Potrivit art.5 din Legea nr. 544 din 2011, cu modificările și completările ulterioare, fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice – aici.

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice:

  • Organigrama – aici;
  • Regulamentul de organizare și funcționare – aici;
  • Regulamentul de ordine interioara – aici
  • Programul de funcționare al instituției și programul de audiențe – aici

c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice – aici

numele și prenumele funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice – aici;

d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet – aici;

e) sursele financiare,

  • bugetul – aici
  • bilanțul contabil – aici;

f) programele și strategiile proprii – aici;

g) lista cuprinzând documentele de interes public – aici;

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii – aici;

i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se considera vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate – aici.