Proiect de hotărâre la HCL nr. 1 din 09.01.2018

Hotărârea nr. 1 din 09.01.2018 privind alegerea președintelui de ședintă

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 2 din 09.01.2018

Hotărârea nr. 2 din 09.01.2018 privind aprobarea retelei școalare din comuna Șinca pt anul școlar 2018-2019

Anexă la HCL nr. 2 din 09.01.2018

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 3 din 09.01.2018

Hotărârea nr. 3 din 09.01.2018 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice

Anexă la HCL nr. 3 din 09.01.2018

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 4 din 09.01.2018

Hotărârea nr. 4 din 09.01.2018 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2017

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 5 din 26.01.2018

Hotărârea nr. 5 din 26.01.2018 privind aprobarea încheierii unui contract de salubrizare pentru un numar de 50 de curse-colectare, trasport și depozitare deșeuri comunale

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 6 din 26.01.2018

Hotărârea nr. 6 din 26.01.2018 privind stabilirea taxei de salubrizare pentru persoanele fizice si juridice din comuna Șinca

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 7 din 01.02.2018

Hotărârea nr. 7 din 01.02.2018 privind alegerea președintelui de ședință

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 8 din 01.02.2018

Hotărârea nr. 8 din 01.02.2018 privind aprobarea transferării calității de locatar al Maxam România SRL in Isoplus Special SRL

 

Hotărârea nr. 9 din 28.02.2018 privind alegerea președintelui de ședință

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 10 din 28.02.2018

Hotărârea nr. 10 din 28.02.2018 privind aprobarea modificării HCL nr. 37 din 27.10.2018

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 11 din 28.02.2018

Hotărârea nr. 11 din 28.02.2018 privind aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru comuna Șinca

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 12 din 28.02.2018

Hotărârea nr. 12 din 28.02.2018 privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de intârziere aferente impozitelor și taxelor locale

Anexă la HCL nr. 12 din 28.02.2018

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 13 din 28.02.2018

Hotărârea nr. 13 din 28.02.2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018

Anexa nr. 1 la HCL 13 din 28.02.2018

Anexa nr. 2 la HCL 13 din 28.02.2018

Anexa nr. 3 la HCL 13 din 28.02.2018

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 14 din 30.03.2018

Hotărârea nr. 14 din 30.03.2018 privind alegerea președintelui de ședintă

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 15 din 30.03.2018

Hotărârea nr. 15 din 30.03.2018 privind aprobarea modului de întocmire și ținere a registrului agricol la nivelul Comunei Șinca

 

Proiect de hotărâre la HCL nr. 16 din 30.03.2018

Hotărârea nr. 16 din 30.03.2018 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se exploatează anual din fondul forestier al comunei Șinca

Anexa la HCL nr. 16 din 30.03.2018

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 17 din 27.04.2018

Hotararea nr. 17 din 27.04.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

 

Proiecte de hotarare la HCL nr. 18 din 27.04.2018

Hotararea nr. 18 din 27.04.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru Infiintare retea de canalizare si statie de epurare

Anexa 1 la HCL nr. 18 din 27.04.2018

Anexa nr. 2 la HCL nr. 18 din 27.04.2018

 

Proiect de hotarare la HCL nr. 19 din 27.04.2018

Hotararea nr. 19 din 27.04.2018 privind declansarea procedurii de selectie pentru ocuparea posturilor de membrii in cadrul Ocolului Silvic