ROMÂNIA

JUDEŢUL BRAŞOV

COMUNA ŞINCA

                                                                               Nr. 188/14.01.2016

Data publicării:14.01.2016

 

ANUNŢ

 

Conform prevederilor Legii nr.273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare în data de 10.02.2016 orele1200 Consiliul Local al comunei Șinca se va întruni în ședință ordinară pentru a dezbate și aproba

 

BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2016

Proiectul supus dezbaterii s-a publicat in data de 14.01.2016 pe site-ul primăriei comunei Șinca la adresa www.comunasinca.ro-secțiunea buget 2016 și pe panoul de afișaj de la sediul primăriei,  sat Șinca Veche nr.314.

În conformitate cu prevederile art.39 alin (3) a  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele interesate pot depune contestații privind proiectul de buget, în termen de 15 zile de la data publicării sau afișării acestuia, respectiv 03.02.2016, la secretariatul primăriei, prin scrisori transmise prin poștă la adresa Primăriei, sat Șinca Veche nr.314, comuna Șinca , jud. Brașov, prin fax la nr. 0268/345555 sau prin e-mail: primăria_sinca@yahoo.com.

 

Primar                                                                                              Secretar

Bârlez Victor                                                                              Elena Dumbrava

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).