Nr. de inregistrareData inregistrariiTitlul proiectului de hotarareData dezbaterii in sedinta C.L. Finalizarea procedurii
131.01.2023privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare05.01.2023Adoptat prin Hotărârea nr. 2/05.01.2023
203.01.2023privind utilizarea în anul 2023 a sumei de 300.000,00 lei din excedentul bugetului local al anului 2022 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare05.01.2023Adoptat prin Hotărârea nr. 3/05.01.2023
303.01.2023privind aprobarea bugetului local pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024-202603.02.2023Adoptat prin Hotărârea nr. 7/03.02.2023
409.01.2023privind utilizarea în anul 2023 a sumei de 300.000,00 lei din excedentul bugetului local al anului 2022 pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare09.01.2023Adoptat prin Hotărârea nr. 4/09.01.2023
505.01.2023privind alegerea președintelui de ședință03.02.2023Adoptat prin Hotărârea nr. 6/03.02.2023
611.01.2023privind aprobarea ajustării tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate în Comuna Șinca03.02.2023Adoptat prin Hotărârea nr. 8/03.02.2023
711.01.2023privind modificarea cuantumului taxei se salubrizare pentru persoanele fizice și persoanele juridice din Comuna Șinca03.02.2023Adoptat prin Hotărârea nr. 9/03.02.2023
811.01.2023Privind aprobarea modalității de efectuare a pazei în Comuna Șinca, Județul Brasov03.02.2023Adoptat prin Hotărârea nr. 10/03.02.2023
913.01.2023privind aprobarea inchirierii terenului agricol izlaz comunal proprietate privata a comunei Sinca, judetul Brasov03.03.2023Adoptat prin Hotărârea nr. 15/03.03.2023
1025.01.2023Privind alegerea președintelui de ședință03.03.2023Adoptat prin Hotărârea nr. 11/03.03.2023
1127.01.2023privind aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public de interes local al Comunei Şinca a imobilului inscris in Cartea Funciara nr. 10603003.03.2023Adoptat prin Hotărârea nr. 12/03.03.2023
1227.01.2023privind aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public de interes local al Comunei Şinca a imobilului inscris in Cartea Funciara nr. 10619303.03.2023Adoptat prin Hotărârea nr. 13/03.03.2023
1330.01.2023privind aprobarea unui Protocol de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în cadrul proiectului „HUB de Servicii MMS-SII MMSS”, cod MySmis 13096303.03.2023Adoptat prin Hotărârea nr. 16/03.03.2023
1401.02.2023privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023, prezentat de catre R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A03.03.2023Adoptat prin Hotărârea nr. 17/03.03.2023
1503.02.2023privind aprobarea dezmembrarii si deschiderii unor carti funciare noi, privind numarul cadastral 106196 din C.F. 106196 al comunei Şinca, judetul Brasov si aprobarea revocării şi radierii dreptului real de folosinţă03.03.2023Adoptat prin Hotărârea nr. 18/03.03.2023
1606.03.2023privind aprobarea participării UAT Comuna SINCA la apelul de proiecte cu titlul „Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale” din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul II, Componenta C7 - Transformare digitală, Investiția I17. ”Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale”, aprobarea proiectului „Crearea unei rețele de hub-uri pentru dezvoltarea competențelor digitale in bibliotecile din Judetul Brasov”, aprobarea Acordului de parteneriat al proiectului,aprobarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile06.03.2023Adoptat prin Hotărârea nr. 19/06.03.2023
1703.03.2023Privind alegerea presedintelui de sedinta07.04.2023Adoptat prin Hotărârea nr. 20/07.04.2023
1821.03.2023Privind aprobarea nivelului de salarizare diferentiat pe categorii de personal si pregatire profesionala al RPL Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A.07.04.2023Adoptat prin Hotărârea nr. 21/07.04.2023
1921.03.2023privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 202428.04.2023Adoptat prin Hotărârea nr. 23/28.04.2023
2029.03.2023privind aprobarea acordării unui ajutor de urgenţă în vederea refacerii locuinţei în urma unui incendiu07.04.2023Adoptat prin Hotărârea nr. 22/07.04.2023
2106.04.2023privind implementarea proiectului „Dotarea compartimentului Situatii de Urgenta cu un utilaj pentru activitati de interventie – buldoexcavator”28.04.2023Adoptat prin Hotărârea nr. 24/28.04.2023
2220.04.2023privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 202328.04.2023Adoptat prin Hotărârea nr. 25/28.04.2023
2328.04.2023privind alegerea peședintelui de ședință12.05.2023Adoptat prin Hotărârea nr. 26/12.05.2023
2404.05.2023privind aprobarea contului anual de execuție bugetară al anului 202226.05.2023Adoptat prin Hotărârea nr. 28/26.05.2023
2504.05.2023privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al R.P.L. Ocolul Silvic Pădurile Șincii R.A.26.05.2023Adoptat prin Hotărârea nr. 29/06.05.2023
2608.05.2023privind aprobarea listei de prețuri de pornire la licitație de masă lemnoasă pe picior, pe partizi, producția 202312.05.2023Adoptat prin Hotărârea nr. 27/12.05.2023
2708.05.2023privind alegerea președintelui de ședință16.06.2023Adoptat prin Hotărârea nr. 31/16.06.2023
2824.05.2023privind aprobarea participării UAT Șinca la apelul de proiecte cu titlul „Planul Național de Redresare și Reziliență. Pilonul VI: Politici pentru noua generație. Componenta C15: Educație. Reforma 6: Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar. Investiția 10: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi”, aprobarea proiectului “Microbuze verzi în școlile din județul Brașov”, a Acordului de parteneriat și delegarea dreptului UAT Șinca de depunere a aplicației de finanțare către UAT Județul Brașov26.05.2023Adoptat prin Hotărârea nr. 30/26.05.2023
2909.06.2023privind aprobarea solicitării de trecere a imobilului teren în suprafată de 2.000 mp. înscris in CF nr.116417, nr. top. 116417 situat în intravilanul comunei Şinca, din domeniul public al comunei Şinca în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Tara Barsei,, al judetului Braşov, în vederea construirii unui sediu în care sa functioneze subunitatea de pompieri din localitatea Perşani16.06.2023Adoptat prin Hotărârea nr. 32/16.06.2023
3009.06.2023privind alegerea președintelui de ședință28.07.2023Adoptat prin Hotărârea nr. 33/28.07.2023
3128.06.2023privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 202328.07.2023Adoptat prin Hotărârea nr. 34/28.07.2023
3225.07.2023pentru aprobarea Planlui anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul comunei Sinca pentru anul 202325.08.2023Adoptat prin Hotărârea nr. 36/25.08.2023
3328.07.2023privind alegerea presedintelui de sedinta25.08.2023Adoptat prin Hotărârea nr. 35/25.08.2023
3428.07.2023privind aprobarea listei de preturi de pornire la licitatie de masa lemnoasa pe picior, pe partizi, productia 202325.08.2023Adoptat prin Hotărârea nr. 37/25.082023
3528.07.2023privind aprobarea programului de actiuni comunitare pentru anul 202325.08.2023Adoptat prin Hotărârea nr. 38/25.08.2023
3628.07.2023privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 202325.08.2023Adoptat prin Hotărârea nr. 39/25.08.2023
3704.08.2023privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitionarea produselor si prestarea de servicii pentru derularea masurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Sinca, Judetul Brasov25.08.2023Adoptat prin Hotărârea nr. 40/25.08.2023
38
39