Comuna SINCA
Starea Civilă

PUBLICAŢIE

Astăzi 20.08.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Coscodar Ioan, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Perşani nr. 100 A, judeţul Braşov şi a d-rei Feşa  Vasilica, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Vâlcea nr. 16 A, judeţul Braşov.

in temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiter stare civilă: Silvia Muntean