Comuna ŞINCA

Starea Civilă

PUBLICAŢIE

Astăzi 21.08.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Enache Ion, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Şinca Veche nr. 207, judeţul Braşov şi a d-nei Bălan Ramona-Livia, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Şinca Veche nr. 207, judeţul Braşov.

in temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt indeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiter stare civila: Silvia Muntean