Comuna ŞINCA

Starea Civilă

PUBLICAŢIE

Astăzi 29.04.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Popelea Dorin, în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Perşani nr. 91, judeţul Braşov şi a d-rei Susmă Elena, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Perşani nr. 91, judeţul Braşov.

In temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt indeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se intemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiter Stare Civila: Silvia Muntean