Proiect de hotărâre la HCL nr. 1 din 08.01.2019

Hotărârea nr. 1 din 08.01.2019 privind alegerea președintelui de ședință

Proiect de hotărâre la HCL nr. 2 din 08.01.2019

Hotărârea nr. 2 din 08.01.2019 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare

Proiect de hotărâre la HCL nr. 3 din 08.01.2019

Hotărârea nr. 3 din 08.01.2019 privind aprobarea încheierii unui contract de servicii de salubrizare pentru un număr de 15 curse – colectare, transport și depozitare deșeuri comunale

Proiect de hotărâre la HCL nr. 4 din 08.01.2019

Hotărârea nr. 4 din 08.01.2019 privind stabilirea taxei de salubrizare pentru persoanele fizice și persoanele juridice din Comuna Șinca

Proiect de hotărâre la HCL nr. 5 din 08.01.2019

Hotărârea nr. 5 din 08.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice si contractuale din cadrul Primariei Șinca

Anexă la HCL nr. 5 din 08.01.2019

Proiect de hotărâre la HCL nr. 6 din 31.01.2019

Hotărârea nr. 6 din 31.01.2019 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Șinca, pentru anul școlar 2019-2020

Anexa nr. 1 la HCL nr. 6 din 31.01.2019

Proiect de hotărâre la HCL nr. 7 din 31.01.2019

Hotărârea nr. 7 din 31.01.2019 privind aprobarea constituirii fondului de accesibilizare a pădurilor aparținând Comunei Șinca, pentru anul 2019

Proiect de hotărâre la HCL nr. 8 din 31.01.2019

Hotărârea nr. 8 din 31.01.2019 privind aprobarea listei prețurilor de pornire în licitație corespunzătoare sortimentelor de material lemnos ce se valorifică la drum auto agenților economci și populației

Anexa nr. 1 la HCL nr. 8 din 31.01.2019

Anexa nr. 2 la HCL nr. 8 din 31.01.2019

Proiect de hotărâre la HCL nr. 9 din 31.01.2019

Hotărârea nr. 9 din 31.01.2019 privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU în domenul salubrizării

Hotărârea nr. 10 din 22.02.2019 privind alegerea președintelui de ședință

Proiect de hotărâre la HCL nr. 11 din 22.02.2019

Hotărârea nr. 11 din 22.02.2019 privind desemnarea autorității publice tutelare și numirea administratorilor provizorii ai consiliului de administrație al R.P.L. Ocolul Silvic Pădurile Șincii R.A.

Proiect de hotărâre la HCL nr. 12 din 22.02.2019

Horărârea nr. 12 din 22.02.2019 privind initierea și desfășurarea procedurii de selecție a candidaților pentru Consiliul de Administrație al R.P.L. Ocolul Silvic Pădurile Șincii R.A

Proiect de hotărâre la HCL nr. 13 din 22.02.2019

Hotărârea nr. 13 din 22.02.2019 privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale

Anexa nr. 1 la HCL nr. 13 din 22.02.2019

Proiect de hotărâre la HCL nr. 14 din 22.02.2019

Hotărârea nr. 14 din 22.02.2019 privind aprobarea încheierii prin licitație publică a unor imobile situate în Comuna Șinca

Anexa nr. 1 la HCL nr. 14 din 22.02.2019

Anexa nr. 2 la HCL nr. 14 din 22.02.2019

Anexa nr. 3 la HCL nr. 14 din 22.02.2019

Anexa nr. 4 la HCL nr. 14 din 22.02.2019

Proiect de hotărâre la HCL nr 15 din 29.03.2019

Hotărârea nr. 15 din 29.03.2019 privind alegerea președintelui de ședință

Proiect de hotărâre la HCL nr. 16 din 29.03.2019

Hotărârea nr. 16 din 29.03.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare

Proiect de hotărâre la HCL nr. 17 din 29.03.2019

Hotărârea nr. 17 din 29.03.2019 privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

Proiect de hotărâre la HCL nr. 18 din 19.04.2019

Hotărârea nr. 18 din 19.04.2019 privind alegerea președintelui de ședință

Proiect de hotărâre la HCL nr. 19 din 19.04.2019

Hotărârea nr. 19 din 19.04.2019 privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul privat al comunei Șinca, Jud. Brașov

Proiect de hotărâre la HCL nr. 20 din 19.04.2019

Hotărârea nr. 20 din 19.04.2019 privind aprobarea schimbării numelui proprietarului imobilului înscris în C.F. nr. 101602

Proiect de hotărâre la HCL nr. 21 din 19.04.2019

Hotărârea nr. 21 din 19.04.2019 privind aprobarea schimbării numelui proprietarului imobilului înscris în C.F. nr. 101681

Proiect de hotărâre la HCL nr. 22 din 19.04.2019

Hotărârea nr. 22 din 19.04.2019 privind aprobarea schimbării numelui proprietarului imobilului înscris în C.F. nr. 101620

Proiect de hotărâre la HCL nr. 23 din 19.04.2019

Hotărârea nr. 23 din 19.04.2019 privind aprobarea schimbării numelui proprietarului imobilului înscris în C.F. nr. 101680

Proiect de hotărâre la HCL nr. 24 din 19.04.2019

Hotărârea nr. 24 din 19.04.2019 privind aprobarea shimbării numelui proprietarului imobilului înscris în C.F. nr. 100118

Proiect de hotărâre la HCL nr. 25 din 19.04.2019

Hotărârea nr. 25 din 19.04.2019 privind aprobarea schimbării numelui proprietarului imobilului înscris în C.F. nr. 100308

Proiect de hotărâre la HCL nr. 26 din 19.04.2019

Hotărârea nr. 26 din 19.04.2019 privind aprobarea schimbării numelui proprietarului imobilului înscris în C.F. nr. 102173

Proiect de hotărâre la HCL nr. 27 din 19.04.2019

Hotărârea nr. 27 din 19.04.2019 privind aprobarea schimbării numelui proprietarului imobilului înscris în C.F. nr. 100330

Proiect de hotărâre la HCL nr. 28 din 19.04.2019

Hotărârea nr. 28 din 19.04.2019 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului

Anexă la HCL nr. 28 din 19.04.2019

Proiect de hotărâre la HCL nr. 29 din 19.04.2019

Hotărârea nr. 29 din 19.04.2019 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020

Anexă la HCL nr. 29 din 19.04.2019

Proiect de hotărâre la HCL nr. 30 din 19.04.2019

Hotărârea nr. 30 din 19. 04. 2019 privind aprobarea încheierii unui contract de servicii de salubrizare pentru un număr de 12 curse – colectare, transport și depozitare deșeuri comunale

Proiect de hotărâre la HCL nr. 31 din 19.04.2019

Hotărârea nr. 31 din 19.04.2019 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al Comunei Șinca

Proiect de hotărâre la HCL nr. 32 din 19.04.2019

Hotărârea nr. 32 din 19.04.2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022

Anexa nr. 1 la HCL nr. 32 din 19.04.2019

Anexa nr. 2 la HCL nr. 32 din 19.04.2019

Proiect de hotărâre la HCL nr. 33 din 15.05.2019

Hotărârea nr. 33 din 15.05.2019 privind alegerea președintelui de ședință

Proiect de hotărâre la HCL nr. 34 din 15.05.2019

Hotărârea nr. 34 din 15.05.2019 privind apobarea listei de prețuri de pornire la licitație de masă lemnoasă pe picior – producția 2019

Proiect de hotărâre la HCL nr. 35 din 31.05.2019

Hotărârea nr. 35 din 31.05.2019 privind aprobarea schimbării numelui proprietarului imobilului înscris in CF nr. 101678

Proiect de hotărâre la HCL nr. 36 din 31.05.2019

Hotărârea nr. 36 din 31.05.2019 privind aprobarea schimbării numelui proprietarului imobilului inscris în CF nr. 101682

Proiect de hotărâre la HCL nr. 37 din 31.05.2019

Hotărârea nr. 37 din 31.05.2019 privind aprobarea schimbării numelui proprietarului imobilului înscris în CF nr. 102536

Proiect de hotărâre la HCL nr. 38 din 31.05.2019

Hotărârea nr. 38 din 31.05.2019 privind aprobarea schimbării numelui proprietarului imobilului înscris în CF nr. 101463

Proiect de hotărâre la HCL nr. 39 din 31.05.2019

Hotărârea nr. 39 din 31.05.2019 privind aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru Comuna Șinca

Proiect de hotărâre la HCL nr. 40 din 31.05.2019

Hotârârea nr. 40 din 31.05.2019 privind aprobarea contului anual de execuție bugetară al anului 2018

Anexa nr. 1 la HCL nr. 40 din 31.05.2019

Anexa nr. 2 la HCL nr. 40 din 31.05.2019