Anunt public casatorie Rudariu Cornel si Simon Ileana

Comuna ŞINCA

Starea Civilă

 PUBLICAŢIE

          Astăzi 23.02.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Rudariu Cornel, în vârstă de 48 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Vâlcea nr. 28 A, judeţul Braşov şi a d-nei Şimon Ileana, în vârstă de 49 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Vâlcea nr. 28 A, judeţul Braşov.

          În temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

          Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer Stare Civilă,

Silvia Muntean

Anunt public casatorie Sas Nicolae si Boboc Mihaela

Comuna ŞINCA

Starea Civilă

 PUBLICAŢIE

          Astăzi 09.10.2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Sas Nicolae, în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Şinca Veche nr. 160A, judeţul Braşov şi a d-rei Boboc Mihaela, în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în comuna Ticuşu, sat. Ticuşu Vechi nr. 80, judeţul Braşov.

          În temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

          Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 Ofiţer Stare Civilă

Silvia Muntean

Anunt public casatorie Vasi Adrian si Bacila Ana-Maria

Comuna ŞINCA

Starea Civilă

 PUBLICAŢIE

          Astăzi 02.10.2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui    Văsi Adrian, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în com. Şercaia, satul Vad nr. 178, judeţul Braşov şi a d-rei Băcilă Ana-Maria, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în com. Şercaia, sat. Vad nr. 351, jud. Braşov

          În temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

          Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

 Ofiţer Stare Civilă

Silvia Muntean

Anunt public casatorie Balan Iulian si Rusu Monica

Comuna ŞINCA

Starea Civilă

 PUBLICAŢIE

          Astăzi 29.08.2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Bălan Iulian Ionel, în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Şinca Veche nr. 159, judeţul Braşov şi a d-rei Rusu Monica Ancuţa, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Şinca Veche nr. 194, judeţul Braşov.

          În temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

          Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer Stare Civilă

Silvia Muntean

Anunt public casatorie Tincu Ciprian si Sas Bogdana-Elena

Comuna ŞINCA

Starea Civilă

 PUBLICAŢIE

          Astăzi 08.08.2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Tincu Ciprian, în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Vîlcea nr. 23, judeţul Braşov şi a d-rei Sas Bogdana-Elena, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Şinca Veche nr. 307, judeţul Braşov.

          În temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

          Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer Stare Civilă

Silvia Muntean

Anunt public casatorie Flucus Gheorghe si Debu Crinuta Elena

Comuna ŞINCA

Starea Civilă

PUBLICAŢIE

          Astăzi 07.08.2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Flucuş Gheorghe, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în comuna Şinca Nouă, sat. Şinca Nouă nr. 99, judeţul Braşov şi a d-rei Debu Crinuţa-Elena, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Şercăiţa nr. 177, judeţul Braşov.

          În temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

          Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer Stare Civilă

Silvia Muntean

Anunt public casatorie Dolea Ilie si Moldovan Rodica

Comuna ŞINCA

Starea Civilă

PUBLICAŢIE

          Astăzi 29.07.2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Dolea Ilie, în vârstă de 46 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Perşani nr. 82B, judeţul Braşov şi a d-nei Moldovan Rodica, în vârstă de 49 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Perşani nr. 82B, judeţul Braşov.

          În temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

          Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer Stare Civilă

Silvia Muntean

Anunt public casatorie Stoica Liviu si Babonia Ioana

PUBLICATIE CASATORIE

Astăzi 23.07.2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Stoica Liviu-Dănuţ, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Perşani nr. 152 A, judeţul Braşov şi a d-rei Babonia Ioana-Elena, în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Bucium nr. 81A, judeţul Braşov.

În temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

          Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

Ofiţer Stare Civilă

Silvia Muntean