Hotararea nr. 1 din 08.01.2016 privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare

Hotararea nr. 2 din 14.01.2016 privind aprobarea actului aditional la Contractul de Concesiune nr. 1123 din 08.06.2006

Hotararea nr. 3 din 27.01.2016 privind aprobarea retelei scolare din comuna Sinca pentru anul scolar 2016-2017

Hotararea nr. 4 din 27.01.2016 privind aprobarea modificarii suprafetei inscris in CF cu nr. 100332

Hotararea nr. 5 din 27.01.2016 privind aprobarea planului de actiuni si activitati in folosul comunitatii

Hotararea nr. 6 din 10.02.2016 privind aprobarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli al comunei Sinca pe anul 2016

Hotararea nr. 7 din 3.03.2016 privind aprobarea modificarii suprafetei imobilului inscris in CF nr. 101479

Hotararea nr. 8 din 3.03.2016 privind aprobarea modificarii suprafetei imobilului inscris in CF nr. 101847

Hotararea nr. 9 din 3.03.2016 privind modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Sinca

Hotararea nr. 10 din 3.03.2016 privind proiect infiintare retea de canalizare si statie de epurare

Hotararea nr. 11 din 2.03.2016 privind rectificarea Bugetului local pe anul 2016

Hotararea nr. 12 din 30.03.2016 privind cumparare teren intravilan Persani

Hotararea nr. 13 din 30.03.2016 privind transferul calitatii de locatar al SC Prospectiuni SA la Maxam Romania SRL

Hotararea nr. 14 din 30.03.2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate pt. infiintarea retelei de canalizare

Hotararea nr. 15 din 30.03.2016 privind solicitarea RDS&RCS pentru inchirierea a 225 mp teren

Hotararea nr. 16 din 30.032016 privind aprobarea compensarii investitiilor efectuate de SC Paulo Impex SRL

Hotararea nr. 17 din 14.04.2016 privind aprobarea raportului de evaluare al cumpararii terenului din satul Persani

Hotararea nr. 18 din14.04.2016 privind acordarea a 30 m. st. lemn de foc pentru Biserica Ortodoxa Ohaba

Hotararea nr. 1 din 24.06.2016 privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali ai com. Sinca

Hotararea nr. 2 din 24.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali alesi

Hotararea nr. 3 din 24.06.2016 privind constituirea legala a Consiliului Local al Comunei Sinca

Hotararea nr. 4 din 24.06.2016– se alege dl. Vacariu Gheorghe Puiu, presedinte de sedinta pe perioada de o luna

Hotararea nr. 5 din 24.06.2016 se alege dl. Goila Daniel in functia de viceprimar al Comunei Sinca

Hotararea nr. 6 din 24.06.2016 se aleg 3 comisii de specialitate pe domenii de activitate

Hotararea nr. 7 din 18.07.016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Hotararea nr. 8 din 29.07.2016 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al C.L. Sinca

Hotararea nr. 9 din 29.07.2016 privind aprobarea regulamentului de ordine publica si gospodarire al comunei Sinca

Hotararea nr. 10 din 26.08.2016 privind acordarea a 20 m. st. lemn de foc pentru Manastirea Bucium

Hotararea nr. 11 din 26.08.2016 privind aprobarea dezlipirii in 5 loturi a suprafetei aflata in Sinca Veche,nr.359

Hotararea nr. 12 din 14.09.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Hotararea nr. 14 din 30.09.2016 acordarea a 20 m.st. lemn de foc pentru Biserica din satul Bucium

Hotararea nr. 15 din 30.09.2016 privind demararea procedurilor pt infiintarea serviciilor de transport in comun

Hotararea nr. 16 din 30.09.2016 privind acordarea a 30 m.c. lemn de constructii parohiei Sercaita

Hotararea nr. 17 din 28.10.2016 privind trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al comunei Sinca

Hotararea nr. 18 din 28.10.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Hotararea nr. 19 din 25.11.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Hotararea nr. 20 din 25.11.2016 privind retragerea Comunei Sinca din Asociatia de desvoltare intercomunitara Eco-Salub

Hotararea nr. 21 din 25.11.2016 acord parteneriat intre Primaria Comunei Sinca si Inspectoratul Scolar Judetean Brasov

Hotararea nr. 22 din 16.12.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Hotararea nr. 23 din 16.12.2016 privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru anul 2016

Hotararea nr. 24 din 16.12.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor pe anul 2017

Anexa 1 la Hotararea 24 din 16.12.2016 privind impozitul si taxa pe cladiri

Anexa 2 la Hotararea 24 din 16.12.2016 – taxe locale stabilite pentru anul 2017

Hotararea nr. 25 din 16.12.2016 privind aprobarea sumei de 10000 lei pentru cadouri oferite scolarilor si prescolarilor