Goila Daniel

Viceprimar

Telefon: 0722575147

E-mail: primaria_sinca@yahoo.com

 

 

Mares Emil Dumitru

Sef SVSU

 • Telefon: 0755172921
 • E-mail:
 • svsusinca@gmail.com
 • primaria_sinca@yahoo.com
ATRIBUTIILE  POSTULUI:

 • este direct subordonat viceprimarului;
 • raspunde de organizarea si defasurarea tuturor activitatilor de prevenire si interventie in situatii de urgenta, potrivit prevederilor legilor, regulamentelor, instructiunilor si ordinelor in vigoare. De asemenea conduce activitatile cu privire la: asigurarea capacitatii operative si de interventie, pregatire, planificare si desfasurarea activitatilor conform planului de pregatire si interventie anual al serviciului;
 • participa la  actiunile echipelor si grupelor specializate a voluntarilor in caz de incendiu, avarii, calamitati naturale, inundatii, explozii si alte situatii de urgenta;
 • asigura masuri organizatorice, materialele si documentele necesare privind instiintarea si aducerea personalului serviciului voluntar la sediul acestuia, in mod oportun, in cazul producerii unor urgente civile sau la ordin;
 • intocmeste situatia cu mijloacele, aparatura, utilajele si instalatiile din localitate care pot fi folosite in situatii de urgenta pe care o actualizeaza permanent;
 • asigura incadrarea serviciului cu personal de specialitate voluntar;
 • informeaza viceprimarul despre starile de pericol constatate pe teritoriul localitatii;
 • intocmeste si actualizeaza permanent documentele serviciului, informandu-l pe viceprimar despre acestea;
 • organizeaza interventia serviciului – formatiei de interventie, salvare si prim ajutor, pentru stingerea incendiilor si inlaturarea efectelor negative ale calamitatilor naturale si catastrofelor, precum si salvarea si acordarea primului ajutor persoanelor, in care scop:
 • controleaza ca instalatiile, mijloacele si utilajele de stins incendii, celelalte materiale pentru interventie de pe teritoriul localitatii sa fie in stare de functionare si intretinute corespunzator;
 • tine evidenta aplicatiilor, exercitiilor si interventiilor la care a participat serviciul voluntar;
 • participa la instructaje,  cursuri de pregatire profesionala, organizate de serviciile profesioniste pentru situatii de urgenta;
 • impreuna cu compartimentul de prevenire verifica modul de respectare a masurilor de prevenire in gospodariile populatiei si pe teritoriul agentilor economici din raza localitatii;
 • face propuneri privind imbunatatirea activitatii de prevenire si eliminarea starilor de pericol;
 • intocmeste anual proiectul de buget pentru serviciu;
 • colaboreaza cu aparatul de specialitate al Primarului comunei Şinca;
 • raspunde conform legii pentru bunurile aflate in folosinta;
 • indosariaza, numeroteaza si preda anual documentele, conform prevederilor legale la arhiva;
 • se preocupa permanent de perfectionarea profesionala si studiaza in permanenta legislatia in domeniu;
 • executa atributiile prevazute in regulamentele si instructiunile prevenirii si stingerii incendiilor, primeste si ale atributii pe linia situatiilor de urgenta de la Presedintele CLSU Sinca
 • indeplinescte si alte atributii stabilite prin dispozitie de primar care completeaza prezenta fisa a postului