Proiect de hotărâre la HCL nr. 1 din 09.01.2018

Hotărârea nr. 1 din 09.01.2018 privind alegerea președintelui de ședintă

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 2 din 09.01.2018

Hotărârea nr. 2 din 09.01.2018 privind aprobarea retelei școalare din comuna Șinca pt anul școlar 2018-2019

Anexă la HCL nr. 2 din 09.01.2018

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 3 din 09.01.2018

Hotărârea nr. 3 din 09.01.2018 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice

Anexă la HCL nr. 3 din 09.01.2018

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 4 din 09.01.2018

Hotărârea nr. 4 din 09.01.2018 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2017

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 5 din 26.01.2018

Hotărârea nr. 5 din 26.01.2018 privind aprobarea încheierii unui contract de salubrizare pentru un numar de 50 de curse-colectare, trasport și depozitare deșeuri comunale

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 6 din 26.01.2018

Hotărârea nr. 6 din 26.01.2018 privind stabilirea taxei de salubrizare pentru persoanele fizice si juridice din comuna Șinca

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 7 din 01.02.2018

Hotărârea nr. 7 din 01.02.2018 privind alegerea președintelui de ședință

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 8 din 01.02.2018

Hotărârea nr. 8 din 01.02.2018 privind aprobarea transferării calității de locatar al Maxam România SRL in Isoplus Special SRL

 

Hotărârea nr. 9 din 28.02.2018 privind alegerea președintelui de ședință

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 10 din 28.02.2018

Hotărârea nr. 10 din 28.02.2018 privind aprobarea modificării HCL nr. 37 din 27.10.2018

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 11 din 28.02.2018

Hotărârea nr. 11 din 28.02.2018 privind aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru comuna Șinca

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 12 din 28.02.2018

Hotărârea nr. 12 din 28.02.2018 privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de intârziere aferente impozitelor și taxelor locale

Anexă la HCL nr. 12 din 28.02.2018

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 13 din 28.02.2018

Hotărârea nr. 13 din 28.02.2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018

Anexa nr. 1 la HCL 13 din 28.02.2018

Anexa nr. 2 la HCL 13 din 28.02.2018

Anexa nr. 3 la HCL 13 din 28.02.2018

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 14 din 30.03.2018

Hotărârea nr. 14 din 30.03.2018 privind alegerea președintelui de ședintă

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 15 din 30.03.2018

Hotărârea nr. 15 din 30.03.2018 privind aprobarea modului de întocmire și ținere a registrului agricol la nivelul Comunei Șinca

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 16 din 30.03.2018

Hotărârea nr. 16 din 30.03.2018 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se exploatează anual din fondul forestier al comunei Șinca

Anexa la HCL nr. 16 din 30.03.2018

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 17 din 27.04.2018

Hotararea nr. 17 din 27.04.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

 

Proiecte de hotarare la HCL nr. 18 din 27.04.2018

Hotararea nr. 18 din 27.04.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru Infiintare retea de canalizare si statie de epurare

Anexa 1 la HCL nr. 18 din 27.04.2018

Anexa nr. 2 la HCL nr. 18 din 27.04.2018

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 19 din 27.04.2018

Hotararea nr. 19 din 27.04.2018 privind declansarea procedurii de selectie pentru ocuparea posturilor de membrii in cadrul Ocolului Silvic

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 20 din 22.05.2018

Hotărârea nr. 20 din 22.05.2018 privind alegerea președintelui de ședință

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 21 din 22.05.2018

Hotărârea nr. 21 din 22.05.2018 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă

Anexă la HCL nr. 21 din 22.05.2018

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 22 din 22.05.2018

Hotărârea nr. 22 din 25.05.2018 privind schimbarea denumirii CF

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 23 din 22.05.2018

Hotărâre nr. 23 din 25.05.2018 privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român în doemniul rpivat al Comunei Șinca a imobilului inscris în CF nr. 100966

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 24 din 25.05.2018

Hotărârea nr. 24 din 25.05.2018 privind împuternicirea unui reprezentant al U.A.T. Șinca să reprezinte interesele U.A.T. Șinca în RPL Ocolul Silvic

 

Hotărârea nr. 25 din 25.05.2018 privind aprobarea contului anual de executie bugetară al anului 2017

Anexă la HCL nr. 25 din 25.05.2018

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 26 din 29.06.2018

Hotărârea nr. 26 din 29.06.2018 privind alegerea președintelui de ședintă

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 27 din 29.06.2018

Hotărârea nr. 27 din 29.06.2018 privind suspendarea procedurii de selecție

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 28 din 29.06.2018

Hotărârea nr. 28 din 29.06.2018 privind transformarea Asociației Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și promovarea Turismului-Țara Făgărașului

Anexă la HCL nr. 28 din 29.06.2018

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 29 din 27.07.2018

Hotărârea nr. 29 din 27.07.2018 privind alegerea președintelui de ședință

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 30 din 27.07.2018

Hotărârea nr. 30 din 27.07.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Anexa nr. 1 la HCL nr. 30 din 27.07.2018

Anexa nr. 2 la HCL nr. 30 din 27.07.2018

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 31 din 27.07.2018

Hotărârea nr. 31 din 27.07.2018 privind Amenajarea spațiului de recreere în localitatea Șinca Veche

Anexă la HCL nr. 31 din 27.07.2018

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 32 din 27.07.2018

Hotărârea nr. 32 din 27.07.2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de investiții (D.A.L.I.)

Anexă la HCLnr. 32 din 27.07.2018

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 33 din 10.08.2018

Hotărârea nr. 33 din 10.08.2018 privind alegerea președintelui de ședintă

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 34 din 10.08.2018

Hotărârea nr. 34 din 10.08.2018 privind aprobarea proiectului Construcții Școli

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 35 din 10.08.2018

Hotărârea nr. 35 din 10.08.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Anexa nr. 1 la HCL nr. 35 din 10.08.2018

Anexa nr. 2 la HCL nr. 35 din 10.08.2018

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 36 din 31.08.2018

Hotărârea nr. 36 din 31.08.2018 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă

Anexa la HCL nr. 36 din 31.08.2018

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 37 din 21.09.018P

Hotărârea nr. 37 din 28.09.2018 privind alegere președintelui de ședință

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 38 din 28.09.2018

Hotărârea nr. 38 din 28.09.2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Anexa la HCL nr. 38 din 28.09.2018

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 39 din 28.09.2018

Hotărârea nr. 39 din 28.09.018 privind contract colectare și transport gunoi menajer S.C. Salco Serv S.A.

Anexa la HCL nr. 39 din 28.09.2018

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 40 din 24.10.2018

Hotărârea nr. 40 din 24.10.2018 privind alegerea președintelui de ședință

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 41 din 24.10.2018

Hotărârea nr. 41 din 24.10.2018 privind aprobare volumului de masă lemnoasă care se exploatează anual din fondul forestier al comunei Șinca

Anexă la HCL nr. 41 din 24.10.2018

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 42 din 24.10.2018

Hotărârea nr. 42 din 24.10.2018 privind aprobare prelungire P.U.G. al Comunei Șinca

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 43 din 24.10.2018

Hotărârea nr. 43 din 24.10.2018 privind aprobarea R.O.I. al Primăriei Șinca

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 44 din 24.10.2018

Hotărârea nr. 44 din 24.10.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Anexa nr. 1 la HCL nr. 44 din 24.10.2018

Anexa nr. 2 la HCL nr. 44 din 24.10.2018

Anexa nr. 3 la HCL nr. 44 din 24.10.2018

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 45 din 29.11.2018

Hotărârea nr. 45 din 29.11.2018 privind alegerea președintelui de ședință

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 46 din 29.11.2018

Hotărârea nr. 46 din 29.11.2018 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se exploatează anual din fondul forestier al comunei Șinca

Anexa nr. 1 la HCL nr. 46 din 29.11.2018

Anexa nr. 2 la HCL nr. 46 din 29.11.2018

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 47 din 29.11.2018

Hotărârea nr. 47 din 29.11.2018 privind aprobarea bugetului necesar acordării de cadouri copiilor din comuna Șinca

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 48 din 29.11.2018

Hotărârea nr. 48 din 29.11.2018 privind aprobarea planului de acțiuni și activități în folosul comunității

Anexa la HCL nr. 48 din 29.11.2018

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 49 din 29.11.2018

Hotărârea nr. 49 din 29.11.2018 privind aprobarea schimbării numelui proprietarului imobilului înscris în C.F. nr. 100051

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 50 din 29.11.2018

Hotărârea nr. 50 din 29.11.2018 privind aprobarea schimbării numelui proprietarului imobilului înscris în C.F. nr. 100329

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 51 din 29.11.2018

Hotărârea nr. 51 din 29.11.2018 privind aprobarea schimbării numelui proprietarului imobilului înscris în C.F. nr. 101867

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 52 din 29.11.2018

Hotărârea nr. 52 din 29.11.2018 din 29.11.2018 privind aprobarea schimbării numelui proprietarului inscris în C.F. nr. 100069

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 53 din 29.11.2018

Hotărârea nr. 53 din 29.11.2018 privind desemnarea reprezentantilor CL Șinca în Consiliul de Administratie al Scolii Șinca

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 54 din 29.11.2018

Hotărârea nr. 54 din 29.11.2018 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019

Anexa nr. 1 la HCL nr. 54 din 29.11.2018

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 55 din 29.11.2018

Hotărârea nr. 55 din 29.11.2018 privind modificarea HCL nr. 28 din 04.08.2017 pentru aprobarea volumului de masă lemnoasă

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 56 din 29.11.2018

Hotărârea nr. 56 din 29.11.2018 privind aprobarea încheierii unui contract de servicii de salubrizare pentru un număr de 6 curse – colectare deșeuri

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 57 din 29.11.2018

Hotărârea nr. 57 din 29.11.2018 privind aprobarea Planului Local de Acțiune pentru romi

Anexa nr. 1 la HCL nr. 57 din 29.11.2018

Anexa nr. 2 la HCL nr. 57 din 27.11.2018