Comuna ŞINCA

Starea Civilă

 PUBLICAŢIE

          Astăzi 05.06.2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Militaru Adrian-Gheorghe, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Perşani nr. 260 A, judeţul Braşov şi a d-rei Lungu Raluca-Vasilica, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Perşani nr. 210, judeţul Braşov.

          În temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

          Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

 Ofiţer Stare Civilă,

Silvia Muntean