Proiect de hotărâre la HCL nr. 1 din 08.01.2019

Hotărârea nr. 1 din 08.01.2019 privind alegerea președintelui de ședință

Proiect de hotărâre la HCL nr. 2 din 08.01.2019

Hotărârea nr. 2 din 08.01.2019 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare

Proiect de hotărâre la HCL nr. 3 din 08.01.2019

Hotărârea nr. 3 din 08.01.2019 privind aprobarea încheierii unui contract de servicii de salubrizare pentru un număr de 15 curse – colectare, transport și depozitare deșeuri comunale

Proiect de hotărâre la HCL nr. 4 din 08.01.2019

Hotărârea nr. 4 din 08.01.2019 privind stabilirea taxei de salubrizare pentru persoanele fizice și persoanele juridice din Comuna Șinca

Proiect de hotărâre la HCL nr. 5 din 08.01.2019

Hotărârea nr. 5 din 08.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice si contractuale din cadrul Primariei Șinca

Anexă la HCL nr. 5 din 08.01.2019

Proiect de hotărâre la HCL nr. 6 din 31.01.2019

Hotărârea nr. 6 din 31.01.2019 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Șinca, pentru anul școlar 2019-2020

Anexa nr. 1 la HCL nr. 6 din 31.01.2019

Proiect de hotărâre la HCL nr. 7 din 31.01.2019

Hotărârea nr. 7 din 31.01.2019 privind aprobarea constituirii fondului de accesibilizare a pădurilor aparținând Comunei Șinca, pentru anul 2019

Proiect de hotărâre la HCL nr. 8 din 31.01.2019

Hotărârea nr. 8 din 31.01.2019 privind aprobarea listei prețurilor de pornire în licitație corespunzătoare sortimentelor de material lemnos ce se valorifică la drum auto agenților economci și populației

Anexa nr. 1 la HCL nr. 8 din 31.01.2019

Anexa nr. 2 la HCL nr. 8 din 31.01.2019

Proiect de hotărâre la HCL nr. 9 din 31.01.2019

Hotărârea nr. 9 din 31.01.2019 privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU în domenul salubrizării