Comuna SINCA
Starea Civilă

PUBLICA ŢIE

Astăzi 21.08.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Ticlea Gheorghe-Ion, în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Ohaba nr. 202, judeţul Braşov şi a d-rei Gheorghită Giorgiana-Simona, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Ohaba nr. 202, judeţul Braşov.

in temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer stare civilă: Silvia Muntean