Comuna ŞINCA

Starea Civilă

 PUBLICAŢIE

           Astăzi 16.04.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Goţa Sergiu-Eugen, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în Mun. Cluj-Napoca str. Alverna nr. 77, ap. 5, jud. Cluj şi a d-rei Gavrilă Rodica-Monica, în vârstă de 34 ani, cu domiciliul în Mun. Braşov, Bld. 15 Noiembrie nr. 50, bl. C, sc. A, ap. 1, judeţul Braşov.

          În temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

          Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer Stare Civilă,

Silvia Muntean