestarea apartenenței la domeniul public a unor imobile situate în extravilanul comunei Șinca, județul Brașov26.06.2020
2804062020Privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli realizat pe anul 2019, întocmit de către administratorul fondului forestier proprietate publică a comunei Șinca, RPL Ocolul Silvic Pădurile Șincii R.A.26.06.2020
2924062020Privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința ordinară din luna Iulie31.07.2020
3023072020Privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local, a domnului Lie Nicolae, în urma decesului acestuia31.07.2020