Comuna SINCA
Starea Civilă

PUBLICAŢIE

Astăzi 14.08.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Balan Dragoş-Octavian, în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în comuna Gioseni, sat. Gioseni nr. 838, judeţul Bacău şi a d-rei Dragomir Alina, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în com. Şinca, sat Vîlcea nr. 43, judeţul Braşov.

in temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt indeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiter stare civila: Silvia Muntean