Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 17 din 29 Aprilie 2021 privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 16 din 29 Aprilie 2021 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2022

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 15 din 29 Aprilie 2021 privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 14 din 26 Martie 2021 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitionarea produselor si prestarea de servicii pentru derularea masurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 13 din 26 Martie 2021 privind aprobarea “Progrmului de masuri ce vizeaza imbunatatirea activitatii de gospodarire si infrumusetare a comunei Sinca pe anul 2021”, a obligatiilor si responsabilitatilor care revin institutiilor publice, agentilor economici si cetatenilor

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 12 din 26 Martie 2021  privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 11 din 26 Februarie 2021 privind declasarea procedurii de selectie pentru ocuparea posurilor vacante de administratori in cadrul Consiliului de Administratie al R.P.L. Ocolul Silvic “Padurile Sincii” R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 10 din 10 Februarie 2021 privind incetarea contractelor de mandat nr. 2325/10.06.2020 si 2326/20.06.2020 ca urmare a demsiilor si numirea administratorilor provizorii ai consiliului de administratie al R.P.L. Ocolul Silvic “Padurile Sincii” R.A.

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 9 din 10 Februarie 2021 privind participarea Comunei Sinca la constituirea “Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Mobilitate in zona metropolitana a Municipiului Fagaras, aprobarea actului constitutiv si a statutului acesteia.

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 8 din 10 Februarie 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 7 din 29 Ianuarie 2021 privind desemnarea a doi conslieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare anuala a performatelor profesionale individuale ale secretarului general al U.A.T. Sinca pentru perioada 2020-.2024

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr.6 din 29 Ianuarie 2021 privind modificarea HCL Sinca nr. 48 din 06.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 5 din 07 Ianuarie 2021 privind constatarea incetarii de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local, a domnului Mondoc Viorel, in urma demisiei acestuia si vacantarea unui loc de consilier local in cadrul Consiliului Local Sinca

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 4 din 07 Ianuarie 2021 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 3 din 07 Ianuarie 2021 privind modificarea H.C.L. Sinca nr 25 din 29.02.2020 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 2 din 07 Ianuarie 2021 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Consiliul local al Comunei Sinca, HCL nr. 1 din 07 Ianuarie 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta.