Comuna ŞINCA

Starea Civilă

PUBLICAŢIE

Astăzi 27.07.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Fenechiu Ioan-Sebastian, în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Perşani nr. 65, judeţul Braşov şi a d-rei Epure Ionela-Ewenia, în vârstă de 36 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Perşani nr. 143 A, judeţul Braşov.

in temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer Stare Civilă;
Silvia Muntean