Dispoziția nr. 553 din 31.12.2019 privind aprobarea Codului etic de conduită și integritate

Anexă la Dispoziția nr. 553 – Codul de etică al funcționarilor publici și personalului contractual din primăria Șinca

Dispoziția nr. 542 din 17.12.2019 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind lucrarea Refacere pod drum forestier Strâmba , km 9

Dispoziția nr. 541 din 17.12.2019 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind lucrarea R.K. Acoperiș Scoala Șinca

Dispoziția nr. 540 din 17.12.2019 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, privind lucrarea Lucrări de reparații si extindere rețea apă Comuna Șinca

Dispoziția nr. 539 din 13.12.2019 privind covocarea CL în ședință ordinară

Dispoziția nr. 526 din 06.12.2019 privind convocarea C.L. în ședință extraordinară

Dispoziția nr. 525 din 04.12.2019 privind efectuarea inventarierii anuale a parimoniului comunei Șinca și numirea comisiei de inventariere

Dispoziția nr. 520 din 04.12.2019 privind desemnarea comisiei pentru închirierea prin licitație publică a unui imobil situat în Comuna Șinca, Județul Brașov

Dispoziția nr. 480 din 22.11.2019 privind convocarea C.L. în ședință ordinară

Dispoziția nr. 479 din 15.11.2019 privind constituirea grupului de lucru POAD 2019 – 2021

Dispoziția nr. 476 din 15.11.2019 privind numirea și stabilirea responsabililor cu riscurile în cadrul primăriei Comunei Șinca

Dispoziția nr. 475 din 15.11.2019 privind numirea și stabilirea atribuțiilor Consilierului de etică

Dispoziția nr. 448 din 14.11.2019 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind lucrarea Reparație drum forestier Strâmba

Dispoziția nr. 447 din 07.11.2019 privind neacordarea stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale, pentru luna octombrie

Dispoziția nr. 446 din 07.11.2019 privind acordarea stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale pe luna octombrie

Dispoziția nr. 434 din 04.11.2019 privind interzicerea comercializării, distribuirii și consumului băuturilor alcoolice în perimetrul secțiilor de votare în zilele desfășurării a alegerilo

Dispoziția nr. 432 din 01.11.2019 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind obiectivul Realizare împrejmuire Școala Perșani, Comuna Șinca, Jud. Brașov

Dispoziția nr. 381 din 24.10.2019 prvind convocarea C.L. în ședință ordinară

Dispoziția nr. 378 din 15.10.2019 privind constituirea Comisiei de selecționare a documentelor de arhivă create și deținute de C.L. și Primăria Șinca

Dispoziția nr. 374 din 09.10.2019 privind desemnarea d-nei Bălan Monica Ancuța ca responsabil cu arhiva din cadrul primăriei comunei Șinca

Dispoziția nr. 373 din 09.10.2019 privind reîncadrarea d-nei Galea Crina Maria în funcția publică de conducere de secretar general al comunei Șinca

Dispoziția nr. 356 din 20.09.2019 privind desemnarea reprezentantului Primarului Comunei Șinca în Consiliul de Administrație al unității de învățămant Școala Gimnazială Gheorghe Șincai

Dispoziția nr. 355 din 20.09.2019 privind numirea comisiei de recepție finală privind obiectivul R.K. ACOPERIȘ GRĂDINIȚĂ LOCALITATEA ȘINCA VECHE

Dispoziția nr. 354 din 20.09.2019 privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în Comuna Șinca, pt. desfășurarea alegerii Președintelui României în anul 2019

Dispoziția nr. 352 din 20.09.2019 privind convocarea C.L. în ședință ordinară în data de 27.09.2019

Dispoziția nr. 350 din 13.09.2019 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind obiectivul Alimentarea cu apă a comunelor Șinca-Șercaia

Dispoziția nr. 348 din 09.09.2019 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor priv. obiectivul Reparație capitală acoperiș Școala Șercăița

Dispoziția nr. 347 din 09.09.2019 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor priv. obiectivul Realizare alei pietonale Com Șinca, jud. Brașov

Dispoziția nr. 346 din 09.09.2019 privind convocarea C.L. în ședință extraordinară în data de 10.09.2019

Dispoziția nr. 295 din 22.08. 2019 privind convocarea C.L. în ședintă ordinară din data de 30.08.2019

Dispoziția nr. 252 din 30.07.2019 privind convocarea C.L. în ședință extraordinară

Dispoziția nr. 230 din 16.07.2019 privind convocarea C.L. în ședință ordinară

Dispoziția nr. 229 din 16.07.2019 privind neacordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale, luna IUNIE 2019

Dispoziția nr. 228 din 16.07.2019 privind acordarea stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale

Dispoziția nr. 218 din 01.07.2019 privind convocarea C.L. în ședință extraordinară

Dispoziția nr. 207 din 21.06.2019 privind convocarea C.L. în ședință ordinară

Dispoziția nr. 199 din 11.06.2019 privind neacordarea stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale

Dispoziția nr. 198 din 11.06.2019 privind acordarea stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale

Dispoziția nr. 184 din 21.05.2019 privind convocarea C.L. în șeință ordinară

Dispoziția nr. 183 din 21.05.2019 privind delegarea atribuțiilor de secretar al comunei Șinca

Dispoziția nr. 182 din 14.05.2019 privind convocarea C.L. în ședință de îndată

Dispoziția nr. 181 din 13.05.2019 privind neacordarea stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale

Dispoziția nr. 180 din 13.05.2019 privind acordarea stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale

Dispoziția nr. 179 din 10.05.2019 privind desemnarea persoanei responsabile cu protecția datelor cu caracter personal la nivelul aparatului de specialitate al primarului com. Șinca

Dispoziția nr. 178 din 10.05.2019 privind numirea persoanei responsabile cu colectarea selectivă a deșeurilor

Dispoziția nr. 172 din 06.05.2019 privind constituirea comisiei de evaluare și selecție a ofertelor pentru atribuirea contractului privind delegarea Serviciului de salubrizare

Dispoziția nr. 166 din 22.04.2019 privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în Comuna Șinca, pentru desfășurarea alegerilor din 26 mai 2019

Dispoziția nr. 163 din 12.04.2019 privind convocarea C.L. în ședință ordinară

Dispoziția nr. 155 din 02.04.2019 privind neacordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale

Dispoziția nr. 154 din 02.04.209 privind acordarea stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale

Dispoziția nr. 138 din 22.03.2019 privind convocarea C.L. Șinca în ședință ordinară

Dispoziția nr. 137 din 13.03.2019 privind fazele și circuitul documentelor conform unui program propriu de măsuri în cazul angajării, lichidării, ordonanțării și plății cheltuielilor instituției

Dispoziția nr. 136 din 13.03.2019 privind aprobarea normelor referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv propriu

Dispoziția nr. 135 din 13.03.2019 privind neacordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale

Dispoziția nr. 134 din 13.03.2019 privind acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale

Dispoziția nr. 96 din 26.02.2019 privind desemnarea comisiei pentru închirierea prin licitație publică a unor umobile situate în Comuna Șinca

Dispoziția nr. 95 din 15.02.2019 privind convocarea C.L. în ședință ordinară

Dispoziția nr. 92 din 08.02.2019 privind neacordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale

Dispoziția nr. 91 din 08.02.2019 privind acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale

Dispoziția nr. 88 din 29.01.2019 privind constituirea comisiei de evaluare și selecție a ofertelor pentru atribuirea contractului priv. Modernizare drumuri în comuna Șinca

Dispoziția nr. 77 din 25.01.2019 privind anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică – Delegarea gestiunii serv. public de salubrizare pe raza UAT Șinca

Dispoziția nr. 76 din 23.01.2019 privind constituirea comisiei de evaluare si selectie a ofertelor pentru atribuirea contractului priv delegarea Serviciului de salubrizare

Dispoziția nr. 75 din 23.01.2019 privind convocarea C.L. în ședință ordinară

Dispoziția nr. 66 din 15.01.2019 privind neacordarea stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale

Dispoziția nr. 65 din 15.01.2019 privind acordarea stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale

Dispoziția nr. 64 din 10.01.2019 privind modificarea numărului de ore familiilor beneficiare de ajutor social

Dispoziția nr. 1 din 04.01.2019 privind convocarea C.L. în ședință extraordinară