Comuna SINCA

Starea Civilă

PUBLICAŢIE

Astăzi 12.08.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Graur Samuel, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Perşani nr. 137, judeţul Braşov şi a d-rei Pascu Ionela-­Estera, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în com. Ilva Mare, sat Ivăneasa nr. 105, judeţul Bistriţa-Năsăud.

in temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer stare civilă: Silvia Muntean