Comuna SINCA
Starea Civilă

PUBLICAŢIE

Astăzi 09.07.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ARSENE CĂTĂLIN MARIUS , în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în mun. Făgăraş, str. Plopului b1.5A, sc.A, ap.13, judeţul Braşov şi a d-rei COCIŞ GABRIELA IONELA, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Şinca Veche nr. 257, judeţul Braşov.

În temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt indeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

Ofiţer Stare Civilă

                Silvia Muntean