Hotărârea nr. 12 din 28.02.2020 privind modificarea și completarea HCL Șinca nr. 50 din 22.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubritate

 

Hotărârea nr. 11 din 28.02.2020 privind aprobarea ajustării tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate în Comuna Șinca

 

Hotărârea nr. 10 din 28.02.2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2023

Anexa nr. 1 la HCL nr. 10 din 28.02.2020

Anexa nr. 2 la HCL nr. 10 din 28.02.2020

Anexa nr. 3 la HCL nr. 10 din 28.02.2020

 

Hotărârea nr. 9 din 28.02.2020 privind aprobarea Statutului comunei Șinca

Anexa nr. 1 la HCL nr. 9 din 28.02.2020

 

Hotărârea nr. 8 din 28.02.2020 privind alegerea președintelui de ședință

 

Hotărârea nr. 7 din 31.01.2020 privind aprobarea depunerii de către Comuna Șinca a unei cereri de sprijin pentru accesare schemă de ajutor de stat

 

Hotărârea nr. 6 din 31.01.2020 privind atestarea la domeniul public al comunei Șinca, a fondului forestier

Anexa nr. 1 la HCL nr. 6 din 31.01.2020

 

Hotărârea nr. 5 din 31.01.2020 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubritate pentru persoanele care nu au încheiat contract cu operatorul

 

Hotărârea nr. 4 din 31.01.2020 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a unor imobile la intravilanul loc. Perșani

Anexă la HCL nr. 4 din 31.01.2020

 

Hotărârea nr. 3 din 31.0.2020 privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Șinca

Anexă la HCL nr. 3 din 31.01.2020

 

Hotărârea nr. 2 din 08.01.2020 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare

 

Hotărârea nr. 1 din 08.01.2020 privind alegerea președintelui de ședință