Comuna ŞINCA

Starea Civilă

 PUBLICAŢIE

Astăzi 19.03.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Stăneasa Ioan Valeriu, în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Perşani nr. 48, judeţul Braşov şi a d-nei Dumitrescu Neluşa-Georgiana, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în Oraş Bumbeşti –Jiu str. Ghe. Tătărăscu nr. 38, judeţul Gorj.

În temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer Stare Civilă,

Silvia Muntean