Comuna ŞINCA

Starea Civilă

 PUBLICAŢIE

          Astăzi 02.10.2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui    Văsi Adrian, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în com. Şercaia, satul Vad nr. 178, judeţul Braşov şi a d-rei Băcilă Ana-Maria, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în com. Şercaia, sat. Vad nr. 351, jud. Braşov

          În temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

          Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

 Ofiţer Stare Civilă

Silvia Muntean