Comuna ŞINCA

Starea Civilă

PUBLICAŢIE

          Astăzi 29.07.2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Dolea Ilie, în vârstă de 46 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Perşani nr. 82B, judeţul Braşov şi a d-nei Moldovan Rodica, în vârstă de 49 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Perşani nr. 82B, judeţul Braşov.

          În temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

          Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer Stare Civilă

Silvia Muntean