Comuna ŞINCA

Starea Civilă

 PUBLICAŢIE

          Astăzi 08.08.2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui Tincu Ciprian, în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Vîlcea nr. 23, judeţul Braşov şi a d-rei Sas Bogdana-Elena, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în comuna Şinca, sat. Şinca Veche nr. 307, judeţul Braşov.

          În temeiul art. 285 din Codul Civil orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

          Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer Stare Civilă

Silvia Muntean