Anunț public căsătorie Ludu Nicolae și Rafailă Adriana-Elena

Astăzi 10.09.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Ludu Nicolae, în vârstă de 60 ani, cu domiciliul în com. Şinca sat. Şercăiţa nr. 137, jud. Braşov şi a d-nei Rafailă Adriana­Elena, în vârstă de 44 ani, cu domiciliul în Mun. Făgăraş, str. Parcului, bl. 2, ap. 12, judeţul Braşov.

Anunţ public căsătorie Comaniciu Ioan-Emanuel şi Cîrstea Ioana-Alexandra

Comuna
ŞINCA
Starea Civilă

PUBLICA ŢIE

Astăzi 28.08.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Comaniciu Ioan-Emanuel, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în Mun. Făgăraş, str. Teiuluib1.22, sc. B, ap. 2, judeţul Braşov şi a d-rei Cîrstea Ioana-Alexandra, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în Mun. Braşov, str. I.L.Caragiale nr. 15, b1.26, sc. D, ap.3, judeţul Braşov.

În temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt indeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer stare civilă: Silvia Muntean

Anunţ public căsătorie Bambuch Adrian şi Rotaru Mihaela-Cristina

Comuna
ŞINCA
Starea Civilă

PUBLICA ŢIE

Astăzi 27.08.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Bambuch Adrian, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în comuna Hîrseni, sat. Sebeş nr. 35, judeţul Braşov şi a d-rei Rotaru Mihaela-Cristina, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Şinca Veche nr. 70B, judeţul Braşov.

În temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacii alte cerinţe ale legii nu sunt

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer stare civilă: Silvia Muntean

Anunţ public căsătorie Enache Ion şi Bălan Ramona-Livia

Comuna ŞINCA

Starea Civilă

PUBLICAŢIE

Astăzi 21.08.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Enache Ion, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Şinca Veche nr. 207, judeţul Braşov şi a d-nei Bălan Ramona-Livia, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Şinca Veche nr. 207, judeţul Braşov.

in temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt indeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiter stare civila: Silvia Muntean

Anunţ public căsătorie Ticlea Gheorghe-Ion şi Gheorghiţă Giorgiana-Simona

Comuna SINCA
Starea Civilă

PUBLICA ŢIE

Astăzi 21.08.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Ticlea Gheorghe-Ion, în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Ohaba nr. 202, judeţul Braşov şi a d-rei Gheorghită Giorgiana-Simona, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Ohaba nr. 202, judeţul Braşov.

in temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer stare civilă: Silvia Muntean

Anunţ public căsătorie Coşcodar Ioan şi Feşa Vasilica

Comuna SINCA
Starea Civilă

PUBLICAŢIE

Astăzi 20.08.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Coscodar Ioan, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Perşani nr. 100 A, judeţul Braşov şi a d-rei Feşa  Vasilica, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Vâlcea nr. 16 A, judeţul Braşov.

in temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiter stare civilă: Silvia Muntean

Anunţ public căsătorie Pîrvulescu Gheorghe şi Ghircoias Maria

Comuna SINCA
Starea Civilă

PUBLICAŢIE

Astăzi 18.08.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Pîrvulescu Gheorghe, în vârstă de 46 ani, cu domiciliul în mun. Făgăraş, str.1 Decembrie1918 b1.10C, sc.A, ap.17, judeţul Braşov şi a d-nei Ghircoiaş Maria, în vârstă de 54 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Şercăiţa nr. 87, judeţul Braşov.

in temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se intemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer stare civilă: Silvia Muntean

Anunţ public căsătorie Bălan Dragoş-Octavian şi Dragomir Alina

Comuna SINCA
Starea Civilă

PUBLICAŢIE

Astăzi 14.08.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Balan Dragoş-Octavian, în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în comuna Gioseni, sat. Gioseni nr. 838, judeţul Bacău şi a d-rei Dragomir Alina, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în com. Şinca, sat Vîlcea nr. 43, judeţul Braşov.

in temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt indeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiter stare civila: Silvia Muntean

Anunţ public căsătorie Graur Samuel şi Pascu Ionela-Estera

Comuna SINCA

Starea Civilă

PUBLICAŢIE

Astăzi 12.08.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Graur Samuel, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Perşani nr. 137, judeţul Braşov şi a d-rei Pascu Ionela-­Estera, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în com. Ilva Mare, sat Ivăneasa nr. 105, judeţul Bistriţa-Năsăud.

in temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer stare civilă: Silvia Muntean

Anunţ public căsătorie Debu Gheorghe-Sorin şi Răibuleţiu Cristina-Otilia

Comuna  ŞINCA
Starea Civilă

PUBLICAŢIE

Astăzi 06.08.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Debu Gheorghe-Sorin, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Şinca Veche nr. 19, judeţul Braşov şi a d-rei Răibuletiu Cristina-Otilia, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Mîndra nr. 74, judeţul Braşov.

in temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt indeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer Stare Civila:

Silvia Muntean

Anunţ public căsătorie Fenechiu Ioan-Sebastian şi Epure Ionela-Ewenia

Comuna ŞINCA

Starea Civilă

PUBLICAŢIE

Astăzi 27.07.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Fenechiu Ioan-Sebastian, în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Perşani nr. 65, judeţul Braşov şi a d-rei Epure Ionela-Ewenia, în vârstă de 36 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Perşani nr. 143 A, judeţul Braşov.

in temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer Stare Civilă;
Silvia Muntean

Anunţ public căsătorie Arsene Cătălin Marius şi Cociş Gabriela Ionela

Comuna SINCA
Starea Civilă

PUBLICAŢIE

Astăzi 09.07.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ARSENE CĂTĂLIN MARIUS , în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în mun. Făgăraş, str. Plopului b1.5A, sc.A, ap.13, judeţul Braşov şi a d-rei COCIŞ GABRIELA IONELA, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Şinca Veche nr. 257, judeţul Braşov.

În temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt indeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

Ofiţer Stare Civilă

                Silvia Muntean

Anunţ public căsătorie Militaru Adrian Gheorghe si Lungu Raluca Vasilica

Comuna ŞINCA

Starea Civilă

 PUBLICAŢIE

          Astăzi 05.06.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Militaru Adrian-Gheorghe, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Perşani nr. 260 A, judeţul Braşov şi a d-rei Lungu Raluca-Vasilica, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Perşani nr. 210, judeţul Braşov.

          În temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

          Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

 Ofiţer Stare Civilă,

Silvia Muntean

Anunţ public căsătorie Mondoc Nicuşor-Sebastian şi Tudorache Ana-Maria

Comuna ŞINCA

Starea Civilă

 PUBLICAŢIE

          Astăzi 08.05.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Mondoc Nicuşor-Sebastian, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Vîlcea nr. 14, judeţul Braşov şi a d-rei Tudorache Ana-Maria, în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Perşani nr. 148, judeţul Braşov.

          În temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

          Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

Ofiţer Stare Civilă,

Silvia Muntean

Anunţ public căsătorie Popa Gheorghe-Martilian şi Gherghel Tatiana

Comuna ŞINCA

Starea Civilă

PUBLICA ŢIE

Astăzi 30.04.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Popa Gheorghe-Martilian, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Persani nr. 55, judeţul Braşov şi a d-rei Gherghel Tatiana, în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în comuna Heleşteni, sat. Oboroceni nr. 235, judeţul Iaşi.

In temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer Stare Civila:    Silvia Muntean

Anunţ public căsătorie Popelea Dorin şi Susmă Elena

Comuna ŞINCA

Starea Civilă

PUBLICAŢIE

Astăzi 29.04.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Popelea Dorin, în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Perşani nr. 91, judeţul Braşov şi a d-rei Susmă Elena, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Perşani nr. 91, judeţul Braşov.

In temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt indeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se intemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiter Stare Civila: Silvia Muntean

Anunț public căsătorie Urs Ioan Dănuț și Prună Claudia-Alina

Comuna ŞINCA

Starea Civilă

 PUBLICAŢIE

          Astăzi 17.04.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Urs Ioan-Dănuţ, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Şinca Veche nr. 184, judeţul Braşov şi a d-rei Prună Claudia-Alina, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în comuna Şercaia, sat. Şercaia nr. 354, judeţul Braşov.

          În temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

          Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer Stare Civilă,

Silvia Muntean

Anunț public căsătorie Goța Sergiu-Eugen și Gavrilă Rodica-Monica

Comuna ŞINCA

Starea Civilă

 PUBLICAŢIE

           Astăzi 16.04.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Goţa Sergiu-Eugen, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în Mun. Cluj-Napoca str. Alverna nr. 77, ap. 5, jud. Cluj şi a d-rei Gavrilă Rodica-Monica, în vârstă de 34 ani, cu domiciliul în Mun. Braşov, Bld. 15 Noiembrie nr. 50, bl. C, sc. A, ap. 1, judeţul Braşov.

          În temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

          Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer Stare Civilă,

Silvia Muntean

Anunt public casatorie Novacescu Vasile-Marius si Epure Alexandra-Sonia

Comuna ŞINCA

Starea Civilă

 PUBLICAŢIE

          Astăzi 06.04.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Novăcescu Vasile-Marius, în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Şinca Veche nr. 312, judeţul Braşov şi a d-nei Epure Alexandra-Sonia, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Şinca Veche nr. 312, judeţul Braşov.

          În temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

          Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

 Ofiţer Stare Civilă,

Silvia Muntean

Anunt public casatorie Staneasa Ioan-Valeriu si Dumitrescu Nelusa-Georgiana

Comuna ŞINCA

Starea Civilă

 PUBLICAŢIE

Astăzi 19.03.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Stăneasa Ioan Valeriu, în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Perşani nr. 48, judeţul Braşov şi a d-nei Dumitrescu Neluşa-Georgiana, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în Oraş Bumbeşti –Jiu str. Ghe. Tătărăscu nr. 38, judeţul Gorj.

În temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer Stare Civilă,

Silvia Muntean