Comuna
ŞINCA
Starea Civilă

PUBLICA ŢIE

Astăzi 10.09.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Ludu Nicolae, în vârstă de 60 ani, cu domiciliul în com. Şinca sat. Şercăiţa nr. 137, jud. Braşov şi a d-nei Rafailă Adriana­Elena, în vârstă de 44 ani, cu domiciliul în Mun. Făgăraş, str. Parcului, bl. 2, ap. 12, judeţul Braşov.

În temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Ofițer stare civilă: Silvia Muntean