Comuna ŞINCA

Starea Civilă

PUBLICAŢIE

          Astăzi 07.08.2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Flucuş Gheorghe, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în comuna Şinca Nouă, sat. Şinca Nouă nr. 99, judeţul Braşov şi a d-rei Debu Crinuţa-Elena, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Şercăiţa nr. 177, judeţul Braşov.

          În temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

          Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer Stare Civilă

Silvia Muntean