Comuna
ŞINCA
Starea Civilă

PUBLICA ŢIE

Astăzi 28.08.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Comaniciu Ioan-Emanuel, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în Mun. Făgăraş, str. Teiuluib1.22, sc. B, ap. 2, judeţul Braşov şi a d-rei Cîrstea Ioana-Alexandra, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în Mun. Braşov, str. I.L.Caragiale nr. 15, b1.26, sc. D, ap.3, judeţul Braşov.

În temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt indeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer stare civilă: Silvia Muntean